X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31892
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V w roku szkolnym 2015/2016

Program zajęć wyrównawczych
z języka angielskiego dla klasy V
w roku szkolnym 2015/2016

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego realizowany w roku szkolnym 2015 / 2016 w klasie VI.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Program ma umożliwić uczniom biorącym udział w zajęciach uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości z języka angielskiego i zdobycie nowych. Zakłada opanowanie przez ucznia podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa, umożliwiających posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
CELE PROGRAMU:
Cele ogólne:
1) wyrównanie braków edukacyjnych z języka angielskiego;
2) pogłębianie wiedzy językowej;
3) przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach
4) życiowych;
5) kształtowanie postawy tolerancji dla cudzych poglądów, czy ograniczeń;
6) budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami;
7) dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać
8) będzie ich dalszej nauce języka.
Cele szczegółowe:
1) rozwijanie sprawności czytania i pisania w języku angielskim;
2) rozumienie tekstu mówionego i pisanego;
3) skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie;
4) rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy.
Formy pracy: praca indywidualna z uczniem
TREŚCI PROGRAMU:
Nr lekcji Temat
1 Lekcja organizacyjna.
2 Czas teraźniejszy prosty, czasowniki: have got, to be, can, like + verb + ing - przypomnienie i utrwalenie.
3 Czasy: teraźniejszy prosty i teraźniejszy ciągły - porównanie.
4 Opisuję moje ulubione zdjęcie. Nazwy członków rodziny. Wyrażenia potrzebne do opisu obrazka.
5 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
6 Określenia czasu przeszłego prostego. Czas przeszły prosty czasownika "to be" w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących - wprowadzenie.
7 Czas przeszły prosty czasownika "to be" w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących - utrwalenie. Wymowa mocna i słaba czasowników "was" i "were".
8 Piszę biografię sławnej osoby. Przyimki używane z datami.
9 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
10 Czas przeszły prosty w zdaniach twierdzących - czasowniki regularne i nieregularne. Wymowa końcówki "-ed": /t/, /d/, /ɪd/.
11 Nazwy czynności życia codziennego wraz z opisującymi je przysłówkami. Przymiotniki i przysłówki.
12 Piszę biografię członka swojej rodziny. Łączenie zdań.
13 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
14 Czas przeszły prosty - zdania pytające. Czas przeszły prosty - zdania przeczące, pytania szczegółowe.
15 Czas przeszły wybranych czasowników nieregularnych.
16 Opisuję ważne wydarzenie w mojej szkole. Stosowanie nawiasów.
17 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
18 Stopień wyższy przymiotników krótkich i długich.
19 Czas teraźniejszy ciągły dla wyrażania bliskiej przyszłości.
20 Piszę list do przyjaciela. Układ listu.
21 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
22 Stopień najwyższy przymiotników krótkich i nieregularnych.
23 Stopień najwyższy długich przymiotników. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze.
24 Piszę recenzję filmu. Stosowanie przymiotników.
25 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
26 Konstrukcja "be going to" dla wyrażania zamiarów - zdania twierdzące, pytające i przeczące.
27 Uzupełnianie formularza z informacjami o sobie. Nauka słów i wyrażeń.
28 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
29 Czasownik modalny: must / mustn't.
30 Wyrażanie celu: czasownik + bezokolicznik.
31 Piszę reportaż o wypadku. Stosowanie mowy niezależnej.
32 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.
33 Czasownik "have to" w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających i krótkich odpowiedziach.
34 Czasowniki: have to / don't have to / must / mustn't. Wymowa: akcent w zdaniach twierdzących i przeczących.
35 Piszę opowiadanie. Dzielenie tekstu na akapity.
36 Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zagadnień gramatycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.