X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32158
Przesłano:
Dział: Języki obce

Artykuły spożywcze - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Scenariusz lekcji j. angielskiego dla kl. 5

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat zajęć: Artykuły spożywcze -rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Przedmiot: J. angielski
Nauczyciel: Dorota Matuszczak-Tomicka
Klasa: V

Data: 27.04.2014 r.

1 godz. lekcyjna

Treści z podstawy programowej:

Uczeń:
• Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych w zakresie następującego tematu: żywienie (artykuły spożywcze, posiłki)
• Reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: wyraża prośby i podziękowania.
• Rozumie wypowiedzi ze słuchu: rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (w restauracji)
• Rozumie proste wypowiedzi pisemne: wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście.

Cele lekcji:

Wiadomości – uczeń:
• poznawanie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych
• znajomość zwrotów uprzejmych używanych przy zamawianiu posiłków
• poznawanie dań z menu w restauracji
Umiejętności – uczeń:
• wymieni artykuły spożywcze
• podzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne
• przeczyta komiks i wyselekcjonuje informacje
• ułoży dialog w restauracji.
Postawy – uczeń:
• rozwija zainteresowania językowe
• aktywnie zdobywa wiedzę, łączy wiedzę z praktyką

Metoda nauczania:
• Praca z tekstem, układanie dialogów

Forma pracy: indywidualna, parami

Środki dydaktyczne:
• Zeszyt ćwiczeń, podręcznik Maxi Taxi 1, karta pracy, karty obrazkowe.


Przebieg zajęć:

I. Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjno – porządkowe
2. Sprawdzenie zadania domowego.
3. Podanie i zapisanie tematu

II. Faza realizacyjna
1. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie kluczowe: Które rzeczowniki w j. angielskim są policzalne i niepoliczalne.
2. Wyjaśnienie uczniom jakie wiadomości, umiejętności nabędą po dzisiejszej lekcji:
• Nazwać artykuły spożywcze
• Wiedzieć, które artykuły spożywcze są policzalne i niepoliczalne
• Wymienić główne potrawy w menu
• Ułożyć dialog w restauracji z użyciem uprzejmych zwrotów

3. Nauczyciel pokazuje obrazki ilustrujące artykuły spożywcze
• Uczniowie podają nazwy żywności.
4. Nauczyciel wyjaśnia zasady podziału rzeczowników na policzalne i niepoliczalne i zapisuje przykłady na tablicy.
• Uczniowie podają nazwy artykułów spożywczych i dzielą je na dwie grupy
5. Nauczyciel zwraca uwagę na użycie przedimków (a, an, the ,some) przed rzeczownikami i przypomina zasady tworzenia liczby mnogiej.
• Uczniowie podchodzą do tablicy i zapisują przedimki przy rzeczownikach.
6. Nauczyciel prosi o otwarcie podręczników na str. 66.
• Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają wyrazy: nazwy dań z menu.
• Uczniowie dzielą wyrazy na policz. i niepolicz.
7. Nauczyciel informuje, że uczniowie wysłuchają komiksu Maxi Taxi i zadaje pytanie:
‘Gdzie znajdują się bohaterowie?”
• Uczniowie słuchają nagrania, rozumieją ogólny sens tekstu i selekcjonują informacje: wyszukują uprzejme zwroty używane w restauracji.
8. Nauczyciel prosi o zapisanie uprzejmych zwrotów do zeszytu.
9. Nauczyciel prosi o ułożenie dialogów w restauracji z wykorzystaniem uprzejmych
zwrotów i nazw dań z menu.
• Uczniowie pracują parami, występują w roli kelnerów i klientów w restauracji.

III. Faza podsumowująca
1. Nauczyciel rozdaje kartki z ćwiczeniem.
• Uczniowie mają za zadanie określić, które artykuły spożywcze są policz. i niepolicz.
• Uczniowie wymieniają się kartkami i sprawdzają ćwiczenie sobie nawzajem.
2. Wspólna ocena umiejętności nabytych na lekcji, informacja zwrotna dla uczniów co powinni jeszcze powtórzyć.

Praca domowa
Zeszyt ćwiczeń ćw. 1,2 str. 37.

Marcinkowice, dnia 24. 04. 2014 r. ........................................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.