X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31471
Przesłano:
Dział: Ankiety

Bezpieczeństwo dzieci w szkole

Ankieta

Szanowni rodzice!

Oferujemy Państwu ankietę dotyczącą samopoczucia Waszych dzieci w szkole. Wyniki badania posłużą nam do zdiagnozowania, a następnie wyeliminowania pojawiających się być może tam problemów. ANKIETA JEST ANONIMOWA. Prosimy o dokładne zapoznanie się z pytaniami i udzielenie szczerych odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi prosimy zaznaczyć kółkiem.
1. Płeć dziecka
a) dziewczynka
b) chłopiec
2. Klasa ..................
3. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły?
a) zawsze b) czasami c) rzadko d) nigdy
4. Czy dziecko chętnie dzieli się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi jego pobytu w szkole?
a) tak, chętnie z własnej inicjatywy opowiada o wszystkim
b) tak, ale tylko wtedy, gdy go o to proszę
c) tak, ale robi to niechętnie
d) nigdy nie opowiada o szkole
5. Czy Państwa dziecko dobrze zostało przyjęte w szkole przez kolegów ze starszych klas?
a) nie b) raczej nie c) raczej tak d) tak
6. Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
a) nie b) raczej nie c) raczej tak d) tak
7. Czy zdarzyło się, że dziecko było w szkole? (właściwe podkreślić)
- zastraszane tak nie
- wyśmiewane tak nie
- poniżane (ubliżano mu) tak nie
- inne sytuacje (jakie?)........................................
8. Czy dziecko zgłaszało sytuację, w których dochodziło do? (właściwe podkreślić)
- wymuszania od niego pieniędzy tak nie
- kradzieży tak nie
- pobicia go tak nie
9. Czy dziecko było zmuszane do?
- palenia papierosów tak nie
- picia alkoholu tak nie
- zażywania narkotyków tak nie
- inne (jakie?) ........................................
10. Kto dopuszczał się ewentualnych złych zachowań, o których mowa w punktach 7-9?
a) uczniowie starszych klas
b) rówieśnicy
c) inne osoby, (jakie?)........................................
11. Czy zgłaszaliście Państwo o tych sytuacjach dyrektorowi szkoły lub wychowawcy?
a) tak, ale to nie pomogło
b) tak i sytuacja się poprawiła
c) nie, gdyż uważam, że nie jest to problem
d) nie, bo nie było takiej sytuacji
12. Czy wiedzą Państwo, że macie prawo do współdecydowania o sprawach szkoły, w tym współtworzenia dokumentów regulujących życie w szkole?
a) tak b) nie
13. Czy wychowawcy i nauczyciele chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów?
a) nie b) raczej nie c) raczej tak d) tak
14. Jaka tematyka spotkań z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą interesowałaby Państwa osobiście?
a) budowanie właściwych relacji między rodzicami i dziećmi
b) trudności wieku dorastania
c) zagrożenia patologiami
d) inna(jaka?)........................................
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.