X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32806
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego z elementami Kagan and Collaborative Learning

Scenariusz zajęć z języka angielskiego wykorzystujący elementy Kagan and Collaborative Learning
Klasa: 1 Gimnazjum

Temat: Exam link. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
Cele ogólne zajęć:
• doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu pisanego – dobieranie
• doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego – prawda/fałsz
• kształcenie umiejętności komunikowania się w języku obcym- relacja wydarzenia z przeszłości.

Cele szczegółowe zajęć:
Poziom wiadomości:
• uczeń zna budowę czasu przeszłego Past Simple
• uczeń zna znaczenie wyrażenia „The gold rush” i potrafi określić ramy historyczne tego zjawiska
• uczeń zna i stosuje wyrazy i wyrażenia związane z relacjonowaniem wydarzenia z przeszłości

Poziom umiejętności:
• uczeń potrafi określić główną myśl poszczególnych części tekstu pisanego
• uczeń potrafi wyszukać szczegółowe informacje w tekście słuchanym w standardowej odmianie języka
• uczeń potrafi przedstawić fakty z przeszłości
• uczeń potrafi przekazać proste informacje zawarte w materiale wizualnym (ilustracja)

Postawa uczniów na zajęciach:
- uczniowie właściwie włączają się do dyskusji prezentując swoje zdanie,
- uczniowie akceptują odmienną opinię kolegi/koleżanki,
- uczniowie współpracują i właściwie komunikują się.

Metody nauczania:pogadanka, dyskusja, praca z książką, burza mózgów,
Kagan i uczenie się wspólne (Kagan and collaborative learning)
Formy pracy: praca z cała klasą, praca indywidualna, praca w grupach.
Środki dydaktyczne:podręcznik kursowy (Upbeat 2) , tablica, odtwarzacz CD,mapa Stanów Zjednoczonych, lista słownictwa
Przebieg zajęć:
Faza wstępna: - Organizacja pracy na lekcji:
a) przywitanie b) sprawdzenie obecności
- Podanie tematu lekcji
- Przeprowadzenie kartkówki z czasowników nieregularnych
- Wstęp do lekcji ( omówienie zasad współpracy w grupie
oraz pracy indywidualnej)
a) burza mózgów (web idea – Past Simple)
b) pogadanka – co wiemy o „The gold rush”

Faza realizacyjna:
Uczniowie podzieleni są w grupy po cztery osoby- dzięki temu łatwo o pracę w parach. Aby poprosić o zakończenie pracy nad danym zadaniem, nauczyciel stosuje „cichy sygnał’- podnosi rękę stojąc przed klasą. Nauczyciel zadając pytania, daję uczniom około 30 sekund na pomyślenie nad odpowiedzią tzw. Think Time.
• Powtórzenie budowy czasu Past Simple za pomocą zabawy
Pair Rally Robin (uczniowie znajdują sobie parę, ale nie przy swoim stoliku, nauczyciel narzuca kolejność w jakiej uczniowie zadają pytania sobie nawzajem i odpowiadają mówiąc np. The tallest goes 1st.)
• opis ilustracji (podręcznik str. 54)
• praca z tekstem pisanym (zapoznanie się z tekstem i tworzenie krótkiej wypowiedzi, ustnej na podstawie tekstu, nadawanie nagłówków poszczególnym częściom tekstu, sprawdzanie odpowiedzi
• dyskusja: What do you think? Which man became a millionaire: Sam Brennan or James Marshal?
Zabawa Corners (uczniowie czytają pytanie Ii patrzą na kąty sali, w których mamy zapisane te dwa nazwiska. Uczniowie wybierają ten kąt z tym nazwiskiem, które uważają , że został milionerem. Dyskutują z innymi uczniami, którzy wybrali ten sam kąt nad argumentami popierającymi ich wybór, następnie nauczyciel wybiera uczniów, którzy prezentują swój wybór wraz z argumentacją).
• praca z tekstem słuchanym (zapoznanie się pytaniami, dwukrotne słuchanie, sprawdzenie odpowiedzi)
• praca w grupach – uczniowie na kartkach wypisują wszystkie przymiotniki, które zapamiętali z lekcji. Podliczają ilość napisanych przymiotników.
Last Man Standing ( cała klasa wstaje, kartki trzymają przed sobą, aby nie mogli dopisywać. Nauczyciel mówi: Sit down if you have fewer adjectives than ....., zaczynamy od małej ilości, kolejno podnosimy ilość. Wygrywa grupa, która jest the Last Man Standing)

Faza podsumowująca:

- Ocena uczniów,
- Podsumowanie lekcji,
- Podanie zadania domowego:
(My Englishlab Unit 5B i 5C)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.