X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31140
Przesłano:

Program wychowawczy dla szkoły ponadgimnazjalnej

Nazwa programu: Program wychowawczy dla klas (nazwy klas) + nazwa szkoły
Autor programu: Magdalena Skrzyńska-Meller
Przeznaczenie programu: Program jest adresowany do uczniów klas nazwa klas + nazwa szkoły w nazwa miejscowości i jest przeznaczony do realizacji na zajęciach z wychowawcą
Termin wdrożenia programu: Rok szkolny 2015/2016

Cele i zadania wychowania z Programu Wychowawczego Szkoły:
Cele określone w punkcie XI Programu Wychowawczego Szkoły
• 1. Rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości
• 2. Budowanie relacji interpersonalnych i tworzenie przyjaźnie wspierającego klimatu społecznego w szkole

Zadania wychowawcze z Programu Wychowawczego Szkoły:
Do celu 1.
• Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości
• Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania ich hierarchizacji
• Kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażanie poglądów własnych i ich obrony oraz rozwijanie umiejętności prezentacji swego stanowiska, dialogu z innymi i demokratycznego współdziałania
Do celu 2.
• Kształtowanie pozytywnych relacji między uczestnikami życia szkoły: uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu zapobiegania zachowaniom agresywnym
• Kształtowanie postaw dialogu i prezentowanie postaw alternatywnych wobec przemocy
• Budowanie realnej samooceny uczniów i poczucia własnej wartości

Cel ogólny programu:
• Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska niepożądanego pod postacią mobbingu rówieśniczego

Cele szczegółowe

• Określenie poziomu wiedzy uczniów na temat zjawiska mobbingu rówieśniczego

• Poznanie opinii uczniów ww. klas na temat nasilenia zjawisk niepożądanych w klasowych relacjach interpersonalnych
• Rozpoznanie nasilenia przejawów zachowań mobbingowych wśród uczniów
• Zaznajomienie uczniów z pojęciami mobbingu, mobbingu rówieśniczego i charakterystyką zjawiska mobbingu rówieśniczego


• Zaznajomienie uczniów z konsekwencjami prawnymi agresji i przemocy rówieśniczej
• Zaznajomienie uczniów z możliwościami uzyskania wsparcia dla ofiary mobbingu rówieśniczego
• Działania nauczycieli – wychowawców ww. klas mające na celu eliminację zjawisk niepożądanych wśród uczniów
• Ewaluacja programu


Procedury osiągania celów
• Pogadanka na godzinie z wychowawcą
• Ankieta tematyczna i jej analiza
• Analiza ankiety
• Rozmowa z rodzicami uczniów podczas spotkań z rodzicami
• Zbieranie informacji od członków KZN
• Zbieranie informacji z tzw. „zeszytu uwag” i dziennika lekcyjnego
• Analiza uczniowskich wytworów pozadydaktycznych (publikacje na portalach społecznościowych, prace plastyczne, twórczość paraliteracka)

• Spotkanie z przedstawicielem Policji
• Spotkanie z pedagogiem szkolnym
• Opracowanie scenariuszy zajęć z wychowawcą i modyfikacja planu pracy wychowawcy
• Realizacja serii tematów godzin z wychowawcą poświęconych zjawisku mobbingu rówieśniczego
• Wykorzystanie metod pracy z uczniami uzyskanych w ramach szkolenia ABC lobbingu rówieśniczego- profilaktyka, diagnoza, przeciwdziałanie do eliminacji działań niepożądanych wśród uczniów


• Ankieta
• Rozmowy z uczniami
• Analiza dziennika lekcyjnego i „zeszytu uwag”


Uwaga:
Cele szczegółowe i procedury osiągania celów można zestawić w tabeli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.