X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31209
Przesłano:

Konkurs dla klas 4-6 - Prawa dziecka

Regulamin konkursu dla uczniów klas 4-6 dotyczący tematyki praw dziecka.

Cele konkursu:
 propagowanie znajomości praw dzieci wśród uczniów,
 uświadamiania dzieciom ich praw poprzez zaznajomienie z zagadnieniami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka - dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać,
 kształtowanie umiejętności właściwej rywalizacji
 wyłonienie po jednym zwycięscy z każdej klasy, jako przedstawiciela będącego reprezentantem w konkursie na poziomie ogólnoszkolnym turnieju wiedzy o prawach dziecka i ucznia.


Organizatorzy – pedagog szkolny, wychowawcy klas

Uczestnicy konkursu – wszyscy uczniowie klas 4-6

Przebieg, zasady i wyniki konkursu
1. Wychowawca klasy rozdaje uczniom arkusze z pytaniami. Każdy arkusz zawiera 12 pytań wyboru, oraz dwa pytania otwarte.
2. Uczniowie mają 20 minut na udzielenie odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź w pytaniach zamkniętych przyznaje się 1 punkt, natomiast liczba punktów w dwóch ostatnich pytaniach uzależniona jest od liczby poprawnych odpowiedzi ( jedna odpowiedź 0,5 punktu).
3. Po przeprowadzeniu konkursu wychowawcy przekazują komisji wypełnione arkusze, które komisja ocenia wg. powyższych kryteriów.
4. Uczeń, który w danej klasie zdobędzie najwyższą ilość punktów będzie reprezentował klasę podczas turnieju wiedzy o prawach i obowiązkach dziecka i ucznia 1 z 6.
5. W przypadku zwycięstwa w danej klasie dwóch, lub większej liczby uczniów ( uczestnicy uzyskają taka samą liczbę punktów) wszyscy będą zakwalifikowani do II etapu konkursu - turniej wiedzy o prawach dziecka i ucznia 1 z 6.

Konkurs dla uczniów klas 4-6 dotyczący tematyki praw dziecka.
W pytaniach 1-12 podkreśl, lub zaznacz kółkiem tylko jedną, właściwą odpowiedź, w pozostałych dwóch sam napisz odpowiedzi. POWODZENIA 
1. Komu przysługują prawa dziecka?
• Wszystkim osobom, które nie mają prawa jazdy.
• Tym, którzy się o nie upominają.
• Wszystkim osobom po ukończeniu 18 lat.
• Wszystkim osobom niepełnoletnim.

2. Jak się nazywa międzynarodowa umowa będąca dokumentem zawierającym prawa dziecka?
• Zbiór Praw Dziecka.
• Kodeks Praw Dziecka.
• Konwencja o Prawach Dziecka.
• Konstytucja Praw Dziecka

3. Prawo do nauki to:
• obowiązek zagwarantowania dostępu do różnych źródeł informacji
• możliwość pobierania nauki, bez względu na majątek, pochodzenie, wyznanie
• umiejętność czytania i pisania
• obowiązek dostępu do wiedzy

4. Prawa i wolności człowieka określa się jako nienaruszalne i niezbywalne, co oznacza, że:
• odebrać je może jednostce tylko prezydent albo premier,
• nikt nie może odebrać tych praw jednostce, chyba że sama z nich zrezygnuje,
• nikt nie może ich odebrać, nie można też z nich samemu zrezygnować,
• przysługują one tylko ludziom uczciwym i sprawiedliwym.

5. Co powinieneś zrobić, gdy widzisz, że ktoś znęca się nad kolegą lub koleżanką ze szkoły?
• Dołączyć się do znęcających.
• Nic. Co mnie to obchodzi?
• Nic nie zrobię, boję się, że mnie może spotkać to samo.
• Zgłosić to wychowawcy, pedagogowi lub innej dorosłej osobie.
6. Wskaż, w której z opisanych niżej sytuacji doszło do naruszenia praw dziecka:
• 12-letni chłopiec jest zmuszany przez rodzinę do pracy zarobkowej w barze szybkiej obsługi,
• 12-letni chłopiec jest zmuszany przez mamę do wynoszenia śmieci,
• 11-letnia dziewczynka musi codziennie odrabiać lekcje,
• 11-letnia dziewczynka musi mówić rodzicom dokąd i na jak długo wychodzi.

7. Gdy ktoś wyśmiewa się z Twojego ubioru, fryzury lub koloru skóry, to łamie Twoje prawo do:
• do różnienia się od innych
• informacji
• tożsamości
• wyrażania poglądów
8. Do kogo możesz się zwrócić, gdy jesteś świadkiem łamania praw dziecka (np. dorosły znęca się nad dzieckiem)?
• tylko do wychowawcy
• tylko do policjanta.
• tylko do dyrektora szkoły.
• tylko do rodziców.
• do każdej osoby dorosłej, do ktorej masz zaufanie

9. Władza rodzicielska to:
• prawo rodziców do karania dzieci
• obowiązek kochania dzieci przez rodziców
• prawa rodziców do wychowywania dziecka
• prawo dzieci do wychowywania się bez udziału rodziców.

10. Gdy ktoś czyta bez pozwolenia Twoje list lub pamiętnik, to łamie Twoje prawo:
• do wychowania w rodzinie
• do prywatności
• do tożsamości
• do nauki

11. Tolerancja to:
• robienie przykrości, wyrządzanie krzywdy
• sposób myślenia o świecie
• uznanie, że ludzie mają prawo być "inni"

12. W Polsce o odebraniu dziecka rodzicom może zdecydować:
• rodzina
• Komitet Ochrony Praw Dziecka
• sąd
• policja

13. Napisz jakie prawa posiadają uczniowie naszej szkoły (wymień wszystkie jakie znasz).

........................................


14. Napisz jakie obowiązki mają uczniowie naszej szkoły (wymień wszystkie jakie znasz).
........................................

 Na pewno świetnie ci poszło. Dziękuję za udział w konkursie. 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.