X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32157
Przesłano:
Dział: Języki obce

Clothes. Nazwy ubrań. Scenariusz lekcji j. angielskiego dla kl. 5

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat zajęć: CLOTHES-Nazwy ubrań
Przedmiot: J. angielski
Nauczyciel: Dorota Matuszczak-Tomicka
Klasa: V a

Data: 25.02.2013 r.

1 godz. lekcyjna


Treści z podstawy programowej:

Uczeń:
• Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych w zakresie następującego tematu: ubrania
• Reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego
• Rozumie wypowiedzi ze słuchu.
• Rozumie proste wypowiedzi pisemne.
• Tworzy krótkie wypowiedzi pisemne.

Cele lekcji:

Wiadomości – uczeń:
• poznawanie nazw ubrań, opisywanie ubrania
• utrwalenie rodzajów pogody
• poznanie nazw pór roku
• utrwalanie stopniowania przymiotników krótkich

Umiejętności – uczeń:
• wymienia nazwy ubrań
• stopniuje przymiotniki krótkie
• dobiera ubrania do pór roku

Postawy – uczeń:
• rozwija zainteresowania językowe
• aktywnie zdobywa wiedzę, łączy wiedzę z praktyką
• korzysta z technologii informatycznej

Techniki pracy:
• podawanie nazw rzeczy przedstawionych na kartach obrazkowych
• gra planszowa
• tworzenie opisu

Forma pracy: indywidualna, parami

Środki dydaktyczne:
• Zeszyt ćwiczeń, podręcznik, plakat, karty obrazkowe, gra planszowa,płyty CD, tablica interaktywna


Przebieg zajęć:

I. Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjno – porządkowe
2. Sprawdzenie zadania domowego.
3. Podanie i zapisanie tematu.
(5 min)
II. Faza realizacyjna
1. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie kluczowe: Jakie ubrania nosimy w lecie, a które w zimie?
2. Wyjaśnia uczniom jakie wiadomości, umiejętności nabędą po dzisiejszej lekcji:
• Nazwać ubrania
• Nazwać pory roku
• Dopasować ubrania do pór roku
• Opisać swój ubiór

3. Nauczyciel prosi, aby uczniowie zapisali na kartkach nazwy ubrań po angielsku, które pamiętają. (3 min)

4. Nauczyciel pokazuje plakat ilustrujący ubrania.
• Uczniowie powtarzają nazwy ubrań. (4 min)

5. Nauczyciel korzysta ze strony internetowej: nauka angielskiego on-line:ww.angielski.6ka.pl oraz www.languageguide.pl i wyświetla na tablicy nazwy ubrań.
• Uczniowie powtarzają nazwy ubrań (6 min)
• Uczniowie otrzymują karty obrazkowe i podnoszą je do góry, gdy usłyszą jego nazwę
• Uczniowie pytają się nawzajem
6. Nauczyciel prosi o otwarcie książki na str. 58 i uzupełnienie brakujących nazw ubrań
• Uczniowie podają nazwy ubrań (3 min)
7. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo: pory roku- wyświetla obrazki na tablicy przy użyciu projektora.
• Uczniowie powtarzają nowe słówka i zapisują w zeszycie
• Uczniowie porównują pogodę w różnych porach roku- stopniują przymiotniki krótkie.(4 min)
8. Nauczyciel prosi uczniów o podzielenie ubrań na 4 grupy: ubrania które noszą w różnych porach roku
• Uczniowie pracują parami i uzupełniają tabelkę w zeszycie. (3 min)
9. Nauczyciel rozdaje grę planszową.
• Uczniowie parami podają nazwy i kolory ubrań oraz współrzędne z tabeli np. 3B
(4 min)
10. Nauczyciel prosi o podejście do komputerów i wykonanie zadania interaktywnego z płyty CD-Rom Maxi Taxi 1, ex. 3 Unit 4
• Uczniowie pracują parami i wpisują nazwy ubrań do krzyżówki.
• Uczniowie odczytują hasła z krzyżówki. (5 min)

III. Faza podsumowująca
1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie opisali swój ubiór nawzajem (parami)
• Uczniowie opisują ubiór kolegi (koleżanki)
• Uczniowie wymieniają się zeszytami i sprawdzają ćwiczenie sobie nawzajem. (3 min)
2. Nauczyciel prosi o dokończenie odpowiedzi na pytania na kartce rozdanej na początku lekcji
• Wspólna ocena umiejętności nabytych na lekcji, informacja zwrotna dla uczniów co powinni jeszcze powtórzyć. (3 min)

Praca domowa
Zeszyt ćwiczeń ćw. 1,2 str. 33

Marcinkowice, dnia 25. 02. 2013 r. ........................................
Podpis nauczyciela


Name:............................. Date: 25th February 2013

NA POCZĄTKU LEKCJI:

Wypisz nazwy ubrań, które pamiętasz?
........................................
Ile pamiętasz słówek? ..............................

NA ZAKOŃCZENIE LEKCJI:

Dzisiaj na lekcji nauczyłem(łam) się ........................................
Poznałem(łam) nowe słówka, jakie? ........................................
Łatwe dla mnie było ........................................
Trudne dla mnie było ........................................
Najciekawsze dla mnie było ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.