X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31829
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Konkurs wiedzy o uzależnieniach (gimnazjum)

Profilaktyczny konkurs wiedzy o uzależnieniach
26.11.2015 r.
Przed Tobą 50 pytań. Możesz uzyskać 89 punktów. Powodzenia!

Imię i nazwisko ........................................klasa......................

1. Podaj definicję uzależnienia: (1 pkt.)
........................................
2. Od czego można się uzależnić? Podaj 10 przykładów (5 pkt.)
........................................
3. Napisz datę: którego dnia przypadał Światowy Dzień Rzucania Palenia w 2015 r. (1 pkt).
........................................
4. Podaj nazwę substancji aktywnej znajdującej się w marihuanie? (1 pkt.)
........................................
5. Jaką inną nazwę noszą "dopalacze"? (1 pkt.)
a) środki zastępcze
b) "nowe narkotyki"
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
6. Każdy spalony papieros skraca życie przeciętnie o: (1 pkt)
a) 1 godzinę
b) 5,5 minuty,
c) 1 dzień
d) 0,5 minuty
7. "Flashbacki" są najbardziej charakterystyczne dla: (1 pkt.)
a) działania opiatów
b) działania nikotyny
c) działania halucynogenów
d) działania kokainy
8. O ile krócej żyje palacz, w porównaniu z przeciętnym niepalącym człowiekiem? (1 pkt)
a) Ok. rok
b) Ok. 7 lat
c) Ok. 10 lat
9. Podaj, jakie działania związane z narkotykami są w Polsce karane, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii: (1 pkt.)
a)........................................
b) ........................................
c)........................................
d)........................................
10. Nadmierne okazywanie uczuć to efekt charakterystyczny dla zażywania: (1 pkt.)
a) amfetaminy
b) ecstasy
c) grzybków halucynogennych
d) opiatów
11. Ile substancji chemicznych zawartych jest w dymie tytoniowym? (1 pkt)
a) 20
b) 40
c) 1000
d) 4000
12. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc u palących kobiet jest: (1 pkt)
a) 13 razy większe niż u kobiet niepalących
b) takie samo jak u niepalących
c) 23 razy większe niż u kobiet niepalących
d) 30 razy większe niż u kobiet niepalących
13. Zwiększona czujność, aktywność, nadmierna pewność siebie, duże pobudzenie, agresywność to działanie którego narkotyku? (1 pkt.)
a) kokainy
b) marihuany
c) amfetaminy
d) wszystkich wyżej wymienionych
14. Wymień 5 negatywnych skutków zażywania dopalaczy: (5 pkt.)
a) ........................................
b)........................................
c) ........................................
d) ........................................
e)........................................
15. Przyjmowanie której grupy narkotyków naraża w największym stopniu na zakażenie wirusem HIV? (1 pkt.)
a) halucynogenów
b) opiatów
c) dopalaczy
d) żadnej z wymienionych
16. Rozedma płuc to: (1 pkt)
a) choroba polegająca na zmniejszeniu się powierzchni płuc
b) choroba polegająca na zwiększeniu się powierzchni płuc
c) choroba polegająca na pojawieniu się guzków na płucach
17. Choroba Bürgera dotyczy: (1 pkt)
a) Twarzy palacza
b) Serca palacza
c) Dłoni palacza
18. Pomocy dla narkomanów nie stanowią: (1 pkt.)
a) specjalistyczne ośrodki odwykowe
b) telefony zaufania
c) Monar
d) wszystkie odpowiedzi są fałszywe
19. Kiedy została uchwalona „Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych”? (1 pkt)
a) 9 listopada 1995 r.
b) 9 listopada 2000 r.
c) 9 listopada 2010 r.
20. Jak należy oznakować obiekt, w którym obowiązuje zakaz palenia? (1 pkt)
a) znakiem graficznym informującym o zakazie palenia
b) oznaczeniem słownym informującym o zakazie palenia
c) oznaczeniem słownym i graficznym informującym o zakazie palenia


21. Zgodnie z ostatnią nowelizacją „Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” całkowity zakaz palenia tytoniu obowiązuje: (1 pkt)
a) tylko w zakładach opieki zdrowotnej
b) tylko w szkołach i placówkach oświatowych
c) w zakładach opieki zdrowotnej, uczelniach, szkołach i placówkach oświatowych, obiektach kultury, wypoczynku i sportu, zakładach pracy, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, na przystankach komunikacji publicznej, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci oraz innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
22. Wymień, co znajduje się w dymie tytoniowym. (4 pkt)
........................................
........................................
........................................
........................................
23. Zawartość pyłów w dymie tytoniowym jest: (1 pkt)
a) Zdecydowanie niższa niż w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu
b) Zdecydowanie wyższa niż w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu
c) Pyły nie występują w dymie tytoniowym
d) Zawartość pyłów jest taka sama jak w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu
24. Wymień fazy uzależnienia od nikotyny i krótko scharakteryzuj jedną z nich. (5 pkt)
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Charakterystyka jednej fazy (2 pkt.)
........................................
25. Efedryna jest składnikiem: (1 pkt.)
a) dopalaczy
b) marihuany
c) LSD
d) grzybków halucynogennych
26. Wymień 3 oznaki zewnętrzne zażycia marihuany (3 pkt.)
a) ........................................
b)........................................
c)........................................
27. Snifowanie to........................................ (1 pkt.)
28. Po jakim czasie, od zakończenia palenia papierosa, człowiek uzależniony odczuwa głód nikotynowy? (1 pkt)
a) Po 20-30 minutach
b) Po 30-45 minutach
c) Po 1 godzinie
29. Objawy zatrucia nikotyną to: (1 pkt)
a) nudności, wymioty, zawroty głowy, drżenie mięśni, osłabienie pamięci ,
b) huśtawka nastrojów, światłowstręt, zwężenie źrenic,
c) agresja, halucynacje, depresja.


