X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32208
Przesłano:

Co to jest jest wiatr i jak powstaje? Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘCIA
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:"Odnawialne źródła energii"
TEMAT DNIA: "Co to jest wiatr i jak powstaje?"
Grupa dzieci 5-6 letnich
Opracowała:Dorota Kowalska
Cel ogólny:zaciekawienie zjawiskiem wiatru i możliwością wykorzystanie go
przez ludzi
Cele operacyjne:
-potrafi uważnie słuchać utworu prezentowanego przez n-la i wypowiadać
się na jego temat
-wskazuje przykłady wykorzystania wiatru przez ludzi
-realizuje twórczo omawiany temat
-potrafi przeprowadzić doświadczenie i wyciągnąć wnioski
-potrafi przedstawić środkami plastycznymi swoje wyobrażenia
-umie zaimprowizować taniec do słyszanej muzyki
-potrafi współpracować w grupie
-prawidłowo realizuje zadania zawarte na kartach pracy
Metody pracy:
-podajaca:-instrukcje,objaśnienia,polecenia
-poszukująca:-odkrywanie
-działań praktycznych- udział w zajęciach , zabawach
Środki dydaktyczne:balony, piórka,wata, nożyczki,tekst utworu,farby,słomki,papier,określenia wiatru,ilustracje, nagrania odgłosów,wentylator, suszarka,wiatraczki,papierowe wachlarzyki,


PRZEBIEG ZAJęCIA:
1."Szu, szu ,szu..."- zabawa integracyjna do piosenki
2."O Jędrku, który zaprzyjaźnił się z wiatrem"- słuchanie twórczego opowiadania n-la w oparciu o tekst Krzysztofa Husa ilustrowanego sylwetami.
Zaciekawienie dzieci zjawiskiem wiatru i możliwościami wykorzystania przez ludzi.
3.Odwoływanie się do zasobu pamięciowego dzieci -wymienianie przedmiotów lekkich,które porusza wiatr i których nie porusza.
4.Zabawa badawcza z balonami i lekkimi przedmiotami .Prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków.
5."Wiatr"- zabawa ruchowa do muzyki w formie improwizacji tanecznej z wykorzystaniem wstążek.
6."Podaj imię wiatru"- próba zdefiniowania pojęcia , nazywanie tego , co wiąże się z rodzajami wiatru : wietrzyk, wichura, zefirek.
7.Jak moża wykorzystać wiatr oraz spowodować ruch mas powietrza?:-wykorzystanie wiatru.
-poruszanie skrzydeł wiatraków
-dmuchanie w żagle statków
-rozsiewanie nasion
Jak spowodować ruch mas powietrza?
-wachlowanie
-włączenie wentylatora
-suszarki
-próby naturalne: np. dmuchanie
8."Korzyści i kłopoty z wiatrem"- dobór ilustracji , układanie obok nich chmurek i słoneczek. Omówienie ich treści.
9."Papierowy wąż"- prowadzenie doświadczenia z serpentyną (tylko nauczyciel)Umieszczenie papierowego węża nad płomieniem zapalonej świecy. Dzieci obserwują zachowanie się serpentyny.
Wniosek: wąż kręci się dookoła, bo świeczka ogrzewa powietrze, które unosi się do góry i porusza węża tak jakby robił to wiatr,gdyż wiatr porusza powietrze.Wiatru nie widzimy, obserwujemy jedynie efekt jego działania.
10."Wietrzna pantomina"- dzieci losują karteczki z nazwami rodzajów wiatru.N-lka odczytuje nazwy - dzieci wczuwają się w rolę ruchowo i werbalnie.Przedstawiają sobą postać wiatru.
11.Ćwiczenia plastyczne - malowanie do muzyki A.Vivaldiego z wykorzystaniem farby i wydmuchiwanego przez słomkę powietrza.Omówienie prac i kreatywności dzieci.
12.Zakończenie zajęć, dokonanie ich oceny z wykorzystaniem słoneczek i chmurek.Udzielenie pochwał, zorganizowanie wystawki prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.