X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31706
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Znane postacie z Hrubieszowa i jego okolic - projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY

Motto: ,,Twój czar nade mną trwa"

,,ZNANE POSTACI Z HRUBIESZOWA I JEGO OKOLIC"

Przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 w klasach pierwszych gimnazjum.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie

Projekt edukacyjny powstał ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa

Opracowanie:
Joanna Hawryluk


HRUBIESZÓW, 2016

Projekt edukacyjny "Znane postacie z Hrubieszowa i jego okolic".

Cele ogólne projektu:
- motywowanie do poznawania historii, życiorysów osób związanych z regionem,
- doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
- kształtowanie postaw kreatywnych w procesie gromadzenia wiedzy,
- działania socjalizacyjne grupę.

Cele szczegółowe:

UCZEŃ
- zna życiorysy postaci,
- wyszukuje informacje na temat znanych osób,
- prezentuje biografie i dorobek postaci,
- potrafi przyporządkować postaciom ich osiągnięcia,

NAUCZYCIEL
- zachęca uczniów do wyszukiwania i zapoznawania się z biografią i dorobkiem (osiągnięciami) znanych osób,
- ukierunkowuje prace uczniów,
- aktywizuje uczniów do współpracy,
- uczy odpowiedzialności za podjęte działania,
- rozwija zdolności artystyczne uczniów.

Zadania do realizacji

1. Konkurs (quiz) ze znajomości życia i dorobku postaci : St. Staszica, B. Prusa, W. Zina, J. Korczak, A. Sterna).
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wydawniczej na dany temat.
3. Przygotowanie pamiątek.
4. Opracowanie planu wycieczek śladami znanych osób.
5. Sympozjum we współpracy z TRH.
6. Wydanie gazetki okolicznościowej


Sposoby realizacji

1. Przeprowadzenie konkursu.
2. Prezentacja multimedialna i wydawnicza.
3. Korzystanie z biblioteki, materiałów TRH, muzeum, zbiorów indywidualnych.
4. Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna (reportaże z osobami pamiętającymi np. prof. W. Zina).
5. Wystawa.
6. Wycieczka.
7. Sympozjum.


Dowody i formy realizacji

1. Regulaminy konkursów i quizów
2. Pytania do konkursów
3. Plany: wycieczki, sympozjum, wystawy.
4. Nagrania audiowizualne i dźwiękowe
5. Referaty, zdjęcia.
6. Zaproszenia, podziękowania, dyplomy.
7. Publikacje (folder), gazetka okolicznościowa.
8. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów i rodziców.


Osoby realizujące projekt

1. Uczniowie gimnazjum klas pierwszych.
2. Nauczyciele: historii, plastyki, informatyki, języka polskiego.
3. Członkowie TRH.


Regulamin Konkursu (quizu)
wiedzy ze znajomości życia i dorobku postaci


1. Cele konkursu:
- pogłębianie wiedzy na temat znanych osób,
- wdrażanie do praktycznego stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności,
- zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży
2. Uczestnicy: chętni uczniowie gimnazjum
3. Termin i miejsce realizacji: miesiąc maj 2016r. Gimnazjum w Hrubieszowie
4. Przebieg konkursu
I. Pierwszy etap - quiz wewnątrz klasowy,
Drugi etap - na podstawie punktacji
Trzeci etap międzyszkolny we współpracy z organem prowadzącym
II. Pytania wielokrotnego wyboru
III. Czas przeznaczony na rozwiązanie na każdym etapie: 20 min.
IV. Wyniki punktacji są jawne.
V. Dogrywkę o pierwsze miejsce organizuje się przy jednakowym wyniku.
VI. Odpowiedzi uczestników sprawdzać będzie jury składające się z nauczycieli i przedstawicieli TRH
5. Zwycięzcy konkursu
I etap - dyplomy
II etap - nagrody książkowe
III etap nagrody rzeczowe

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów


1. Jaki był temat projektu nad którym pracowałeś?
........................................

2. Jakie trudności napotkałeś w trakcie realizacji zadań?
........................................

3. Co Ci się podobało najbardziej?
........................................

4. Co byś zmienił w projekcie? Podaj propozycje.
........................................

5. Jakie źródła wykorzystałeś przy realizacji projektu?
........................................

6. Czy zdecydowałbyś się jeszcze raz wziąć udział w podobnym projekcie?

a) tak dlaczego........................................

b) nie dlaczego........................................


Dziękuję

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi. Wnioski posłużą do weryfikacji jakości pracy naszej szkoły.


1. Czy w danym projekcie zauważył/a Pan/Pani wkład pracy swojego dziecka?
a) zdecydowanie tak
b) tak
c) nie mam zdania
d) nie

2. Jak oceniają państwo zaangażowanie uczniów?
........................................

3. Jak oceniają Państwo pracę nauczycieli?
........................................

4. Czy są Państwo zadowoleni z możliwości uczestnictwa w prezentacji projektu? (ocenę zaznacz od 1 do 5)


1 2 3 4 5 6


Dziękuję

KARTA WYCIECZKI/IMPREZY
HARMONOGRAM WYCIECZKI/IMPREZY

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 18 MEN z dnia 29 września 1997 r. (Dz. Urz. MEN Nr 9 z dnia 16.10.1997 poz. 40)

OGŁOSZENIE

Zespół szkół miejskich Nr 2 w Hrubieszowie zaprasza do udziału w pokazie projektu edukacyjnego "Znane postacie z Hrubieszowa i jego okolic"
Projekty prezentować będą uczniowie klas pierwszych gimnazjum Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie. Pokaz odbędzie sie w dniu ...................... o godz. ...................... w hali sportowej.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.