30. Palenie zwiększa ryzyko: (1 pkt)
a) chorób układu krążenia
b) chorób układu oddechowego,
c) obie odpowiedzi są prawidłowe
d) obie odpowiedzi są fałszywe
31. Jak nazywają się substancje osiadające w płucach palacza? (1 pkt)
a) substancje nikotynowe
b) substancje papierosowe
c) substancje smołowate
32. Czy bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia? (1 pkt)
a) nie ma wpływu na zdrowie
b) jest równie szkodliwe jak czynne
c) jest mniej szkodliwe niż czynne
33. Wymień 5 przyczyn sięgania młodych ludzi po narkotyki: (5 pkt.)
a) ........................................
b)........................................
c) ........................................
d)........................................
e) ........................................
34. Na czym polega uzależnienie psychiczne od narkotyków? (1 pkt.)
........................................
35. Tolerancja narkotykowa oznacza, że: (1 pkt.)
a) trzeba zażywać coraz to mniejsze ilości narkotyku, by osiągać te same efekty
b) ilość zażywanego narkotyku nie ma znaczenia dla organizmu
c) trzeba zażywać coraz większą ilość narkotyku, aby osiągnąć ten sam efekt
36. Wymień 4 kancerogeny, znajdujące się w dymie papierosowym i krótko opisz: (4 pkt.)
a) ........................................
b)........................................
c)........................................
d)........................................
37. Co nazywamy biernym paleniem? (1 pkt)
a) palenie jednego papierosa przez dwie osoby
b) wdychanie dymu tytoniowego ze strumienia bocznego z cudzego papierosa
c) palenie z zaciąganiem się dymem papierosowym
38. Kiedy obchodzimy „Światowy Dzień bez Tytoniu”? (1 pkt)
a) 15 kwietnia
b) 18 listopada
c) 31 maja
39. Nikotyna jest to: (1 pkt)
a) substancja chemiczna uzależniająca znajdująca się nie tylko w dymie papierosowym, lecz również w alkoholu i narkotykach
b) substancja chemiczna uzależniająca znajdująca się w dymie papierosowym
c) substancja chemiczna stosowana w przemyśle kosmetycznym.
40. Metanol, jedna z substancji zawartych w dymie tytoniowym, jest również zawarty: (1 pkt)
a) w benzynie silnikowej
b) w alkoholu
c) w żywności
41. Substancje zawarte w dymie tytoniowym rozprzestrzeniają się w organizmie za pośrednictwem: (1 pkt)
a) krwi
b) śliny
c) powietrza

42. Wymień 6 chorób wywołanych paleniem papierosów: (6 pkt)
a) ...................................
b) ..................................
c) ..................................
d) ..................................
e) ....................................
f).......................................
43. Nieprawidłowy jest pogląd, że: (1 pkt)
a) wdychanie dymu z papierosów wypalanych przez inne osoby jest niebezpieczne dla zdrowia
b) nikotyna nie wywiera żadnego wpływu na błonę śluzową żołądka
c) dym tytoniowy zawiera w swym składzie związki rakotwórcze
44. Amoniak występujący w dymie papierosowym powoduje: (1 pkt)
a) obniżenie zawartości nikotyny w dymie
b) nie reaguje z nikotyną, więc jego działanie jest obojętne
c) stukrotne podwyższenie efektu działania nikotyny
45. Co daje niepalenie? Wymień 4 cechy. (4 pkt)
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
d) ........................................
46. Napisz, jak nazywa się kampania przeciwko dopalaczom realizowana w naszej szkole (1 pkt.)
........................................
47. Morfina to narkotyk z grupy: (1 pkt.)
a) halucynogenów
b) dopalaczy
c) opiatów
d) żadnej z powyższych
48. Jak nazywa się umiejętność odmawiania? (1 pkt.)
........................................
49. Napisz hasło promujące zdrowy styl życia bez nałogów. (3 pkt.)
........................................
50. Napisz, co może być alternatywną dla narkotyków, dopalaczy, papierosów dla młodych ludzi? (4 pkt.)
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
d) ........................................


opracowała Marzena Karbowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.