X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31414
Przesłano:

Program zajęć stymulujących/ wspomagających rozwój dziecka

Program zajęć stymulujących/ wspomagających rozwój dziecka
Imię i nazwisko dziecka: xx
Dziecko 6-letnie
Podstawa objęcia pomocą terapeutyczną: w wyniku przeprowadzonej diagnozy wstępnej zaobserwowano niski poziom rozwoju motoryki małej, percepcji wzrokowej oraz słuchowej
- odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
Cele ogólne:
-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specyficznymi trudnościami
-Doprowadzenie do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole
-Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
-Eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
Cele bezpośrednie:
-usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych
- podnoszenie sprawności grafomotorycznej i koordynacji ruchowej
-doskonalenie uwagi, pamięci
-ćwiczenie motywacji, pewności siebie
Metody:
- Ćwiczenia orientacji przestrzennej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
- Ćwiczenia grafomotoryczne wg M. Bogdanowicz
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- Metody aktywizujące
OSOBY WSPOŁPRACUJĄCE W REALIZACJI PROGRAMU: psycholog, logopeda., wychowawca, rodzice
CZAS REALIZACJI PROGRAMU: rok szkolny
ORGANIZACJA ZAJĘĆ: zajęcia odbywać się będą na terenie przedszkola
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I REALIZACJĄ PROGRAMU:
– analiza wyników diagnozy
– analiza opinii wydanej przez wychowawcę
– konsultacje z logopedą i psychologiem
– rozmowa z rodzicami dzieci
– zgromadzenie środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu
FORMY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI DZIECKA:
Rozwijanie sprawności manualnej
Usprawnianie całej ręki poprzez ćwiczenia rozmachowe:
-Nauka prawidłowego trzymania ołówka.
-Wykonywanie w powietrzu prostych ruchów pionowych, poziomych oraz okrężnych;
-Rysowanie w powietrzu dużych wzorów
-Rysowanie na dużym arkuszu lasek, ślimaków, kół, fal;
-Pokrywanie dużych płaszczyzn kredkami, mazakami;
-Zabawa w naśladowanie ptaków;
Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstka i palców poprzez ćwiczenia manualne:
-Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy);
-Robienie kulek z gazet;
-Obrysowywanie figur geometrycznych;
-Zabawy w „grę na pianinie”, „pisanie na maszynie” itp.;
-Lepienie z plasteliny, masy papierowej;
-Wydzieranki z papieru;
-„Zabawy paluszkowe”;
-Rysowanie w szablonie;
-Naklejanie małych elementów;
Usprawnianie ruchu chwytnego palców:
-Zbieranie koralików do pojemnika;
-Nawlekanie koralików na sznurek;
Zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśni rąk:
-Malowanie kulkami z waty;
-Malowanie patyczkami do uszu;
-Malowanie kształtów „e” i „o” bez odrywania ręki;
Ćwiczenia graficzne:
-kalkowanie prostych wzorów;
-rysowanie po śladzie bez odrywania ręki;
-łączenie kropek;
-zamalowywanie małych powierzchni kredkami;
-rysowanie labiryntów;
-toczenie piłki do celu;
-rzucanie do celu;
-leniwe ósemki Dennisona;
-układanie prostych budowli z klocków;
Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych:
-rozpoznawanie treści obrazków;
-różnicowanie kolorów;
-różnicowanie prostych figur geometrycznych;
-dobieranie jednakowych obrazków;
-spostrzeganie różnic;
-układanie prostych puzzli;
-wyszukiwanie braków na obrazku;
-układanie obrazków wg wzoru;
Rozwijanie percepcji
słuchowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i naśladowania dźwięków:
-wysłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
-naśladowanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
-odtwarzanie przez dziecko rytmu (klaskanie, wystukiwanie);
-dobieranie w pary wyrazów tworzących rymy;
Rozwijanie procesów myślenia
-układanie prostych historyjek obrazkowych i opowiadanie ich;
-dobieranie przedmiotów w pary;
-klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wspólną cechę;
-sekwencje czasowe;
Usprawnianie zdolności zapamiętywania:
-uczenie się wierszyków, piosenek, pór roku, dni tygodnia; układanie prostych wzorów z pamięci
-ćwiczenia ortofoniczne usprawniające narządy mowy i utrwalenie prawidłowej artykulacji,
-ćwiczeniami oddechowymi regulującymi aparat oddechowy: wdech i wydech,
-układanki obrazkowe, rymowanki, zagadki słowno-obrazkowe, zabawy dydaktyczne,
-nauka wierszy i piosenek

Justyna Kostrzewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.