X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32189
Przesłano:

Analiza przypadku ucznia zdolnego

§ 8 ust. 2 pkt. 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU
I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST
ZATRUDNIONY


OPIS I ANALIZA

Analiza przypadku dydaktycznego ucznia zdolnego

1. Identyfikacja problemu

Ania P. poznałam prowadząc zajęcia wokalne w Domu Kultury w
XXXXXXXX. Wówczas była jeszcze uczennicą gimnazjum. Podczas zajęć zaobserwowałam u uczennicy z jednej strony duże predyspozycje do śpiewu, a z drugiej strony wycofanie, brak wiary we własne siły i wręcz blokadę na pokonywanie nowych wyzwań.
Widząc u uczennicy duży potencjał wokalny postanowiłam poświęcić jej więcej uwagi. Pierwszym sukcesem było przekonanie jej , aby została uczennicą I liceum. Notabene A nie wierzyła, że poradzi sobie w tej szkole. Jak się okazało, w tym roku szkolnym (uczennica jest w II klasie) Ania otrzymywała oceny cząstkowe bardzo dobre i celujące, a na koniec semestru osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce.

2. Geneza i dynamika zjawiska

Ania została uczennicą naszej szkoły( klasy artystycznej), której byłam
wychowawczynią.
Od początku podjęłam działania , celem których było zachęcenie a wręcz
nakłonienie dziewczyny do większej aktywności na zajęciach artystycznych.
Ania nadal twierdziła, że chociaż lubi śpiewać , to nie jest w stanie robić tego
lepiej, osiągać sukcesy. Barierą dla niej były wysokie dźwięki i jak mówiła, na
samą myśl o nich doznawała blokady w gardle.

3. Znaczenie problemu

W przypadku Ani musiałam pamiętać o potrzebach psychicznych dziewczynki, dbać o jej harmonijny rozwój w otoczeniu rówieśników, którzy ją szanują, lubią jako życzliwą i pomocną koleżankę. Wierzyłam, że uda jej się pozbyć kompleksów, nabrać wiary w siebie, ale z zachowaniem poczucia własnej wartości. Bez kształcenia umiejętności interpersonalnych, dbając jedynie o „talent” można zapomnieć, że przede wszystkim ma ona być człowiekiem, a dopiero później odnosić sukcesy zawodowe.

4. Prognoza

Dobrą motywacją dla zdolnej, ale nieco nieśmiałej i niepewnej swojej wartości Ani było zachęcanie do konfrontowania jej umiejętności w konkursach i przedstawieniach artystycznych odbywających się na terenie naszej szkoły a także konfrontacji z osobami mniej uzdolnionymi artystycznie, a mimo tego posiadającymi większe poczucie własnej wartości . Sukcesy w konkursach
(recytatorski,wokalny) powodowały, że uczennica czuła się wyróżniona, zachęcona, zaczynała się więcej udzielać artystycznie zarówno w szkole jak i sama poszerzała swoją wiedzę, powoli wyzbywając się kompleksów, rozwijając swoje umiejętności.

5. Propozycje rozwiązań

Pracując z uczennicą, wykorzystałam wiedzę z zakresu psychologii śpiewu zdobytą na studiach z EMISJI GŁOSU . Z upływem czasu byłam coraz bardziej pozytywnie zaskoczona. Dzięki temu, że uczennica stosowała się do moich zaleceń, zaczęła się powoli otwierać, czyli coraz pewniej i porawniej śpiewać. Zauważałam, że łatwo przyswaja nowe propozycje ćwiczeń jakie jej przekazuję, a najważniejsze, że podjęła walkę ze swoją nieśmiałością i brakiem wiary we własne umiejętności wokalne. Jej umiejętności są rozległe, a należą do nich chociażby takie jak: samodzielna interpretacja tekstów, zdolność przyswajania informacji, umiejętność koncentracji, oryginalność w ujęciu interpretacji utworu muzycznego,nowatorstwo, wysoki poziom estetyczny. Niemniej jednak Ania sama nie podejmowała inicjatywy. Postanowiłam podjąć działania, które będą rozwijały jej zdolności artystyczne.
Wraz z upływem czasu Ania była coraz bardziej aktywna na zajęciach
artystycznych, zaczęła śmiało wyrażać swoje opinie, ale przede wszystkim przestała
patrzeć na siebie tak krytycznie, jak wcześniej. Coraz bardziej poznawałam jej
osobowość. Skromna, taktowna, koleżeńska i akceptowana przez rówieśników
dziewczyna stała się również podporą dla mojej pracy. W czasie zajęć w grupach na
zajęciach artystycznych wspomagała słabszych uczniów, organizowała pracę grupy,
kreatywnie sugerowała rozwiązania problemów, ale nigdy nie narzucała swojej woli
czy też nie wyręczała kogoś w pracy.
W porozumieniu z polonistką, zachęcałam Anię do wzięcia udziału w Konkursach recytatorskich, w których bardzo dobrze sobie radziła, zdobywając chociażby II Miejsce w Konkursie Poetyckim w Koninie.
Wkrótce podjęłam kolejne kroki oddziaływań. Zachęciłam ją do dalszego kształcenia artystycznego w placówkach kulturalnych mieszczących się na terenie Konina. ( MDK) Tam Ania odważyła się wystąpić w Konkursie Wokalnym organizowanym przez MDK i zajęła także II miejsce.
Ania w drugiej klasie zaczęła być świadoma swego talentu. Potrafi bardziej zdecydowanie mówić o własnych sugestiach wykonawczych współpracując ze zespołem muzycznym. Jest bardziej otwarta, ale przede wszystkim bardziej świadoma swych umiejętności.

6. Przewidywane efekty

- wysokie miejsca w konkursach artystycznych
- zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową zajęć artystycznych
- przełamanie własnych kompleksów
-uwierzenie we własne siły, zdolności
-otwartość, świadomość własnych zdolności
-wysokie poczucie wartości
-samodoskonalenie się, poszukiwanie
- umiejętność pracy ze zespołem instrumentalnym, egzekwowanie własnych sugestii
- umiejętność dokonywania analizy i interpretacji odbieranej treści,
- prezentowanie postawy humanistycznej, wrażliwej i kreatywnej wobec świata.

7. Podsumowanie

Zainteresowania i umiejętności Ani znalazły odzwierciedlenie również w życiu prywatnym. Dziewczynka skłania się ku studiom wokalnym, ponieważ jest to obecnie dziedzina, która pochłaniała ją bez reszty. Trzyletnia praca nad Anią jest moim osobistym sukcesem. Konsekwentnie jak tylko nadarza się okazja, będąc uczennicą klasy artystycznej chętnie angażuję ją we wszystkie projekty artystyczne, odbywające się na terenie I Liceum ,w których Ania z przyjemnością bierze udział.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.