X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32826
Przesłano:

Struktury dynamiczne powtórzenie informacji o wskaźnikach - lista jedno kierunkowa - konspekt

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:
Operacje na wskaźnikach
Organizacja pamięci
Budowa listy jednokierunkowej

Cele lekcji:
Uczeń po lekcji powinien :
A. Znać:
Organizacje pamięci operacyjnej
Budowę listy jednokierunkowej
Możliwości i ograniczenia zastosowania listy jednokierunkowej
sposoby wykorzystania list .
B. Umieć:
przygotować strukturę programu zwierającą listę jednokierunkową,
posługiwać się lista jednokierunkową ,
C. Być przekonany:
przydatności korzystania z struktur dynamicznych
optymalizacji zarządzania pamięcią za pomocą struktur dynamicznych,

Metoda nauczania:
Wykład + pokaz
Ćwiczenia
Pogadanka - dyskusja

Formy pracy uczniów na lekcji:
obserwacja, ćwiczenia w tworzeniu listy jednokierunkowej

Środki i materiały dydaktyczne:
komputer, z systemem operacyjnym Windows, Środowisko programistyczne C++

rzutnik

Przebieg lekcji:
Czynności nauczyciela
Czas
Czynności ucznia
Uwagi
CZĘŚĆ WSTĘPNA
Czynności organizacyjne:
1. - sprawdzenie obecności,
- wpisanie tematu do dziennika.
5-10 min.
Zajęcie miejsc przy stanowiskach

Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.
7-8 min.
Struktury dynamiczne powtórzenie informacji o wskaźnikach – lista jedno kierunkowa

CZĘŚĆ ZASADNICZA
Omówienie celów tworzenia struktur dynamicznych i zarządzaniem pamięcią operacyjną za pomocą wskaźników

5 -8 min
Uczniowie słuchają i robią notatki
Tablica
Przedstawienie budowy listy jednokierunkowej
8 – 10 min
Uczniowie słuchają i robią notatki
Tablica
Przygotowania struktury opisującej listę jednokierunkow?

10-12 min
Uczniowie przygotowują strukturę w języku C++
Komputer z środowiskiem programistycznym C++

Omówienie sposobów zarządzania zawartością listy jednokierunkowej
8-10 min
Uczniowie słuchają i robią notatki
Tablica
Przygotowania funkcji operujących na liście jednokierunkowej
10 -20 min
Uczniowie przygotowują strukturę w języku C++
Komputer z środowiskiem programistycznym
Omówienie funkcji operujących na liście jednokierunkowej

4-6 min
Uczniowie słuchają i robią notatki
Tablica
Pogadanka o stosowaniu struktur dynamicznych w programowaniu w języku C++
5 -8 min
Uczniowie biorą udział w dyskusji

CZĘŚĆ KOŃCOWA
Krótkie podsumowanie zajęć wskazanie tematyki następnych zajęć,
5-10 min
Zapisują zadanie domowe: „Zaproponować budowę listę dwukierunkową”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.