X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32463
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin dyżurów uczniowskich

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH w Kl. IV-VI

I. Postanowienia ogólne:
1. Dyżury uczniowskie pełnią członkowie RSU od poniedziałku do piątku na każdej przerwie według planu ustalonego przez opiekuna RSU.
2. Miejscem dyżurów są korytarze szkolne. Dyżurni pełnią swoje obowiązki w wyznaczonych rejonach, niedopuszczalne są zmiany bez zgody opiekuna RSU lub nauczyciela dyżurującego.
3. Dyżur uczniowski jest ważnym elementem procesu wychowawczego, uczy uczniów przestrzegania porządku, zasad kultury i bezpieczeństwa.
4. Zadaniem uczniów dyżurujących jest wspomaganie nauczycieli w dyżurowaniu.
5. Dyżur jest nadzorowany przez nauczyciela dyżurującego. Jakość dyżurów pełnionych przez uczniów ma wpływ na ich ocenę z zachowania.
II. Prawa ucznia dyżurującego:
1. Uczeń dyżurujący ma prawo zwrócić uwagę uczniom, którzy zachowują się niewłaściwie, stwarzają niebezpieczeństwo dla siebie i innych, przesiadują bezcelowo w toaletach.
2. Dyżurny może zwrócić się o pomoc do nauczyciela dyżurującego w sytuacjach wymagających interwencji i wyraźnego naruszania zasad bezpieczeństwa w szkole.
3. Uczeń pełniący dyżur może zgłaszać dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom szkoły uwagi związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru oraz z wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie pojawiają się na terenie szkoły.
III. Obowiązki ucznia dyżurującego:
1. Uczeń dyżurny ma obowiązek punktualnego stawiania się na miejscu dyżuru.
2. Dyżurny nie opuszcza miejsca dyżuru bez ważnego powodu, o konieczności opuszczenia miejsca informuje nauczyciela dyżurnego i organizuje zastępstwo w postaci członka RSU.
3. Uczeń dyżurny dba o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru, o wszelkich próbach dewastacji sprzętu i wystroju szkoły informuje nauczycieli lub pracowników.
4. Uczeń dyżurny zgłasza nauczycielowi dyżurującemu o wszelkich problemach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa.
5. Dyżurny szanuje godność i nietykalność innych uczniów, zwraca uwagę w sposób kulturalny.


Członkowie RSU:
..............
..............
.............. Opiekun RSU:
..............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.