X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32038
Przesłano:
Dział: Samoocena

Arkusz samooceny

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
2015/16 Grupa Tygryski

1. Sytuacja w mojej grupie
2. Formy i metody pracy z dziećmi
3. Innowacja pedagogiczna – formy i metody realizacji
4. Zajęcia otwarte
5. Uroczystości
6. Podnoszenie kwalifikacji
7. Kontakty z rodzicami, formy współpracy
8. Współpraca logopedyczna i psychologiczna
9. Charakterystyka warsztatu pracy nauczyciela
10. Dodatkowa praca nauczyciela ( stażysty , kontraktowego, mianowanego )
11. Zmiany jakie należałoby wprowadzić w przyszłym roku szkolnym
12. Wnioski do dalszej pracy
1.Grupa liczy 19 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 14 chłopców. Działalność edukacyjno - wychowawczą grupa opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskie. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. MAC Edukacja 2009r.
Do grupy Tygrysków uczęszczają dzieci, które bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Angażują się w akcje charytatywne zarówno na rzecz zwierząt, dzieci jak i osób starszych.
Tygryski bardzo często reprezentują placówkę w czasie uroczystości w przedszkolu oraz Domu Kultury. Tygryski biorą również udział w innowacji pedagogicznej Mieszkam na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Edukację Tygryski łączą z zabawą, przez co zdobywają nowe wiadomości i umiejętności
Dzieci uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, religii, logopedii, zajęciach dla dzieci zdolnych, oraz muzyczno-tanecznych prowadzonych przez wychowawcę.
2.Formy i metody zmieniają się zależnie od tematu. Rano po zebraniu się dzieci odbywają się zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne z całą grupą. W trakcie zajęć właściwych po śniadaniu zazwyczaj pracuję z całą grupą wprowadzając temat. Często dzieci pracują w grupach większych lub mniejszych, wykonują też wspólnie prace. Na koniec zajęć przystępujemy do prac indywidualnych w podręcznikach lub są to prace plastyczno-techniczne. Metody:
-czynne
-oglądowe
-słowne
-aktywizujące
-czynnosciowe nauczanie matematyki wg koncepcji Gruszczyk-Kolczyńskiej
-pedagogika zabawy Klanzy
-metody twórczych zajęć ruchowych
-zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje
-metoda porannego kręgu.
3. Innowacja pedagogiczna Mieszkam na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia polegają na pokazach multimedialnych z terenu parku, wycieczek po okolicy, ogladaniu zabytków, wykonywaniu prac związanych z gatunkami zwierzat i roslin.
4. W naszym przedszkolu rodzice goszczą często. Zapraszam ich do udziału w wycieczkach i imprezach, do czytania bajek, dzielenia się swoimi pasjami, a także do udziału w całych zajęciach otwartych. W tym roku były to zajęcia: Nadeszła jesień w czasie których dzieci z rodzicami wykonali wspólnie sałatkę warzywną oraz Bezpieczny przedszkolak, zajęcia te dotyczyły zabaw nad wodą i tu również wspólnie wykonano plakaty ostrzegające przed niebezpiecznym zachowaniem się w czasie kąpieli.
5. W pierwszym półroczu dzieci miały okazję spotkać się z dzielnicowym, gościć swoich rodziców dwukrotnie na zajęciach otwartych, obejrzeć pokaz chemicznych cudów, zaprosić rodziców na Dzień pieczonego ziemniaka, zorganizować występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pasowania na przedszkolaka. Spotkały się z miejscowym weterynarzem i jego psami, piekły szarlotkę, robiły soki owocowe, sałatki, ogladały hodowlę papug i szynszyli. Brały udział w warsztatach z drewnem, Dniu Pluszowego Misia, obejrzały przedstawienie Szewczyk Dratewka, Boże Narodzenie oraz Królowa Sniegu. Dzieci poznały tradycje andrzejkowe, spotkały się ze św Mikołajem, wystąpiły dla sponsorów przedszkola, dla swoich rodzin podczas wieczoru