X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31832
Przesłano:

Roztwory buforowe - zadania obliczeniowe

Bufory – roztwory, których wartość pH po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów albo zasad, jak i po rozcieńczeniu wodą prawie się nie zmienia. Roztwór buforowy to mieszanina kwasu i zasady czyli mieszanina protonodawcy i protonobiorcy według teorii Brønsteda.
Zadania
1) Czy otrzymamy bufor jeżeli zmieszamy 25 g kwasu metanowego z 50g wodorotlenku sodu?
2) Jakie będzie pH roztworu buforowego otrzymanego po zmieszaniu 100 ml kwasu octowego o stężeniu 0,25 mol/l i 50 ml octanu sodu o stężeniu 0,2 mol/l, Ka kwasu octowego wynosi 1,8∙10-5.
3) Do 100cm3 wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,25mol/l dodano 20cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,1mol/l. Jakie było pH otrzymanego buforu? Stała dysocjacji amoniaku wynosi 1,8∙10-5.
4) Obliczyć pH roztworu zawierającego 0,3 mola HCOOH i 0,5 mola HCOOK w 5,00dm3 roztworu. Ka kwasu mrówkowego wynosi 1,8∙10-4.
5) W 500 cm3 roztworu znajduje się 1g amoniaku i 3 g NH4Cl. Obliczyć pH tego roztworu. Stała dysocjacji amoniaku wynosi 1,8∙10-5.
6) Przygotowano 500cm3 roztworu poprzez rozpuszczenie 5g kwasu benzoesowego C6H5COOH i 10g benzoesanu potasu C6H5COOK w wodzie. Jakie jest pH tego roztworu buforowego? Ka kwasu benzoesowego wynosi 6,6∙10-3.
7) Obliczyć objętość 1 mol/dm3 kwasu octowego CH3COOH oraz masę octanu sodu CH3COONa potrzebną do przygotowania 0,5 dm3 buforu octanowego o pH=4,0, jeżeli stężenie formy kwasowej wynosi 0,2mol/dm3.
8) Obliczyć, jak zmieni się pH roztworu buforowego, gdy do 0,5 dm3 roztworu zawierającego 50 milimoli kwasu octowego CH3COOH oraz 75 milimoli CH3COONa wprowadzimy 1cm3 0,5molowego roztworu kwasu solnego.
9) Jak przygotować 1dm3 buforu amonowego o pH=8,5 mając do dyspozycji 13,2 mol/dm3 amoniaku i stały chlorek amonu. Stężenie jonów amonu w buforze ma wynosić 0,5 mol/dm3, pKa=9,2.
10) Jak zmieni się pH buforu octanowego zawierającego w 1 dm3 0,5 mola CH3COOH
i 0,5 mola CH3COOK, jeśli do 1 dm3 tego roztworu dodamy:
a) 0,05 mola HNO3,
b) 0,025mola KOH ?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.