X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31712
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zadania do pracy w grupach - powtórzenie wiadomości o węglowodorach

Powtórzenie wiadomości – węglowodory.

ZADANIA DO PRACY W GRUPACH
Zad. 1. Wskaż prawidłowy wzór ogólny na alkany.
A. CnH2n+2 B. CnH2n C.CnH2n-2 D. C2nH2n+2


Zad. 2. Wskaż prawidłowy wzór ogólny na alkeny.
A. CnH2n+2 B. CnH2n C.CnH2n-2 D. C2nH2n+2


Zad. 3. Wskaż prawidłowy wzór ogólny na alkiny.
A. CnH2n+2 B. CnH2n C.CnH2n-2 D. C2nH2n+2


Zad.4. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny alkanu o 5 atomach węgla w cząsteczce.


Zad. 5. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny alkenu o 3 atomach węgla w cząsteczce.


Zad. 6. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny alkinu o 2 atomach węgla w cząsteczce.


Zad.7. Uzupełnij.
Nazwa Wzór strukturalny Wzór półstrukturalny Wzór sumaryczny
metan

eten

propynZad.8. Określ stan skupienia, w zwykłych warunkach, podanych węglowodorów wpisując pod wzorem odpowiednią literę: g-gaz, c-ciekły, s-stały;
C5H12 C18H38, C4H10, C20H42


Zad.9. Przyporządkuj podane węglowodory do danej grupy:
C3H6 C4H10 C3H8 C4H6 C3H4 C4H8 C15H30 C17H32
1) Alakny: ........................................
2) Alkeny: ........................................
3) Alkiny: ........................................

Zad.10. Przyporządkuj wymienionym rodzajom reakcji odpowiednie przykłady (dany przykład można wykorzystać tylko raz).

1. Spalanie całkowite A. H+ + OH- → H2O
2. Polimeryzacja B. 2 C4H10 + 9 O2 → 8 CO + 10 H2O
3. Przyłączanie C. CH ≡ CH + 2 H2 → CH3 –CH3
4. Półspalanie D. CH ≡ CH + Br2 → CHBr =CHBr
5. Zobojętnianie E. CH4 + O2 → C + 2 H2O
6. Utlenianie F. 2 CO + O2 → 2 CO2
7. Spalanie niecałkowite G. C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 +4 H2O
8. Strącanie H. Ag+ + Cl- → AgCl↓
9. Uwodornienie I. nCH2 = CHCl → [-CH2-CHCl-]n

Zad.11. W którym punkcie zapisano wyłącznie węglowodory odbarwiające wodę bromową:
A. C2H6, C4H10, C6H14
B. C9H20, C8H16, C2H4
C. C2H2, C3H6, C3H4
D. C3H8, C4H6, C7H16

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.