kolęd. Spotkały się z miejscowa bibliotekarką, bawiły na balu karnawałowym, a także wystapiły podczas uroczystości okazji Dnia Babci i Dziadka. W drugim półroczu odbył się wyjazd do teatru na Królową śniegu, oraz warsztaty teatralne. Dzieci miały okazję spotkać się z uczennicami szkoły muzycznej, które zapoznały je ze swoimi instrumentami, wielokrotnie gościliśmy grupę aktorską Wróbelek Elemelek, strażaków, ponownie weterynarza, a nawet ekipę telewizyjną. Dzieci własnoręcznie upiekły chleb, miały okazję brać udział w doświadczeniach z woda w Centrum Nauk Przyrodniczych. Brały również w licznych konkursach w tym konkursie recytatorskim i festiwalu muzyki i tańca. Odbyła się wycieczka do Parku miniatur w Olszowej, brały czynny udział w dniach sportu, a także gościły swoich rodziców z okazji Dnia Rodziny, a także na zajęciach w dniu otwartym Bezpieczny przedszkolak. Tygryski pożegnały również swoich kolegów, którzy od września rozpoczną naukę w szkole, brały też udział w marszu z okazji Euro 2016.
6.W celu podnoszenia kwalifikacji korzystam z zasobów Internetu, doświadczenia moich koleżanek z pracy, uczestniczę w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej ,konferencjach metodycznych, a także w szkoleniach zewnętrznych: Wtargnięcie napastnika do placówki, Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Terapia ręki, Diagnoza dojrzałości szkolnej.
7.Jak już wspomniałam staram się współpracować z rodzicami i są to różne formy. Włączam rodziców do zajęć, proszę o pomoc w zorganizowaniu wycieczek, konkursów, festiwali, spotkań. Organizuję zebrania oraz udzielam konsultacji, a także na bieżąco informuję o postępach dzieci.
8. Ściśle wspólpracuję z logopedą, korzystam z jego rad i wskazówek dotyczących konkretnych dzieci. Współpracuję również z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Opolu.
9. Cały czas staram się doskonalić swój warsztat pracy. Wprowadzam nowe metody oraz innowacje pedagogiczne, poszukuję innowacyjnych rozwiązań aby dostosować je do zmieniających się warunków i indywidualnie podejść do każdego dziecka. Pozyskuję sponsorów aby uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną placówki poprzez różnego rodzaju konkursy, pokazy, zajęcia z dzieckiem zdolnym. Zachęcam dzieci do udziału w konkursach. Biorę udział w szkoleniach i naradach. Staram się aby zajęcia były atrakcyjne dla dzieci i aby brały w nich aktywny udział. Nie jest to tylko przekaz słowny, czy oglądowy ale także praktycznego działania jak np. samodzielne posianie zboża, rozgniatanie ziaren na mąkę i w końcu upieczenie chleba tak żeby dzieci w praktyce zobaczyły skąd bierze się chleb itp. Organizuję zajęcia multimedialne, nowatorskie warsztaty taneczne jak np. zumba, aerobik. Staram się też aby ćwiczenia gimnastyczne sprawiały dzieciom przyjemność i nie były nudne prowadząc cwiczenia metodą opowieści ruchowej. Zapraszam do przedszkola ciekawe osoby, dzieci z innych przedszkoli. Współpracuję z nauczycielami z naszej placówki organizując wspólne zajęcia, przygotowując wspólne projekty.
10. Dodatkowo pełnię funkcję opiekuna stażysty na nauczyciela mianowanego, zastępcy dyrektora, jak już wspomniałam pozyskuję sponsorów, jestem przewodniczącą zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jestem też odpowiedzialna za protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, a także jednym z administratorów strony internetowej przedszkola na portalu społecznościowym.
11. Konieczna jest zmiana narzędzi służących do diagnozowania dojrzałości szkolnej.
12.W przyszłym roku zamierzam zdiagnozować dzieci innymi narzędziami niż do tej pory, ponieważ dotychczasowe narzędzia są już dzieciom znane, ponadto uważam, że są one niemiarodajne. Planuję rozpocząć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.