X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31323
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wie heiẞen die Tageszeiten? Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji
Podręcznik: Meine Deutschtour 1 – podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum.
Temat lekcji: Wie heiẞen die Tageszeiten? Jak nazywają się pory dnia?
Cele: - kształcenie umiejętności selektywnego i globalnego rozumienia ze słuchu
- rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy
- doskonalenie umiejętności tworzenia własnej wypowiedzi
- kształcenie umiejętności samodzielnej pracy oraz pracy w parach
Cele szczegółowe:
Uczeń: - zna nazwy pór dnia
- nazywa czynności dnia codziennego
- stosuje czasowniki rozdzielnie złożone w ćwiczeniach
Formy pracy: nauczanie frontalne, praca indywidualna, praca w parach i w grupie
Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, CD, obrazki, napisy z słownictwem

Część wstępna:
1. Powitanie w języku niemieckim.
2. Sprawdzenie listy obecności.

Część właściwa:
1. Łańcuszek pytań: Was ist dein Lieblingsfach? Wie findest du ...? Was findest du langweilig?
2. Powtórzenie powitań i pożegnań: obrazki i napisy.
3. Zapisanie daty w języku niemieckim oraz zapisanie tematu po niemiecku i po polsku.
4. Rozumienie ze słuchu: podręcznik (strona 86, zadanie 1 oraz zadanie 2).
5. Powtarzanie nazw czynności przez uczniów za nauczycielem.
6. Przyporządkowywanie obrazków do nazw czynności na tablicy przez poszczególnych uczniów.
7. Powtarzanie nazw czynności głośno, cicho, radośnie, ze smutkiem, ze złością, wysokim i niskim tonem.
8. Zabawa: tworzenie nowego porządku siedzenia poprzez utworzenie nazw przyborów szkolnych z rozsypanki.
9. Podręcznik (zadanie 3, strona 86) i zapoznanie z regułą zamieszczoną na stronie 100.
10. Pantomima do nazw czynności.
11. Zabawa: pisanie nosem w powietrzu niemieckich słów i odgadywanie.
12. Zabawa – Kim: uczniowie zamykają oczy, z tablicy nauczyciel zabiera napisy z 2 nazwami czynności i uczniowie odgadują, co zginęło.
13. Zadanie pracy domowej: zeszyt ćwiczeń, strona 58.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.