X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31824
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Przemoc, jej rodzaje i formy. Sposoby reagowania na przemoc. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH

TEMAT: Przemoc, jej rodzaje i formy. Sposoby reagowania na przemoc.

Cel główny
Uświadomienie uczniom pojęcia agresji i przemocy, jej rodzajów i form.
Pokazanie, czym może zakończyć się przemoc, jakie są jej skutki w sytuacji, kiedy nikt nie zareaguje w odpowiednim czasie.

Cele szczegółowe
— uwrażliwienie młodego człowieka na otaczające go zło;
— ukształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych,
— wpojenie zasad:
Nie jesteś sam,
Naucz się prosić o pomoc,
Reaguj zawsze, gdy widzisz krzywdę,
Nie jesteś czyjąś własnością, masz swoje prawa,
Jesteś ważny;
— kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
— namawianie do korzystania z pomocy w sytuacjach, w których młody człowiek nie jest wstanie sam sobie poradzić;
—przedstawienie różnicy między przemocą i agresją oraz wskazanie konsekwencji przemocy.

Metody pracy
— dyskusja;
— burza mózgów
— wizualna (projekcja etiud filmowych)

Środki dydaktyczne
— etiudy filmowe, prezentacja multimedialna


Przebieg zajęć
1. Powitanie i przedstawienie celu i tematu zajęć.
2. Wprowadzenie pojęć związanych z tematem przemocy.
— prowadzący pyta uczniów, jaka jest różnica między agresją i przemocą. Uczniowie projektują odpowiedzi metodą burzy mózgów. Prowadzący dopowiada i wskazuje różnice w obu pojęciach.
Agresja — świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szkody fizycznej, psychicznej lub materialnej;
Przemoc — to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy);
— prowadzący wymienia rodzaje i formy przemocy (uczniowie sami mogą je wymieniać i próbować krótko scharakteryzować):
Przemoc fizyczna — jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, np.: popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, itp.;
Przemoc seksualna — jest to wymuszanie rożnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowane pieszczoty i praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych;
Przemoc emocjonalna (psychiczna) — jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb,
szantażowanie;
Zaniedbywanie — polega na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych
dziecka, warunkujących prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny oraz dobry stan zdrowia.

3. Projekcja etiud
Prowadzący prezentuje uczniom krótkie etiudy filmowe. Po zakończeniu każdego filmu omawiany jest występujący w nim problem.
Prowadzący zadaje pytania:
Jaki był rodzaj przemocy?
Jakie są skutki przemocy?
Co my, jako świadkowie możemy zrobić w danym przypadku, jak powinniśmy się zachować?
Gdzie i jak należy szukać pomocy?
Jakie mogą być konsekwencje nieotrzymania/nieofiarowania pomocy?

4. Zakończenie zajęć.
Spodziewane efekty
— znajomość rodzajów i form przemocy
 umiejętność właściwego reagowania na przemoc
— respektowane odmienności, obrona słabszych i krzywdzonych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.