X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32299
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących czasu Past Simple i czasowników regularnych i nieregularnych - część oparta na praktyce. ( klasa 5 szkoły podstawowej)

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących czasu Past Simple i czasowników regularnych i nieregularnych – część oparta na praktyce. ( klasa 5 szkoły podstawowej)
Czas : 45 minut
Cele lekcji:
A. Powtórzenie wiadomości dotyczących czasu przeszłego.
B. Podział czasowników na regularne i nieregularne oraz właściwe umiejscowienie ich w zdaniu ( pytające, twierdzące i przeczące).
C. Utrwalenie zasad właściwej wymowy czasowników regularnych i nieregularnych.
Cele operacyjne :
Pod koniec lekcji uczniowie będą umieli konstruować zdania w czasie Past Simple przy zastosowaniu czasowników regularnych i nieregularnych.
Umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupie.
Metody pracy: metody aktywizujące (praca indywidualna, praca w parach), metoda heurystyczna.
Środki dydaktyczne: karty przygotowane wcześniej przez nauczyciela, trzy różnokolorowe wiaderka, spinacze oraz sznurek, osobne karty w trzech kolorach, wcześniej przygotowana karta do powieszenia na tablicy w celu utrwalenia czasowników, podręcznik Steps In English 2.


Przebieg lekcji:
1. Czynności porządkowe i sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie i zapisanie tematu lekcji.
3. Zapoznanie się klasy z celami lekcji i najważniejszymi zagadnieniami, które będą omawiane w trakcie zajęć.
4. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji:
Nauczyciel prosi klasę by podzielili się na grupy maksymalnie cztery osoby w grupie, następnie wręcza każdej grupie kartki w trzech różnych kolorach. Nauczyciel informuje klasę, iż na karcie czerwonej uczniowie maja zapisać czasowniki, zielona- rzeczowniki, żółta – osoby. Klasa ma za zadanie zapisać według wskazanego modelu jak największą liczbę zdań w ciągu 2 minut. Następnie uczniowie wybierają najciekawsze według nich zdania i odczytują, wskazując umiejscowienie rzeczownika oraz czasownika w zdaniu.
I like dogs. S V O – nauczyciel przypomina klasie o modelu budowy zdania – subject verb object z którego będą korzystać w trakcie lekcji. Uczniowie wracają na swoje miejsca.
5. Nauczyciel rozdaje klasie małe kartki z czasownikami w formie podstawowej oraz w czasie Past Simple, kartki są pomieszane ..Następnie nauczyciel wyjaśnia, iż nagranie ( podręcznik) zawiera czasowniki, które dzieci muszą słuchając wyszukać w otrzymanych karteczkach i pogrupować – forma podstawowa i po odmianie : be- was/ were.
6. Nauczyciel korzystając z przygotowanej wcześniej karty do powieszenia na tablicy wraz z uczniami utrwala zasady dotyczące zastosowania czasu Past Simple i prosi by dzieci po kolei zawieszały na tablicy kartki z pogrupowanymi wcześniej czasownikami. Następnie prosi by osoby chętne podały kilka przykładów z życia, w których można zastosować omawiany czas. Dzieci zapisują wymienione przykłady na tablicy a następnie przepisują do zeszytu.
7. Dzieci po tym zadaniu siadają w grupach ponownie maksymalnie cztery osoby. Nauczyciel informuje iż trzy wiaderka zawierają słówka z różnych dziedzin omawianych na zajęciach. Słowa są podzielone : zielone wiaderko – podmiot , niebieskie- orzeczenie, białe- dopełnienie. Grupa ma za zadanie utworzenie jak największej liczby zdań przy użyciu słów, a następnie stworzenie krótkiego tekstu na bazie zdań- im zabawniejszy tekst tym lepiej. Zdania maja być utworzone poprawnie. Utworzona historia ma być zapisana na osobnej kartce, historyjkę można później powiesić w klasie.
8. Grupa decyduje, które zdania są najciekawsze np. najdłuższe, śmieszne lub skomplikowane i zawiesza je na sznurku przy użyciu właściwych spinaczy- biały- dopełnienie, niebieski- orzeczenie, zielony- podmiot.
9. Podsumowanie zajęć;
Uczniowie w ramach podsumowania zajęć maja za zadanie utworzenie czterech zdań ( bez zapisywania) w czasie Past Simple np. I was ......
Gra: uczniowie siadają w kółku lub jeśli klasa jest bardzo liczna zostają na swoich miejscach. Nauczyciel rozpoczyna grę- klasa ma utworzyć jak najdłuższe zdanie powtarzając kolejno wypowiadane słowa- prawo głosu ma osoba, która ma w rękach np. piłkę. Np. I was...Iwas swimming... I was swimming in the..... itd.
10. Zadanie domowe: klasa ma za zadanie przygotować historię opartą na czasie Past Simple na dowolny temat – 20 zdań minimum, na osobnych kartkach.
Nauczyciel po lekcji może skserować wcześniejsze zdania, które klasa tworzyła i na następnych zajęciach wręczyć każdemu jako element powtórzenia i utrwalenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.