X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3236
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców weryfikująca pracę wychowawcy w gimnazjum

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat sposobu prowadzenia pracy wychowawcy z klasą. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.


1.Jakie wrażenie odniosła/odniósł Pani/Pan po pierwszym spotkaniu z wychowawcą? a) bardzo dobre,b) dobre, c) przeciętne,d) niekorzystne

2.Jak ocenia Pani/Pan omówiony przez wychowawcę sposób oceniania z zachowania, zapowiedź odpowiednich nagród, kar i sposobu kontaktu z rodzicami? Co się Pani/Panu podoba a co nie, dlaczego?........................................

3.Zajęcia na godzinach wychowawczych poruszają zagadnienia
a)interesujące, b) przydatne, c) nieprzydatne, d) nudne, e) nie wiem
Jakich zagadnień brakuje?........................................

4.Czy wie Pani/Pan do kogo w szkole zwrócić się o pomoc gdy dziecko ma kłopoty i trudności?
a) tak, b) nie, c) wiem, ale nie mam zaufania do tej osoby, d) chciałbym się zwrócić do wychowawcy ale nie wiem, jak zareaguje.

5.Problemy szkolne dziecka Pani/Pana najczęściej są związane:
a)z innymi uczniami,
b) z nauczycielami,
c) ogólnie z nauką,
d) ogólnie z zachowaniem,
e) z inną przyczyną,jaką?........................................ (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

6.Jak wychowawca najczęściej reaguje w przypadku niewłaściwego zachowania dziecka Pani/Pana?
a) rozmawia z dzieckiem,
b) rozmawia w obecności dyrektora lub pedagoga szkolnego,
c) powiadamia pisemnie rodziców,
d) wzywa rodziców,
e) porusza problem na godzinie wychowawczej,
f) inaczej reaguje, jak?........................................
g) nie wiem jak reaguje (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

7.W sprawie (sprawach) bezpośrednio dotyczącej dziecka Pani/Pana, wychowawca zachował się:
a) właściwie i kompetentnie,
b) przeciętnie,
c) niezbyt właściwie,
d) bardzo źle, mam o to żal,
e) nie było takiej sprawy.

8.Sposób komunikowania się wychowawcy z rodzicami jest:
jasny, zrozumiały, kulturalny, uprzejmy, niezbyt jasny i zrozumiały, niezbyt kulturalny, chaotyczny, ostry, z wyższością (właściwe podkreślić).

9.Jak wychowawca promuje właściwe zachowania uczniów?
a) chwali ucznia przed klasą,
b) stawia właściwą ocenę (punkty, pozytywną uwagę) z zachowania,
c) chwali ucznia przed rodzicami,
d) chwali ucznia na apelu,
e) daje uczniom przywileje (jakie?)........................................
f) inne sposoby........................................
g) nie wiem.

10.Ocena zachowania uczniów jest prowadzona:
a) rzetelnie, uczciwie i obiektywnie,
b) dość obiektywnie,
c) nie zawsze obiektywnie,
d)rzadko obiektywnie i tak samo wobec wszystkich uczniów,
e) karygodnie.

11.Pani/Pana dziecko lubi chodzić do szkoły, ponieważ ........................................

12.Pani/Pana dziecko nie lubi chodzić do szkoły chodzić do szkoły, ponieważ ......................................................... (można dokończyć oba zdania)

13. Pani/Pana dziecko najbardziej lubi przedmiot: ......................(można wymienić kilka)

14. Pani/Pana dziecko najbardziej nie lubi przedmiotu: ..................(można wymienić kilka)

15.Imprezy klasowe są organizowane:
a) dość często, ciekawie,
b)w wystarczającej ilości,
c) zbyt rzadko,
d) w mało interesujący sposób,
e) nie ma ich wcale.

16.Gdy inni dokuczają jakiemuś uczniowi, wychowawca reaguje:
szybko, zdecydowanie, kulturalnie, skutecznie, niezbyt szybko, niekulturalnie, nieskutecznie, pogarszając sprawę, zbyt ostro, nie zawsze reaguje, w ogóle nie reaguje (proszę podkreślić właściwe).

17.Jak wychowawca jest postrzegany przez rodziców (w kilku słowach)?........................................

18.Ile czasu wychowawca poświęca swoim uczniom?
a)bardzo dużo,
b) dość dużo,
c)niezbyt dużo,
d) zbyt mało,
e)prawie w ogóle nie ma dla nich czasu.

19.Proszę krótko opisać przykład zachowania wychowawcy swojego dziecka, zasługujący na pochwałę ..............................

20.Proszę krótko opisać przykład nieodpowiedniego lub nagannego zachowania wychowawcy swojego dziecka ........................................

21.Co jeszcze chciałaby/chciałby Pani/Pan dodać na temat wychowawcy swojego dziecka?........................................


Dziękuję za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.