X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32892
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Realizacja wybranych zagadnień programu "Dziecko bezpieczne w swoim środowisku" - znajomość zasad bezpieczeństwa - arkusz obserwacji diagnozującej

ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Jolanta Sajdak
GRUPA: V DATA: 29.01.2016
CEL: Badanie poziomu umiejętności dzieci.
TEMATYKA: Realizacja wybranych zagadnień programu „ Dziecko bezpieczne w swoim środowisku” – znajomość zasad bezpieczeństwa.
PODSTAWA PROGRAMOWA/UMIEJĘTNOŚĆ KLUCZOWA – FINALNA:
Dziecko dba o bezpieczeństwo własne i innych.
ROZMOWA PRZED ZAJĘCIAMI
Data rozmowy: 28.01.2016
1. Temat zajęcia: Przedszkolak dobrze wie, jak bezpiecznie poczuć się.
2. Cele zajęcia:
Cel ogólny:
- Przypomnienie i utrwalenie wiadomości, umiejętności i zachowań dotyczących bezpieczeństwa własnego i innych.
Cele szczegółowe – dziecko:
- Zna miejsca bezpiecznego przejścia przez ulicę
- Stosuje zasadę prawidłowego przechodzenia przez ulicę bez sygnalizatora i ze sygnalizatorem świetlnym
- Recytuje wiersz wskazówkę do bezpiecznego przejścia przez ulicę „ Na chodniku”
- Zna numery telefonów alarmowych, wie w jakich sytuacjach należy z nich korzystać
- Wie, jak należy zachowywać się w domu podczas nieobecności rodziców
- Recytuje wierszyk wskazówkę „ Kiedy jestem w domu sam”
- Zaznacza w karcie bezpieczne miejsca zabaw i bezpieczną zabawę na śniegu i lodzie
- Relaksuje się w pozycji Dennisona słuchając bajki D. Niewoli „ Kulig”
- Przypomina sobie zasady pieszego ruchu drogowego oglądając prezentację z płytki DVD „ Bezpieczne dzieci”
- Pracuje indywidualnie i w grupach, zachowując zasadę zgodnej współpracy
3. Metody, formy pracy, które będą wykorzystane podczas zajęcia:
- Metoda podająca – rozmowa, wyjaśnienia, recytacje
- Metoda praktyczna – działania dzieci – zabawy, praca w kartach, zabaw
- Metoda problemowa – rozwiazywanie problemów – zadań, zabawa inscenizacyjna
- Metoda eksponująca – ilustracje, karty pracy, płytka DVD – slajdy
Formy organizacyjne:
- Praca z cała grup?

- Praca w zespołach
- Praca indywidualna
Formy aktywności dzieci: zabawa konstrukcyjna, zabawa tematyczna z wątkami zabawy inscenizacyjnej, zabawa ruchowa, wiersz, opowiadanie, karty pracy, prezentacja multimedialna
4. Rejestr pomocy i środków dydaktycznych: magnetofon, komputer, płytki CD i DVD, ilustracje, karty pracy, ołówki, podkładki, szarfy, zabawki dzieci, krążki , znak informacyjny – przejście przez ulicę , misie
5. Ogólna charakterystyka grupy w zakresie umiejętności, które będą przedmiotem obserwacji (wypełnia nauczyciel):
Dzieci od września do stycznia realizowały treści programu D. Pawlak „Dziecko bezpieczne w swoim środowisku” Zrealizowano następujące działania: wycieczka na skrzyżowanie połączona z działaniem i obserwacją, zabawa dydaktyczna połączona z zagadkami słuchowymi numery alarmowe, opowiadanie D. Niewoli „ Niegrzeczna rączka” , historyjka obrazkowa „Przygoda Jasia I Małgosi” utworzona na podstawie opowiadania nauczyciela, opowiadanie D, Niewoli „ Nie otwieraj drzwi Kubusiu”, historyjka obrazkowa „Spacer po lodzie”.
Efekty tych działań:
- dzieci znają zasady i miejsca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
- znają numery alarmowe - wiedzą w jakich sytuacjach należy z nich korzystać
- wiedzą, że nie wolno bawić się ostrymi narzędziami
- wiedzą, że trzeba zawsze słuchać rodziców
- znają zasady bezpiecznego zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców
- wiedzą jak bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie
Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia:

Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na „umiejętność kluczową”
Umiejętności opanowane
(zaznaczyć np. „TAK” lub „+”) Umiejętności częściowo opanowane
(zaznaczyć np. „TAK” lub „+”)
1. Dzieci znają zasady pieszego ruchu drogowego.

2. Dzieci znają numery alarmowe.

3. Dzieci wiedza, jakie są zasady bezpiecznego zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców.

4. Dzieci znają bezpieczne miejsca zabaw zimowych.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
Sytuacje edukacyjne Oczekiwane efekty Środki dydaktyczne
1. Zabawa powitalna przy piosence „ Podajmy sobie ręce” - dziecko śpiewa piosenkę i wita się z kolegami w grupie magnetofon, płytka Cd
2. Zabawa konstrukcyjna ULICA - dziecko buduje etapami ulicę wykorzystując zgromadzone materiały szarfy, znak,
3. Zabawa ruchowa do wiersza „ Na chodniku” - dziecko ilustruje ruchem treść wiersza,
- przechodzi na drugą stronę ulicy po pasach stosując się do sygnalizacji świetlnej krążki
4. Zabawa dydaktyczna „ Uwaga” – ważne telefony - dziecko nazywa pojazdy uprzywilejowane
- odczytuje numery alarmowe, dopasowuje je do pojazdów
- ocenia właściwie sytuację i reaguje na tekst czytany przez nauczyciela Ilustracje, karty pracy, ołówki, opis sytuacji
5. Zabawa z misiem - „ Mama idzie do sklepu” - dziecko wciela się w określoną rolę
- przekonuje misia, aby pozostał w domu sam i nie otwierał drzwi nikomu
- mama idzie przy muzyce do sklepu
- gdy muzyka umilknie wraca do domu i nagradza grzecznego misia. Misie, krążki
6. Zabawa tematyczna „W domu” - dziecko pomaga podzielić salę na kuchnię i pokój przy pomocy szarf i sylwet
- przyjmuje na siebie określoną rolę i stara się z niej wywiązać
- odpowiednio reaguje na określone sytuacje
-recytuje wiersz – przestrogę „ Kiedy jestem w domu sam” szarfy, klocki, atrapa telewizora, klucze, sylwety noża, gorący garnek

7. Ilustracja ruchowa piosenki „Bałwanek - dziecko wykonuje ruchy wg. instruktarza słownego i muzycznego magnetofon
8. Zabawa w dwóch zespołach - dobrze - źle - dzieci wspólnie w grupie oceniają sytuacje przedstawione na obrazkach i oznaczają je określonymi symbolami
-wypowiadają się na temat swoich prac lustracje i symbole rysunkowe tak - nie
9. Indywidualna karta pracy – „Dobrze – źle” - analizuje sytuacje przedstawione na rysunku, ocenia sytuacje symbolem rysunkowym karta pracy, ołówki
10. Relaks w pozycji Dennisona – słuchanie bajki D. Niewoli „ Kulig” - dziecko wycisza się
- analizuje tekst treść bajki
11. Oglądanie slajdów „Bezpieczne dzieci” - utrwala wiadomość z zakresu bezpieczeństwa na drodze Komputer płytka DVD

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.