X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32830
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego metodami pracy z kursu w ramach mobilności kadry programu Erazmus plus Methoden und Sprache w Instytucie Językowym Horizonte w Regengsburg

Scenariusz zajęć języka niemieckiego
klasa 2 technikum
czas trwania zajęć: 45 min

Temat zajęć: Zastosowanie słownictwa " artykuły spożywcze" w praktyce

Cele główne zajęć:
- doskonalenie słownictwa z zakresu artykułów spożywczych, opakowań i miar
- rozwijanie podstawowych umiejętności językowych

Cele szczegółowe (operacyjne)
Wiadomości:
- uczeń zna artykuły spożywcze
- uczeń zna znaczenie czasowników: essen, trinken, kaufen, einkaufen
- uczeń wymienia nazwy opakowań i określa miary artykułów spożywczych
- uczeń nazywa wybrane potrawy
Umiejętności:
- uczeń potrafi odmienić przez osoby czasowniki: essen, trinken, kaufen, einkaufen w czasie teraźniejszym
- uczeń potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł
- uczeń potrafi poprawnie wykorzystać poznane słownictwo w zadaniach leksykalnych
- uczeń potrafi sporządzić listę zakupów
Postawy uczniów na zajęciach:
- uczniowie chętnie wykonują polecenia nauczyciela
- uczniowie czynnie uczestniczą w zabawie językowej
- uczniowie aktywnie współpracują w parach
Oczekiwane efekty:
Po zakończeniu zajęć uczeń:
- zna słownictwo związane z artykułami spożywczymi i potrafi wykorzystywać je w wypowiedziach
- potrafi odmieniać i stosować wybrane czasowniki
- umie zrobić listę zakupów z podaniem opakowań i określeniem miar
Typ zajęć:
zajęcia ćwiczeniowe
Metody nauczania:
- komunikatywna
- pokaz
- gra dydaktyczna
Formy pracy:
- praca indywidualna zróżnicowana
- praca zespołowa jednolita
- praca zbiorowa
Środki i pomoce dydaktyczne:
- karty pracy
- odtwarzacz CD, rzutnik, ekran
- kostka do gry
- płyta CD, film edukacyjny
Przebieg lekcji:
Faza wstępna
- przywitanie uczniów
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie zadania domowego
- zapoznanie uczniów z tematem lekcji i celem lekcji
Faza realizacyjna:
- rozgrzewka językowa. Zabawa językowa pt. "Das Verben - Spiel"
- po wysłuchaniu tekstu "Które artykuły ma kupić Max"uczniowie uczniowie zaznaczają poprawne odpowiedzi na karcie pracy
- uczniowie otrzymują karty pracy. W parach przygotowują dwie listy zakupów ( przyjęcie dla przyjaciół, śniadanie dla rodziny)
- uczniowie oglądają film "Mythos Sacher". Po obejrzeniu filmu uczniowie uzupełniają zdania brakującymi informacjami ( karta pracy), słowniczek do filmu
Faza podsumowująca:
- ocena uczniów
-podanie zadania domowego (krzyżówka z artykułami spożywczymi)
-ewaluacja lekcji
- pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.