X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3237
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla uczniów weryfikująca pracę wychowawcy w gimnazjum

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Waszych opinii na temat sposobu prowadzenia pracy wychowawczej z klasą. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

1.Jakie wrażenie odniosłeś po pierwszym spotkaniu z wychowawcą?*
a) bardzo dobre,
b) dobre,
c) przeciętne,
d) niekorzystne

2.Jak oceniasz omówiony przez wychowawcę sposób oceniania z zachowania, zapowiedź odpowiednich nagród, kar i sposobu kontaktu z rodzicami? Co Ci się podoba a co nie, dlaczego?

3.Zajęcia na godzinach wychowawczych poruszają zagadnienia
a)interesujące,
b) przydatne,
c) nieprzydatne,
d) nudne.
Jakich zagadnień brakuje?........................................

4.Czy wiesz do kogo w szkole zwrócić się o pomoc gdy masz kłopoty i trudności?
a) tak,
b) nie,
c) wiem, ale nie mam zaufania do tej osoby,
d) chciałbym się zwrócić do wychowawcy ale nie wiem, jak zareaguje.

5.Twoje problemy szkolne najczęściej są związane z:
a) innymi uczniami,
b) nauczycielami,
c) ogólnie z nauką,
d) ogólnie z zachowaniem,
e) inną przyczyną, jaką? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)

6.Jak wychowawca najczęściej reaguje w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów?
a) rozmawia z uczniem,
b) rozmawia w obecności dyrektora lub pedagoga szkolnego,
c) powiadamia pisemnie rodziców
d) wzywa rodziców,
e) porusza problem na godzinie wychowawczej,
f) inaczej reaguje, jak?)...........................(możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)

7.W sprawie (sprawach) bezpośrednio Ciebie dotyczącej, wychowawca zachował się:
a) właściwie i kompetentnie,
b) przeciętnie,
c) niezbyt właściwie,
d) bardzo źle, mam o to żal,
e) nie było takiej sprawy.

8.Sposób komunikowania się wychowawcy z uczniami jest
a)jasny, zrozumiały i kulturalny,
b) czasem niezbyt jasny i zrozumiały,
c)
czasem niezbyt kulturalny,
d)zwykle niezbyt jasny i zrozumiały,
e) zwykle niezbyt kulturalny (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)

9.Jak wychowawca promuje właściwe zachowania uczniów?
a) chwali ucznia przed klasą,
b) stawia właściwą ocenę (punkty, pozytywną uwagę) z zachowania,
c) chwali ucznia przed rodzicami,
d) chwali ucznia na apelu,
e) daje uczniom przywileje (jakie?)........................................
f) inne sposoby........................................

10.Ocena zachowania uczniów jest prowadzona:
a) rzetelnie, uczciwie i obiektywnie,
b) dość obiektywnie,
c) nie zawsze obiektywnie,
d)rzadko obiektywnie i tak samo wobec wszystkich uczniów,
e) karygodnie.

11.Lubię chodzić do szkoły, ponieważ ...............................

12.Nie lubię chodzić do szkoły, ponieważ ............................. (możesz dokończyć oba zdania)

13.Najbardziej lubię przedmiot: ............ (możesz wymienić kilka przedmiotów)

14.Najbardziej nie lubię przedmiotu: ...........................

15.Imprezy klasowe są organizowane:
a) dość często, ciekawie,
b) w wystarczającej ilości,
c) zbyt rzadko,
d) w mało interesujący sposób,
e) nie ma ich wcale.

16.Gdy inni dokuczają koledze/koleżance, wychowawca reaguje:
szybko, zdecydowanie, kulturalnie, skutecznie, niezbyt szybko, niekulturalnie, nieskutecznie, pogarszając sprawę, zbyt ostro, nie zawsze reaguje, w ogóle nie reaguje (podkreśl właściwe).

17.Ile czasu wychowawca poświęca swoim uczniom?
a)bardzo dużo,
b) dość dużo,
c)niezbyt dużo,
d) zbyt mało,
e)prawie w ogóle nie ma dla nich czasu.

18.Opisz krótko przykład zachowania swojego wychowawcy, zasługujący na pochwałę........................................

19.Opisz krótko przykład złego zachowania swojego wychowawcy .................................

20.Co jeszcze chciałbyś dodać na temat swojego wychowawcy? .............................................................

21.Porównaj pracę, działania i zachowanie wychowawcy oraz relacje z uczniami na początku nauki w gimnazjum i obecnie**. ........................................

* Tylko dla klasy I.
** Tylko dla klasy III.
Dziękuję za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.