X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31446
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy dojrzałości szkolnej

Diagnoza dojrzałości szkolnej została przeprowadzona w terminie do końca listopada 2015 r.
Diagnozie podlegały 5 – latki czyli 18 osób uczęszczających do grupy „Bolka i Lolka”. Wyniki badań zostały umieszczone w gotowych arkuszach opracowanych przez psycholog Bożenę Janiszewską. Przeprowadzając diagnozę oparłam się na następujących metodach badań tj. obserwacja, analiza dokumentów, techniki eksperymentalne oraz rozmowa
z rodzicami. Ocena każdej przeprowadzonej próby (obserwacji czy badania) została przedstawiona w trzystopniowej skali: 2 pkt. – poziom dobry – D, 1 pkt. – poziom wystarczający – W, 0 pkt. – poziom niewystarczający – N. Sumę punktów uzyskanych we wszystkich próbach danej funkcji sumujemy i wpisujemy ocenę wg podanych wskazówek. Wyniki wszystkich badanych funkcji (prócz lateralizacji) wpisujemy w tabele główną otrzymując graficzne zobrazowanie właściwości i umiejętności dziecka.
Badaniu podlegał – rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.
W ramach rozwoju fizycznego były badane następujące aspekty;
1. Cechy fizyczne – 18 dzieci osiągnęło wynik – D.
2. Sprawność ruchów – 18 dzieci osiągnęło wynik – D.
3. Sprawność rąk – 18 dzieci osiągnęło wynik – D.
4. Sprawność rysowania – 13 dzieci osiągnęło wynik – D, natomiast 5 wynik – W.
Problemy związane z dojrzałością szkolną w zakresie rozwoju fizycznego dotyczyły:
- nie płynne ruchy podczas wycinania;
- niski poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej;
Badaniu podlegała lateralizacja w zakresie oczu, rąk, nóg i uszu. Na przykładzie danych stwierdzono, iż 4 dzieci charakteryzuje się lateralizacją niejednorodną, natomiast 13 dzieci wykazuje lateralizację prawostronną i 1 osoba lewostronną.
W ramach rozwoju psychicznego były badane następujące aspekty:
1. Uwaga – 15 dzieci osiągnęło wynik D, natomiast 3 wynik W;
2. Pamięć – 18 dzieci osiągnęło wynik D;
3. Spostrzeganie wzrokowe – 18 dzieci osiągnęło wynik D;
4. Spostrzeganie słuchowe – 18 dzieci osiągnęło wynik D;
5. Orientacja w otoczeniu – 18 dzieci osiągnęło wynik D;
6. Myślenie – 18 dzieci osiągnęły wynik D;
7. Liczenie – 18 dzieci osiągnęło wynik D;
8. Mowa – 11 dzieci osiągnęło wynik D, natomiast 7 wynik W;
9. Emocje – 14 dzieci osiągnęło wynik D, natomiast 4 wynik W;
Problemy związane z dojrzałością szkolną w zakresie rozwoju psychicznego dotyczyły:
- skupienia uwagi przez około 15 minut;
- podporządkowanie uwagi poleceniom nauczyciela;
- mylenie stron prawa – lewa
- dzielenie zdania na 3 – 4 wyrazy;
- nieprawidłowe wymawianie głosek;
- nie odpowiadanie na pytania zdaniami;
- niechętne stosowanie się do poleceń nauczyciela;
- obrażanie się, złość, płacz;
- brak motywacji do pokonywania trudności, szybkie zniechęcanie się;
W ramach rozwoju społecznego były badane następujące aspekty:
1. Kontakt z dziećmi – 18 dzieci osiągnęło wynik D.
Problemy związane z dojrzałością szkolną w zakresie rozwoju społecznego dotyczyły:
- konflikty podczas wspólnych zabaw;
- nie chętne stosowanie się do poleceń kierowanych do grupy;
- nie chętne uczestniczenie w zabawach grupowych – izolowanie się;
- zdarzają się zachowania agresywne;
- łatwość do wpada w złość, płacz – impulsywność;
Podsumowując mogę stwierdzić, iż diagnoza szkolna przedstawiła obraz grupy jak również scharakteryzowała indywidualność każdego dziecka.
W grupie „Bolka i Lolka” 100% dojrzałość szkolną osiągnęło 9 osób.


Opracowała:
Agnieszka Szymanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.