X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31774
Przesłano:
Dział: Ankiety

Potrzeby dziecka - ankieta ewaluacyjna

Powyższa ankieta jest anonimowa.

Ankieta dotyczy potrzeb i oczekiwań rodziców odnośnie opieki, wychowania i nauczania dzieci w naszym przedszkolu oraz sposobu organizacji placówki.
Uzyskane tą drogą informacje pozwolą na ocenę dotychczasowej pracy placówki i przyczynią się do polepszenia pracy przedszkola i współpracy z rodzicami.

Prosimy uważnie przeczytać pytania i proponowane odpowiedzi prosimy podkreślić. Ankieta przewiduje możliwość swobodnej wypowiedzi.

Dziękujemy za udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi.

1. Budynek przedszkolny jest:

- czysty i zawsze posprzątany
- bezpieczny
- w dobrym stanie
- dobrze oznakowany, łatwo się po nim poruszać
- mógłby być bardziej atrakcyjny
-inne........................................
2. Przedszkole reaguje na Państwa pytania i sugestie:
- natychmiast
- skutecznie
- nie reaguje
3. Przedszkole zapewnia regularną i pełną informację o:

- pracy opiekuńczej – tak, nie
- pracy wychowawczej – tak, nie
- pracy dydaktycznej – tak, nie
- żywieniu dzieci – tak, nie
Inne........................................
4. Czy aktualne godziny pracy przedszkola są:
- właściwe
- zbyt krótkie
- zbyt długie
5. Czy są Państwo zadowoleni z posiłków w przedszkolu?:
- tak
- nie
6. Czy przedstawiciel rodziców powinien brać udział w opracowywaniu
jadłospisów?:
- tak
- nie
7. Czy liczba dzieci w oddziałach jest:
- odpowiednia
- zbyt duża
- zbyt mała
8. Czy nauczyciele przekazują rodzicom informacje o postępach dzieci:
- tak
- nie
9. Czy nauczyciele przekazują rodzicom informacje o niewłaściwym
zachowaniu i niepowodzeniach w nauce:
- tak
- nie

10. Czy częstotliwość i jakość przekazywanych informacji o postępach dzieci jest:

- odpowiednia
- nieodpowiednia

11. Częstotliwość i jakość przekazywania informacji o niewłaściwym
zachowaniu i niepowodzeniach dziecka w nauce jest:
- wystarczająca
- niewystarczająca

12. Jakiej formy przekazywania informacji o dziecku oczekują Państwo od
nauczyciela:

- rozmowy indywidualne
- zebrania ogólne
- zebrania grupowe
- zajęcia otwarte
- gazetki
- odwiedziny w domu
- inne ( jakie? prosimy wymienić) ...
13. Czy maja państwo możliwość wglądu w prace dziecka i obserwacji postępów:
- tak
- nie
Inne........................................

14. Czy biorą Państwo udział w zebraniach w przedszkolu:
- tak,
- nie
15. Jaka jest preferowana przez Państwa częstotliwość zebrań grupowych
w roku?:
- 1 raz
- 2 razy
- 3 razy
- więcej (ile? .........)
16. Czy czują Państwo potrzebę organizowania zajęć otwartych:
- tak
- nie
Jeżeli tak to jak często? ........................................

17. Co państwa zdaniem powinno dominować w pracy przedszkola:
- opieka
- wychowanie
- nauczanie
- inne propozycje ........................................

21. Jakie inne dodatkowe zajęcia należałoby zorganizować w przedszkolu?:
-........................................
-........................................
23. Czy uważają Państwo, że nasze przedszkole przygotowuje dzieci do
podjęcia nauki w klasie pierwszej:
- tak
- nie
24. Czego zdaniem Państwa powinno nauczyć przedszkole w sferze opieki,
wychowania i nauczania?:

- ........................................

25. Czy uważają Państwo, że przedszkole stara się współpracować
z rodzicami?:
- tak
- nie
26. Czy przedszkole spełnia Państwa oczekiwania w udzielaniu pomocy w
trudnej roli bycia rodzicem:
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- zdecydowanie nie
- raczej nie
27. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola:
- tak
- nie
28. Jak Państwa zdaniem Wasze dziecko czuje się w przedszkolu:
- szczęśliwe
- bezpieczne
- spokojne
- doceniane przez innych
- samotne
- opuszczone
- akceptowane przez dzieci
- odrzucane przez dzieci
- źle

29. Czy w godzinach przebywania dziecka w przedszkolu czuli Państwo spokój spowodowany pozostawieniem dziecka pod fachową opieką specjalistów:
- tak
- nie
30. Czy angażują się Państwo w prace użyteczne na rzecz przedszkola:

- tak (wymienić jakie? ........................................)
- nie
32. Jakie sprawy punktu widzenia potrzeb dzieci zdaniem Państwa nie zostały poruszone w ankiecie?:

........................................

........................................

33. Co w przedszkolu lubią Państwo najbardziej?

34. Co proponują Państwo zmienić?
Uwagi na temat przedszkola

Proszę sprawdzić czy nie pominęli Państwo któregoś pytania.Dziękuję

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.