X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33082
Przesłano:
Dział: Języki obce

Szkolny konkurs językowy "Pokoloruj angielski i niemiecki - idiomy z kolorami" - szkoła ponadgimnazjalna

Test do szkolnego konkursu
„Pokoloruj angielski i niemiecki – idiomy z kolorami”

Część niemiecka
I. Uzupełnij właściwymi kolorami następujące zdania: ____ / 7 pkt
1. Peter hat einen .................... Fleck.
2. Du bist noch .................. hinter den Ohren.
3. Sie ist langweilig, so eine ....................... Maus.
4. Frau Schmidt hat ein Herz aus ..................... .
5. Endlich schneit es. wir freuen uns über ......................... Weihnachten.
6. Er wird ............... wie ein Krebs.
7. Plӧtzlich wird mir ............................ vor den Augen.

II. Dopisz do zwrotu brakujący czasownik i przetłumacz cały zwrot na język polski: ____ / 9 pkt
1. das Blaue vom Himmel ...................................... - ........................................
2. auf keinen grünen Zweig ................................... - ........................................
3. in den roten Zahlen ...................................... - ........................................
4. jemandem über den grünen Klee ................................. - ......................................
5. Gold in der Kehle .................................. - ........................................
6. jemandem die gelbe Karte .............................. - ........................................

III. Przetłumacz podane zdania idiomatyczne na język niemiecki: __/10 pkt
1. Moja siostra często gada od rzeczy.
........................................
2. Dlaczego on jest nielubiany?
........................................
3. Jaka jest myśl przewodnia?
........................................
4. Ona widzi wszystko przez różowe okulary.
........................................
5. To jest najlepsze rozwiązanie.
........................................
IV. Zastąp podkreślone frazy odpowiednim wyrażeniem idiomatycznym. _____ / 5 pkt
1. Bei mir ist alles in Ordnung.
........................................
2. Ich faulenze sehr gerne.
........................................
3. Zucker ist sehr ungesund.
........................................
4. Warum sagst du keine Wahrheit?
........................................
5. Sie ist so uninteressant.
........................................

V. Wybierz idiom uzupełniający logicznie zdanie. ____ / 6 pkt
1. Er hat viel Alkohol getrunken, er ist jetzt .................
a) grün b) blau c) Schwarz
2. Wohin verrreist ihr? Wir wissen nicht genau. Wir machen eine Fahrt ...
a) ins Blauen b) aufs Blaue c) ins Blaue
3. Ich habe doch nichts Bӧses getan. Ich habe....
a) eine weiβe Weste b) eine rote Bluse c) eine graue Socke
4. Ich fühle mich nicht gut. Mir wird................
a) rot im Hals b) schwarz vor den Augen c) blau im Kopf
5. Soll ich im Theaterstück spielen? Nicht für alles...!
a) Geld in der Welt b) Gold in der Welt c) Gelb in der Welt
6. Was habe ich mir dir? Nur Probleme! Ich werde....
a) blau b) weiβ c) Schwarz

VI. Do podanych definicji dopisz odpowiedni idiom. ____ / 6 pkt
1. mit etwas genau das Richtige tun/ sagen - ........................................
2. eine Tafel für Anschläge, Bekanntmachungen - ........................................
3. Ausruf des Erstaunens (s Erstaunen – zdumienie) - ..................................
4. nicht die beste Lӧsung sein - ........................................
5. ein unerfahrener junger Mann - ........................................
6. wütend/ bӧse werden - ........................................

Część angielska
1. Uzupełnij właściwymi kolorami następujące zdania. /7 pkt
2. You should get to know him better. He’s not as .................... as he’s painted.
3. She works in an office. She is a .................... – collar worker.
4. Have you heard that Simon got a .................... slip yesterday?
5. The situation is difficult but we have to find a .......................... mean.
6. I’m going to repeat it until you are ..................... in the face.
7. Where have you been on holiday? You are as .......................... as a berry.
8. He is wearing sunglasses because he has a ..................... eye.

2. Dokończ idiomy i przetłumacz całe zwroty na język polski. /9 pkt
1. to pass an exam with ........................................ - ........................................
2. to be born with a ........................................ - ........................................
3. two blacks don’t ........................................ - ........................................
4. to have blue blood ........................................ - ........................................
5. between the devil and ........................................ - ........................................
6. as white as ........................................ - ........................................
3. Przetłumacz podane zdania idiomatyczne na język angielski. /10 pkt
1. Mój tata odszedł w siną dal kiedy miałem dziesięć lat.
........................................
2. Nie dam temu gitarzyście złamanego grosza.
........................................
3. Pracujemy pełną parą od dwóch tygodni.
........................................
4. Spójrz na nią. Poczerwieniała jak burak.
........................................
5. Teraz jestem szczęśliwa. Wszystko układa się jak najlepiej.
........................................
4. Zastąp podkreślone frazy odpowiednim wyrażeniem idiomatycznym. /5 pkt
1. I visit my parents very rarely.
........................................
2. I can’t lend you any money because I don’t have much myself. In fact I’m broke.
........................................
3. Tom is so good at talking to people. His speeches are really impressive.
........................................
4. We need to buy some household appliances to our kitchen.
........................................
5. After the fight he was bruised all over.
........................................

5. Wybierz idiom uzupełniający logicznie zdanie. /6 pkt
1. If you see Robert, don’t mention me. I’m afraid I was very rude to him last night, so now I’m ...........
a) in the black b) in the red c) in his black books
2. ‘What did you think of the Prime Minister’s speech?’
‘Too many ................ He was trying to divert attention away from the really important issues.’
a) red herrings b) white lies c) black sheep
3. Tina came home and announced to her parents that she had got engaged to Frank. It was ...............
for them because they hadn’t even met him!
a) a red letter day b) a black mark c) a bolt from the blue
4. John finished his exams today so he’s gone out to ...............
a) paint the town red b) see red c) show the white feather
5. What’s happened? Is anything wrong? You seem to be ....................
a) in the pink b) a brown-nose c) off colour
6. Our teachers love Tom. He’s their ........................
a) blackleg b) blue-eyed boy c) yellow-belly

7. Do podanych definicji dopisz odpowiedni idiom. /6 pkt
1) to catch someone at the moment they are doing something wrong (for example stealing) ........................................
2) official rules and bureaucracy that make it difficult to do something ........................................
3) an inexperienced or immature person, especially one who is easily deceived (noun) ...................................
4) a large amount of money given to an employee in a company when they leave their job.................
5) to give somebody permission to do something ........................................
6) to lose consciousness, to faint ........................................

Część angielsko-niemiecka
Jak brzmi podany zwrot idiomatyczny po niemiecku i angielsku
niemiecki - ........ / 7 pkt; angielski- .......... / 7 pkt

1. działać jak płachta na byka - ........................................
........................................
2. szare komórki - ........................................
........................................
3. czarno na białym - ........................................
........................................
4. pozielenieć z zazdrości - ........................................
........................................
5. mieć dobrą rękę do roślin - ........................................
........................................
6. widzieć białe myszki - ........................................
........................................
7. czarna owca - ........................................
........................................

Część niemiecka: ______ / 50 pkt
Część angielska: ________ / 50pkt

Liczba punktów: ______ / 100 pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.