X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31901
Przesłano:

Program zajęć muzyczno-tanecznych

Program zajęć muzyczno–tanecznych dla młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w Szczecinie


Program przeznaczony jest do realizacji wśród młodzieży uczęszczającej do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Szczecinie. Programem objęta zostanie młodzież upośledzona w stopniu lekkim i umiarkowanym, wychowankowie internatu i uczniowie z terenu miasta Szczecina. W zajęciach weźmie udział od 1 do 10 osób. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2015r. Zakończenie na marzec 2015r. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu od godziny 17 do godziny 18. Swoim zakresem obejmą naukę śpiewu solo i grupowego, pracę z mikrofonem, naukę ruchu scenicznego, oswajanie się ze sceną. Zajęcia prowadzone będą również w formie zabawy tanecznej, której celem jest kształtowanie słuchu, poczucia rytmu oraz nauka pracy zespołowej. Podczas zajęć młodzież pozna podstawowe kroki taneczne, które w formie prostych układów będzie mogła zaprezentować w czasie imprez okolicznościowych w ośrodku . Głównym celem zajęć jest nauka muzyki poprzez zabawę. Zabawa poprzez śpiew, ruch, słuchanie ma na celu podtrzymywanie naturalnej spontaniczności i kreacji artystycznej każdego wychowanka. Jednym z ważniejszych zadań realizowanych na zajęciach jest to, aby młodzież dobrze bawiła się przy muzyce. Piosenki, podkłady instrumentalne, układy taneczne będą proponowane również przez uczniów, dzięki czemu będą oni mogli wykazać się dużą wyobraźnią i inwencją twórczą. Podstawową zasadą zajęć jest to, aby uczniowie odprężyli się przy muzyce, a także aby byli współorganizatorami spotkań. Inspirowane przez nich utwory muzyczne, kroki i układy taneczne mogą być dla nich bodźcem do uczenia się pewności siebie.
Muzyka i taniec pomagają w wychowaniu i kształceniu, a zajęcia muzyczno – taneczne w szkole specjalnej poprzez indywidualną i grupową aktywność twórczą w formie zabawy, otwierają młodzież na różne dziedziny życia. W placówce kształcenia specjalnego muzyka i taniec nabierają szczególnego charakteru. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną może dzięki tym formom aktywności rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności lub przeżywać otaczający świat. Dzięki muzyce i tańcowi niepełnosprawny uczeń czuje się dowartościowany, potrzebny i może realizować swoje ukryte i nie zawsze dla nas czytelne i zrozumiałe marzenia.
Osiągnięcia uczniów będą prezentowane w formie występów podczas uroczystości szkolnych i imprez w internacie.

Cel ogólny:
• Nauka muzyki i tańca poprzez zabawę

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• Poznaje ciekawy repertuar piosenek i utworów muzycznych
• Poznaje odmiany muzyki rozrywkowej
• Świadomie wybiera repertuar, dokonuje oceny jego trudności i wartości
• Rozwija umiejętność czystej, wyraźnej wymowy (emisji głosu)
• Poznaje podstawowe pojęcia muzyczne i zasady ruchu scenicznego
• Wzbogaca słownictwo
• Kształci umiejętność słuchania
• Rozwija pamięć słuchową
• Uczy się śpiewać ze słuchu poprawnie intonacyjnie z właściwym podparciem oddechowym i interpretacją
• Rozwija wyobraźnię
• Kształtuje świadomość własnego ciała, poczucie rytmu oraz swobodę i płynność ruchową poprzez naukę tańca
• Wyraża swoje uczucia, nastroje, różne stany emocjonalne za pomocą środków muzyczno – ruchowych
• Potrafi czerpać radość ze wspólnego śpiewu, tańca
• Potrafi korzystać ze środków multimedialnych

Cele wychowawcze:
Uczeń:
• Wykazuje twórczą postawę
• Integruje się z grupą
• Współpracuje z zespołem według ustalonych reguł
• Stosuje podstawowe zasady związane ze śpiewem zespołowym
• Rozwija poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy indywidualnej i zespołowej
• Dzięki własnym osiągnięciom nabiera pewności siebie, a tym samym kształtuje własną osobowość
• Zna i stosuje zasady zachowania scenicznego

Formy i metody pracy:
• dostosowane są do możliwości i zainteresowań uczniów

Formy pracy:
• Praca indywidualna
• Praca zespołowa

Metody pracy:
• Rozmowa kierowana
• Metoda praktycznego działania, wielokrotnego ćwiczenia
• Multimedialne środki przekazu
• Praca z tekstem
• Analiza utworu muzycznego
• Śpiew solowy i grupowy
• Ekspresja ruchowa
• Ruch przy muzyce

Środki dydaktyczne:
Odtwarzacz DVD, CD, komputer z dostępem do Internetu, pliki dźwięków (mp3) na pendrive, wzmacniacz stereofoniczny, kolumny głośnikowe, komplet mikrofonów.

Zakres tematyczny:
Program zajęć muzyczno – tanecznych obejmuje szereg ćwiczeń zgrupowanych w bloki tematyczne. Są to:
• Śpiew
• Taniec i ruch
• Wiadomości i pojęcia

Śpiew:
Ćwiczenia głosowe, podstawowe zasady dobrej emisji głosu, zasady dobrej prezentacji, proste ćwiczenia usprawniające narząd mowy, podstawowe pojęcia muzyczne, prawidłowa postawa przy śpiewie, śpiewanie piosenek ze słuchu, pamięci, z tekstem, śpiewanie piosenek a capella i z akompaniamentem, śpiew solo, w duecie, w grupie, kształcenie interpretacji piosenek.

Taniec i ruch:
Wykonywanie świadomych ruchów do muzyki, reagowanie ruchem na zmianę tempa, dynamiki, czasu, przemieszczanie się zgodnie z koncepcją układu, tańce grupowe, taniec integracyjny – improwizacje, układy i sekwencje ruchowe do muzyki, tańce dyskotekowe – solowe i tańczone w parze, podstawy tańca towarzyskiego.

Wiadomości i pojęcia:
Trendy w muzyce. Współcześni wykonawcy polscy i zagraniczni. W ramach realizacji programu przewidziane są wyjścia, spotkania z ciekawymi ludźmi zajmującymi się muzyką i tańcem, zapraszanie gości do ośrodka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.