X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31425
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program Koła Europejskiego przy Zespole Szkół w Pisanicy

Program działania
Szkolnego Klubu Europejskiego

przy Zespole Szkół
w Pisanicy

Motto

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”

Opracowała: mgr Krystyna Organek
nauczycielka języka niemieckiego

Szkolny Klub Europejski ma za zadanie przybliżać społeczności szkolnej i pozaszkolnej informacje związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a ze względu na języki nauczane w naszej w szkole, głównie Niemieckiej Republiki Federalnej.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Szkolny Klub Europejski powołuje się na czas nieokreślony ;
• terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba klubu mieści się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, gmina Kalinowo;
• działalność klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków;
• klub może współpracować z innymi organizacjami oraz być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych, których cele zbieżne są z celami działania klubu;
• musi mieć opiekuna;

2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
• uzyskiwanie przez członków klubu jak największej wiedzy o państwach Europy, ich geografii, historii, tradycji, kulturze i wzajemnych stosunkach;
• propagowanie idei integracji europejskiej w szkole i poza nią;
• udział w pojednaniu narodów Europy, w tym przełamywanie mitów i stereotypów;
• przygotowywanie społeczności szkolnej i lokalnej do życia w otwartej, zjednoczonej Europie;
• propagowanie nauki języków obcych oraz ich praktycznego wykorzystania;
• Internet jako jeden ze środków porozumiewania się;
• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, zagrożeniu nałogami i uzależnieniom.

KLUB REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ
• współpracę z Instytutem Goethego;
• nawiązanie współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, ambasadami krajów europejskich, z innymi klubami europejskimi;
• szerzenie wiedzy o własnym regionie (współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pisanicy)
• zbieranie i upowszechnianie informacji o sytuacji międzynarodowej i procesach integracji w Europie i na świecie;
• prezentowanie kultury i życia publicznego w państwach europejskich;
• nawiązanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi klubami europejskimi w kraju i za granicą (wycieczki, Internet);
• przygotowywanie i dystrybucja własnych materiałów informacyjnych i promocyjnych, związanych z celami działalności klubu;
• udział w przedsięwzięciach związanych z celami klubu, organizowanych przez inne organizacje ;
• współpracę z organizacjami proeuropejskimi w Polsce i za granicą;
• projekt i wykonanie logo Szkolnego Klubu Europejskiego;
• założenie na facebooku profilu Klubu, propagowanie jego działań;
• w miarę zdobywanych środków zorganizowanie wycieczki językowej;
• samodzielne stworzenie regulaminu wycieczki.
3. ZADANIA OPIEKUNA
1. Czuwa nad całokształtem prac klubu.
2. Prowadzi dokumentację oraz korespondencję w imieniu Klubu.
3. Pośredniczy w kontaktach pomiędzy organami szkoły, Gminy a Klubem.
4. Dba o właściwą relację między członkami klubu.
5. Organizuje pracę poszczególnych członków.
4. KLUB REALIZUJE TREŚCI PODSTAW PROGRAMOWYCH Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW ( w nawiasach podano części podstawy programowej):
A). Języka polskiego – pisanie listów i podań, adresowanie kopert, pisanie maili, czytanie listów, które do Klubu docierają, planowanie, argumentowanie. Podczas wycieczki do Berlina planowany pobyt w pobliżu pomnika spalonych książek przy Uniwersytecie von Humboldta.
B) Języka niemieckiego – czytanie i pisanie maili, listów, tekstów reklamowych i informacyjnych z Internetu, gazet i czasopism, analiza cenników, jadłospisów, wysyłanie zapytań i analiza odpowiedzi. Podczas planowanej wycieczki do Berlina istniej możliwość bezpośredniego przełamania bariery językowej w sytuacjach: pytanie o drogę, słuchanie rozmów rodzimych użytkowników języka i nawiązywanie kontaktów z niemiecką młodzieżą, analiza jadłospisów i wybór potraw, samodzielne zakupy w sklepach, czytanie ofert, reklam, tablic informacyjnych i planów jazdy kolejką i metrem. (1.6, 1.7, 1.8, 2.4, 2.5, 3.3, 6.5, 10, 11, 12, 13)
C) Matematyki – obliczenia cen, wyszukiwanie najbardziej korzystnych ofert, przeliczanie kursów Euro – Złoty, przeliczanie odległości, zbieranie i porządkowanie danych. (12. 6, 12.8, 12.9, 13.1)
D) Historii – analiza informacji o historii Państwa Niemieckiego i jego stolicy, obserwowanie przez Internet jego najważniejszych zabytków, planowany udział w wycieczce do Berlina daje szanse uczestniczenia w bezpośrednim obserwowaniu dzieł starożytnej historii Egiptu, Mezopotamii, Rzymu i Grecji. (9.1, 9.2, 9.3)
E) Sztuki – Uczeń rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki. (3.1, 3.2)
F) Przyrody – uczniowie analizują mapy, obliczają odległości na mapie. Zaplanowana wycieczka do Berlina daje możliwość wizyty w Oceanarium Berlińskim i obserwacji morskich stworzeń niemal w ich naturalnych warunkach życia. (12.3)
G) Informatyki – praca z komputerem, programami do komunikowania się, pisanie maili, prowadzenie fun page na facebooku, korzystanie z map interaktywnych, obserwowanie ciekawych miejsc Berlina przez Mapy Google oraz Google Earth. (1.4, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2,)
H) Techniki – Obserwowanie i uczestnictwo w ruchu drogowym w bardzo dużym mieście, (4.2)
J) Działania wychowawcze:
- promocja nauki, znajomości języków obcych, podnoszenie wartości edukacji w oczach uczniów,
-działania integrujące grupę, które sprawiają, że sobie wzajemnie pomagamy i dbamy o siebie,
-zaplanowane spotkanie z polskimi studentami w Berlinie ma za zadanie przekonanie dzieci, że każdy może osiągać zaplanowane cele.
-prezentowanie właściwych postaw, świadome reprezentowanie szkoły i kraju poza murami obiektu i podczas wycieczki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.