X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31180
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Perfect - metodami aktywizującymi

Temat :Czas Present Perfect – piosenka , gry językowe

Cele ogólne :
• utrwalenie czasowników nieregularnych
• utrwalenie czasu Present Perfect
• ćwiczenie umiejętności słuchania

Cele operacyjne :
uczeń :
• umie wymienić 3 formy czasowników nieregularnych
• zna użycie Present Perfect

Formy pracy :
• praca w parach
• praca indywidualna
• praca grupowa

Metody pracy :
• metody aktywizujące


Środki dydaktyczne :
• nagranie piosenki „We’re the Champions”
• materiały przygotowane do lekcji .

Zapoznanie : - rozgrzewka językowa – I- sza faza ( próba zaciekawienia )
sprawdzenie pracy domowej : pytanie o Present Perfect

Prezentacja - II- ga część – właściwy materiał przedstawiony w czasie lekcji .
• prezentacja materiału słownikowego, ( lista czasowników nieregularnych )
• zabawa : “Masaż” ( pisanie na plecach kolegi/koleżanki pierwszej formy czasownika nieregularnego i zgadywanie w ten sposób 3 form)
• piosenka “We’re the Champions” zespołu Queen: liczenie podanych słów w piosence,( WE’re, champions i czasowniki w 3 formie), następnie wpisywanie brakujących słów do piosenki ( czasowniki nieregularne)
• gra językowa “Aukcja” ( kupowanie zdań w Present Perfect”).( Każda grupa dostaje na początek 1000 pounds. Cena wyjściowa jednego zdania to 50 pounds, grupy przebijają cenę, gdy odpowiedzą poprawnie postawiona suma dopisana jest do ich grupy, jeśli odpowiedź jest błędna ,dana suma jest im odejmowana).

Podsumowanie :
• każda grupa podsumowuje swoją wygraną

Praca domowa :
• nauka czasowników nieregularnych na pamięć
• utrwalenie idiomów , które były na poprzednich lekcji

Czasowniki nieregularne
be was/were been być

break broke broken łamać

build built built budować

buy bought bought - kupować

come came come przychodzić

do did done robić

drive drove driven prowadzić auto

eat ate eaten jeść

fly flew flown latać

forget forgot forgotten zapominać

find found found znaleźć

get got got dostać

give gave given dawać

go went gone jechać

know knew known wiedzieć

have had had mieć

leave left left opuszczać

make made made robić

meet met met spotykać

pay paid paid płacić

read read read czytać

sell sold sold sprzedawać

sleep slept slept spać

take took taken brać

write wrote written pisać

Tekst piosenki:

I've paid my dues
Time after time
I've done my sentence
But committed no crime
And bad mistakes
I've made a few
I've had my share of sand
Kicked in my face
But I've come through
And I need to go on and on and on and on

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

I've taken my bows
And my curtain calls
You brought me fame and fortune
And everything that goes with it
I thank you all
But it's been no bed of roses no pleasure cruise
I consider it a challenge before the whole human race
And I ain't gonna lose
And I need to go on and on and on and on

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions

Tekst piosenki z lukami:

I've 1)................. my dues
Time after time
I've 2).................. my sentence
But committed no crime
And bad mistakes
I've 3).................. a few
I've 4)...................my share of sand
Kicked in my face
But I've 5)............... through
And I need to go on and on and on and on

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

I've 6)................ my bows
And my curtain calls
You brought me fame and fortune
And everything that goes with it
I thank you all
But it's 7)............... no bed of roses no pleasure cruise
I consider it a challenge before the whole human race
And I ain't gonna lose
And I need to go on and on and on and on

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions


AUCTION LET’S BUY SENTENCES

1. My friend and I ................... a beautiful photo.
a) have made b)have done c)have taken
2. ......... he ever ..................... pizza?
a) has/ ate b) has /eaten c)have/ eaten
3. The mice .................. in the kitchen. Don’t shout.
a) has be b) has been c) have /been
4. My siblings ...............just.....................a movie.
a) has/ watched b) have/ watched c) are/ watching
5. My sister and my brother ................ in their element lately.
a) have been b) has been c) been
6. My friend ..................... been abroad. He is going to Japan this summer.
a) has/ ever b) has never c) never has
7. We ....................... each other for donkey’s years.
a) have known b) know c) knew
........................................

IDIOMY 1- 25

1 No pain no gain bez pracy nie ma kołaczy
2 brush up English odświeżyć sobie angielski
3 a piece of cake bułka z masłem
4 the apple of my eye oczko w głowie
5 cry for the moon chcieć gwiazdki z nieba
6 with flying colours śpiewająco, znakomicie
7 a little bird told me obiło mi się o uszy
8 a storm in a teacup burza w szklance wody
9 kill two birds with one stone
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
10 at the crack of dawn bladym świtem
11 an early bird ranny ptaszek
12 spill the beans puścić farbę, wygadać się
13 be all ears zamienić się w słuch
postawić wszystko na jedną kartę
15 in my element w moim żywiole
16 for all the tea in China za nic na świecie
17 it is out of order nie działa
18 best bet strzał w dziesiątkę
19 let my hair down zaszaleć
20 noughts and crosses kółko i krzyżyk
21 donkey’s years całe wieki
22 as cool as a cucumber być opanowanym
23 bury the hatchet zakopać topór wojenny
24 get up on the wrong side of the bed wstać lewą nogą
25 in clover żyć w luksusie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.