X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31167
Przesłano:

Co chce nam zakomunikować podmiot liryczny wiersza "Komunikat” Julii Hartwig? Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie szóstej

TEMAT: Co chce nam zakomunikować podmiot liryczny wiersza „Komunikat” Julii Hartwig?

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VI (45 min)

Cele lekcji:
Uczeń:
- określa nastrój wiersza i emocje, jakie wywołuje utwór w odbiorcy;
- analizuje budowę utworu poetyckiego; zna pojecie wiersz biały;
- interpretuje wiersz;
- wypisuje z tekstu przykłady środków stylistycznych i określa ich funkcje;
- dobiera synonimy do podanego wyrazu;
- formułuje wniosek w oparciu o przesłanki.

Cele lekcji w języku ucznia:
- udoskonalisz umiejętność interpretacji wiersza;
- będziesz potrafił/potrafiła wyszukiwać, nazywać i wyjaśniać funkcje środków stylistycznych w wierszu;
- będziesz rozumiał/rozumiała pojecie wiersza białego;
- będziesz potrafił/potrafiła dobierać synonimy.

Na co będę zwracała uwagę (Nacobezu):
- odnajdziesz środki stylistyczne w wierszu;
- wyjaśnisz znaczenie poszczególnych środków stylistycznych;
- uzasadnisz, że wiersz jest biały;
- znajdziesz odpowiednie synonimy;
- wysnujesz odpowiedni wniosek na podstawie podanych treści.

Metody:
- metody aktywizujące – burza mózgów, rzeźba,
- przekład intersemiotyczny,
- rozmowa kierowana,
- praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego „Teraz polski! 6” (s. 324),
- karta pracy,
- słowniki wyrazów bliskoznacznych,
- flamastry, kolorowe kartki papieru,
- magnetofon, płyty CD (fragment „Wiosny” A.Vivaldiego, nagranie wiersza Komunikat).


Przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjne (sprawdzenie listy obecności, podanie celów lekcji oraz nacobezu).
II. Omawiane zagadnienia i czynności uczniów.

1.Wysłuchanie fragmentu utworu „Wiosna” A.Vivaldiego.
2.Praca w parach (podanie skojarzeń związanych z wysłuchaną muzyką, kolorów oraz nastroju wraz z uzasadnieniem).
3.Wniosek na podstawie przedstawionych treści.
4.Wykonanie „rzeźby”(uczeń w roli rzeźbiarza dobiera kilkoro innych uczniów i modeluje ich sylwetki) będącej ilustracją omawianych treści.
5.Zapisanie tematu. Wysłuchanie wiersza.
6.Podanie synonimów do wyrazu komunikat (praca ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych).
7.Praca w grupach: Co ważnego ma nam do zakomunikowania podmiot liryczny wiersza?
8.Odczytanie wniosków.
9.Praca w grupach: Odnajdywanie, nazywanie i określanie funkcji środków stylistycznych w wierszu.

III.Krótka ankieta dotycząca zajęć.

Na dzisiejszej lekcji podobało/nie podobało mi się - ............
Z dzisiejszej lekcji chcę zapamiętać - ........................................
Dziś przypomniałam/przypomniałem sobie - ........................................

IV. Praca domowa
1.Na ratunek Ziemi – plakat (praca grupowa).
Dla chętnych
Napisz list otwarty do wójta gminy z prośbą o zorganizowanie kampanii na rzecz ratowania środowiska naturalnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.