X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32371
Przesłano:

Opinia o dziecku

Nazwa i adres przedszkola:

Imię i nazwisko dziecka:
Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica.

Marta to 6 letnia dziewczynka, która do przedszkola w Chorzowie uczęszcza 3 rok . Jest dzieckiem nieśmiałym, ma trudności z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych i rzadko nawiązuje też swobodny kontakt z nauczycielem. W grupie bywa czasem uciążliwa a wobec kolegów złośliwa i nieraz agresywna. Poprzez zaburzone relacje z rówieśnikami, nie jest w pełni akceptowana przez nich (na końcu czeka aż ktoś ustawi się z nią w parze). Podczas zabawy dowolnej bawi się sama lub obserwuje innych, czasem wybiera sobie osoby słabsze, młodsze, które ulegają jej dyktatorskim wpływom.
Uczestnicząc w różnych zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu, postrzegana jest przez osoby prowadzące jako niegrzeczna i przeszkadzająca innym w zajęciach a przy tym w ogóle nie zainteresowana tematem. Często w trakcie zajęć spaceruje po sali lub się kręci nie mogąc wysiedzieć na miejscu i skupić uwagi. Pomimo motywacji i zachęty nauczyciela rzadko angażuje się w proponowane czynności na tle grupy. Tempo pracy wolne i wiążące się z niezrozumieniem lub niezapamiętaniem polecenia a przez to kilkakrotnie zgłasza się z niewykonanym zadaniem. Stąd podczas pracy w kartach pracy dziewczynka wymaga stałego nadzoru, dokładnych objaśnień i poleceń. Jest mało cierpliwa, szybko się zniechęca, co powoduje, że zadania wykonuje niestarannie.
Sfera poznawcza u dziecka rozwija się nieharmonijnie w stosunku do wieku. Mało mówi i ma ubogi zasób słownictwa odpowiadając wyrazami lub tylko prostymi zdaniami. Marta ma słabo rozwinięty słuch fonematyczny, nie dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Ma problem z rozwiazywaniem zagadek słowno – logicznych, nie potrafi połączyć przyczyny ze skutkiem. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym.
Marta jest mało zaradna w zakresie samoobsługi oraz mało sprawna motorycznie. Ma trudności z ubieraniem się ( męczy się przy ubieraniu i rozbieraniu a przy tym robi to bardzo wolno i wzrokiem prosi nauczyciela o pomoc, gdy jednak otrzymuje tylko instrukcje, stara się aż do skutku). Jest leniwa i niechętna do sprzątania.
Również sprawność grafomotoryczna jest obniżona ( nieprawidłowe trzymanie narzędzia kreślarskiego, nieodpowiedni nacisk oraz trudności z wycinaniem i kolorowaniem bądź rysowaniem po śladzie). Nie lubi rysować i nie chce, a jej wytwory plastyczne są ubogie i znacznie poniżej wieku. W sferze koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz motoryki małej i dużej występują znaczne wskaźniki obniżonej sprawności.
Po wstępnej diagnozie gotowości szkolnej Marta została zakwalifikowana do zespołów korekcyjno- wyrównawczych w zakresie doskonalenia sprawności manualnej, doskonalenia percepcji wzrokowej i słuchowej, wspomagania rozwoju intelektualnego wraz z pojęciami matematycznymi oraz rozwijania mowy i logicznego myślenia.


Wychowawca grupy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.