X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31971
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program wczesnej nauki języka francuskiegio

Un, deux, trois, claque tes doigts ...

Program wczesnej nauki języka francuskiego dzieci w wieku przedszkolnym

Autor programu: mgr Małgorzata Mikołajczyk

Spis treści:
1. Charakterystyka programu
2. Cele i zadania programu
3. Procedury osiągania celów
4. Proponowane metody pracy
5. Środki dydaktyczne
6. Treści programowe oraz oczekiwane osiągnięcia dzieci.
7. Ewaluacja
8. Literatura:

1. Charakterystyka programu
Program „ Un, deux, trois, claque tes doigts...” przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 6-letnich podczas zajęć Koła Miłośników Języka Francuskiego. Napisany został w oparciu wyliczanki i piosenki francuskie oraz materiały edukacyjne francuskich wydawnictw: Didier, Cle International.
Realizacja programu będzie przebiegać równolegle z programem wychowania w przedszkolu i stanowić będzie uzupełnienie działań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola.
Program wczesnej nauki j. francuskiego ujęty został w formie tabelarycznej, gdzie zamieszczono tematykę, treści rozszerzające oraz oczekiwane osiągnięcia dziecka.
Proponowane w programie treści są zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dziecka w wieku przedszkolnym. Program wykorzystuje właściwe dziecku zainteresowanie rymowanką, piosenką, tańcem i zabawą. To właśnie podczas tych działań dzieci szybko i skutecznie opanowują słownictwo i struktury gramatyczne języka obcego, poznają tradycję i zwyczaje panujące we Francji.
2. Cele i zadania programu:
- Rozbudzanie zainteresowania dzieci kulturą i językiem obcym,
- Kształtowanie motywacji koniecznej do efektywnej nauki języka obcego,
- Rozwijanie umiejętności komunikacji w języku francuskim,
- Poznawanie i poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin życia, bliskich zainteresowaniom i potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym,
- Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur i narodów.
3. Procedury osiągania celów
Realizacja programu odbywać się będzie w korelacji z celami i treściami programu A. Łady – Grodzickiej „ ABC ... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”, będący podstawą pracy wychowawczo-dydaktycznej Niepublicznego Przedszkola „ Pałacyk”.
Proponuje wykorzystanie następujących form pracy: zajęcia z całą grupą, zajęcia w zespołach, zadania do indywidualnego wykonania.
4. Proponowane metody pracy:
- słowna: scenki sytuacyjne, wyliczanki, piosenki, gry językowe
- czynna: inscenizacje ruchowe, małe formy sceniczne
- oglądowa: obserwacja, prezentacje multimedialne
5. Środki dydaktyczne: ilustracje, plansze do gier językowych, teksty piosenek i wyliczanek, materiały edukacyjne pochodzące z podręczników i stron internetowych, komiksy, obrazki do utrwalania słownictwa, Francuski słowniczek przedszkolaka na CD-romie opracowany przez autorkę programu.
6. Treści programowe oraz oczekiwane osiągnięcia dzieci.

1. Tematyka
2. Treści rozszerzające
3. Osiągnięcia dziecka Dziecko potrafi:
4. Uwagi
nauczyciela/ czas realizacji
I.
Savoir saluer qn.
1. Bonjour, ça va? Ça va bien, ça va mal, merci et vous?
2. La comptine „Salut, ça va?”
3. Pozdrowić kolegę, osobę dorosłą(kobietę,mężczyznę), powiedzieć jak się czuje i zapytać o samopoczucie, powiedzieć do widzenia.
Śpiewa wyliczankę: „Salut, ca va?”- utrwalenie słownictwa i zwrotów
4 zajęcia po 30 minut
II.
Savoir se présenter;
1. - Comment tu t’appelle?
- Je m’appelle Marc, et toi?
2. Wyliczanka „Deux petits vers...”
3.Dziecko potrafi: Przedstawić się i zapytać o imię.
Gra paluszkami prezentując tekst wyliczanki.
4. zajęcia po 30 minut
III.
Identifier qn, qch.
Nommer qn, qch.
1.-Qui est-ce?
- C’est Pierre.
2. - Qu’est-ce que c’est?
- C’est une trousse.
Mes mots: une règle, une gomme, un crayon, un stylo
3.Dziecko potrafi:
Zapytać : kto to? I udzielić odpowiedzi.
Zapytać : co to? I udzielić odpowiedzi.
Poznaje słownictwo dot.przyborów szkolnych.
Utrwalenie słownictwa podczas gier językowych.Ćwiczenia słuchowe
4. zajęcia po 30 minut
IV.
Les nombres de 1 à 10
1. La chanson: „ Un, deux, trois.......”
2. Les comptines:
- „un kilomètre à pied.....”
- „un éléphant........”
- „Voici ma main.....”
3. dziecko potrafi : Liczyć do 10.
Utrwalenie liczebników podczas śpiewania i wyliczania.
Nowe słownictwo: la main, le doigt, un éléphant.....
4. zajęcia po 30 minut
V.
Tu as quel âge?
1. - Tu as quel âge?
- J’ai 6 ans et demi.
2. La chanson:
„ Joyeux anniversaire..”
3. Dziecko potrafi : Zapytać o wiek i odpowiedzieć używając właściwego liczebnika.
Zaśpiewać piosenkę urodzinową: „Joyeux anniversaire..”
4. zajęcia po 30 minut
VI.
La famille
1. C’est ma famille. C’est moi, mon pere, ma mere, mon frere, ma soeur.
2. J’ai un frère, une soeur. Je n’ai pas de frère.
J’ai un chat ( un chien, une perruche, un hamster). La comptine: „C’est ma mère...
3. Dziecko potrafi : Przedstawić swoją rodzinę wykorzystując rysunek bądż fotografię. Zna i używa zaimki dzierżawcze – mon, ma.
Zaprzeczyć: Je n’ai pas de frère. - podczas zabawy.
Nowe słownictwo: un chat, un chien, une perruche, un hamster
Ćwiczenia słuchowe. Rytmicznie wypowiada słowa wyliczanki.
4. zajęcia po 30 minut
VII.
Les couleurs
1. rouge, jaune, violet, bleu,vert, noir, blanc.
2. Le jeu des couleurs
N3. Dziecko potrafi : nazwać kolory
Ułożyć kolorowe cegiełki zgodnie z instrukcją słowną.
4. zajęcia po 30 minut
VIII.
J’aime
1. J’aime le chat, le chien, la perruche, le chien etc.
2. La comptine : „J’aime maman, j’aime papa”, „J’aime la galette”
3. Dziecko potrafi powiedzieć co lub kogo lubi. Utrwala nową konstrukcję podczas wyliczanek.Śpiewa i rozumie treść wyliczanki. Nowe słowa: la galette, bien , le beurre, comment.
4. zajęcia po 30 minut
IX.
Je n’aime pas
1. Je n’aime pas le chat, etc.

