X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33043
Przesłano:

Nagana wychowawcy

..............................., dn. ................2016r.

Szanowni Państwo
..........................

Pragnę Państwa poinformować, że na podstawie § 87 Statutu .........................., w związku z naruszeniem Statutu Gimnazjum, Wasz syn ...................., uczeń klasy IIIE, został ukarany naganą wychowawcy klasy za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych oraz nieodpowiednie zachowywanie się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
Największym problemem ..................... jest używanie telefonu komórkowego na lekcjach i w czasie przerw, i wielokrotne odmawianie oddania urządzenia nauczycielowi. Uczeń skorzystał z telefonu komórkowego w czasie pisania Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, czym naruszył nie tylko Statut Gimnazjum, ale w rażący sposób zaniedbał warunki pisania Egzaminu Gimnazjalnego, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu.
Uczeń wielokrotnie zachowuje się niewłaściwie na zajęciach lekcyjnych – przeszkadza w prowadzeniu zajęć, odmawia wykonywania ćwiczeń i poleceń, przychodzi nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych. ..................... często spóźnia się na lekcje i opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne lub przedstawia fałszywe zwolnienia z nich. Nie jest zainteresowany samorozwojem, nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych. Często przeklina w klasie i na korytarzu szkolnym. Nie reaguje na wielokrotne prośby o zmianę zachowania ze strony nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz dyrekcji szkoły .
Pomimo licznych upomnień, rozmów, szans na poprawę zachowania oraz chęci pomocy .................. nie zmienił swojego zachowania. Postępowanie ucznia narusza przyjęte normy zachowań, łamie wewnątrzszkolne regulaminy i Statut Szkoły.
W przypadku dalszego naruszania Statutu Szkoły uczeń zostanie ukarany Naganą Dyrektora Szkoły lub zostanie przeniesiony do równoległej klasy.

Podpis rodziców: ........................................ .................................

....................................... Wychowawca klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.