3. Dziecko potrafi powiedzieć czego nie lubi.
Utrwalenie przeczenia podczas ćwiczeń słuchowych i gry językowej.
4. zajęcia po 30 minut
X.
Au restaurant
1. La comptine:
„ Bonjour Mme,
Asseyez-vous,
Voilà la carte
Que voulez-vous?
Je voudrais du poulet.
Il n’y a pas!...”
3. Dziecko potrafi : Zamówić posiłek.Zna słownictwo:
Oto jest, karta dań, nie ma, proszę usiąść, czego sobie pani życzy?, lubię, nie lubię, chciałbym.
Ćwiczenia słuchowe
4. zajęcia po 30 minut
XI.
Le matin
1. La comptine: “Céréales, pain grillé”
2. Je voudrais du thé, du lait, du chocolat chaud, du café au lait.
3. J’ai faim, j’ai froid
Zna słownictwo: chrupki, tost, dżem, masło, kawa, czekolada, herbata, mleko. Określa co zje na śniadanie - Je voudrais.............................
Potrafi powiedzieć, że chce jeść i pić.
4. zajęcia po 30 minut
XII.
Où tu as mal?
1. Les partis du corps-
la tête, la main, la jambe, l’oeil, la dent, le ventre, l’oreille, la gorge...
2. J’ai mal à la tête.
La chanson: “Mes petits lapins”, "Chez le docteur" – jeu de rôle
3. Dziecko zna słownictwo dotyczące części ciala: głowa, ręka, noga, oko, ząb, brzuch, ucho, gardło. Potrafi określić co je boli.
Aktywnie uczestniczy w scence u doktora.
4. zajęcia po 30 minut
XIII.
Qu’est-ce que tu sais faire?
1. Les activités sportives : faire du vélo, faire du judo, faire du ski, faire du cheval, jongler,dessiner, chanter, danser.
2. La comptine : Qu’est-ce que tu sais faire?
Les jeux linguistiques – “Bingo”
3. Dziecko zna słownictwo dotyczące dziedzin sportu.Śpiewa wyliczankę ze zrozumieniem.Uczestniczy w grach wzbogacających słownictwo.
4. zajęcia po 30 minut
XIV.
Quelle heure est-il?
1.” Quelle heure est-il?” – la comptine
“ Regarde la pendule”- la chanson
"Dans la rue”- le jeu de rôle
3. Dziecko zna słownictwo dotyczące czasu: północ, południe,która godzina, jest pierwsza, druga, zegar.....Odpowiada na pytanie: która godzina?(potrafi określić całą godzinę)
Śpiewa piosenkę, recytuje rymowankę ze zrozumieniem
4. zajęcia po 30 minut
XV.
On joue?
1.” Les trois petits cochons”- conte enfantin
2. “ Le loup au restaurant”- jeu de rôle
Toc,toc,toc,....- scène entre le loup et les cochons.
Dziecko : Zna słownictwo dotyczące bajki o trzech świnkach, Zna i śpiewa piosenkę świnek, Odtwarza tekst bajki ze zrozumieniem, Przedstawia bajkę podczas uroczystości
4. zajęć po 30 minut

7. Ewaluacja
Ewaluację programu stanowią rzeczywiste osiągnięcia dziecka.
Umiejętność zaprezentowania wyliczanki, piosenki, odegranie scenki, znajomość słownictwa sprawdzana będzie w działaniu po zakończeniu każdego bloku tematycznego w formie zabawy.
Ewaluacją końcową będzie przedstawienie przez całą grupę dzieci bajki pt: „ Trzy świnki „ w języku francuskim. Tekst bajki został dostosowany do możliwości dziecka. W ocenie efektywności programu bardzo ważne będzie zaangażowanie dzieci oraz ich aktywne uczestnictwo w zajęć.
8. Literatura:
- Podstawa programowa dla przedszkoli
- „Alex et Zoé” CLE International
_” Les Petits Lascards” Didier
- „Farandole” Didier
- www.yahoo.fr
- www.wanadoo.fr
- Praca magisterska autorstwa mgr Małgorzaty Mikołajczyk napisana pod kierunkiem dr M. Twardoń pt. : ”La comptine dans l'enseignement précoce des langues étrangères”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.