X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31069
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - bibliotekarza

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego - bibliotekarza

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- zadania organizacyjne.
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego│a) analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego, b) opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego│X 2013│- wniosek, - opracowany zatwierdzony planu rozwoju zawodowego
2.│Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego│a) gromadzenie dokumentacji│na bieżąco w okresie trwania stażu│- świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany i inne dokumenty
3.│Sporządzanie semestralnych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego│a) opis i analiza dokonanych działań, ewaluacja planu rozwoju b) sformułowanie wniosków│na koniec semestru przez okres stażu│- sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
4.│Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego│a) opracowanie zgromadzonej dokumentacji, b) opis i analiza dokonań, c) sformułowanie wniosków│V 2016│- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,- ocena dorobku zawodowego za okres stażu
5.│Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne│a) sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne│2016│- poprawnie sformułowany wniosek

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§ 8 ust. 1, pkt 1)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Podniesienie kwalifikacji nauczyciela -bibliotekarza│a) warsztaty-praca z czytelnikiem indywidualnym z zbiorowym-czytam więc jestem. O kompetencji czytelniczej-elektroniczny warsztat biblioteki szkolnej wsparciem dla każdego nauczyciela- biblioteka miejscem rozwijania uzdolnień uczniowskich│2013/2016│- zaświadczenia
2.│Doskonalenie umiejętności Stosowania technologii komputerowej│a) udział w warsztatach komputerowych│2015│- zaświadczenia

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia(§ 8 ust.1, pkt 3)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy pedagogicznej│a) udział w szkoleniach w ramach WDN: - Rada Pedagogiczna szkoleniowa b) udział w szkoleniach WDN podnoszących kwalifikacje wychowawcze│2013-2016│- zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia,
2.│Samokształcenie│a) studiowanie literatury fachowej, np. Biblioteka w szkole, Nowe książki, Bibliotekarz b) przeglądanie stron www o tematyce oświatowej, edukacyjnej, bibliotecznej│2013-2016│- notatki, ksero artykuły

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki (§ 8 ust. 2, pkt 1)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Podniesienie jakości pracy bibliotekarza, uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki│a) wprowadzenie elektronicznych identyfikatorów czytelnika (karty biblioteczne czytelnika)│2015│- karty
2.│Organizacja konkursów i akcji czytelniczych│a) opracowanie scenariuszów i przeprowadzenie konkursów czytelniczych oraz innych akcji czytelniczych (zgodnie z corocznym kalendarzem imprez)│cały staż│- scenariusze, sprawozdania, notatki

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§ 8 ust .2 pkt 2)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania konkretnych informacji w elektronicznym katalogu MOL│a) organizacja stanowiska komputerowego z przeglądarką bibliotecznej bazy MOL b) udzielanie indywidualnych instruktaży czytelnikom, c) pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych w bazie danych│na bieżąco w okresie trwania stażu│- spostrzeżenia własne, notatki
2.│Posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji│a)opracowanie scenariuszy imprez, ulotek, zaproszeń reklamujących działania i imprezy b) wyszukiwanie materiałów, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w imprezach czytelniczych, wystawkach, ekspozycjach c) korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych w poszukiwaniu materiałów wykorzystywanych przez czytelników w przygotowaniu się do lekcji, konkursów, matury│na bieżąco w okresie stażu│- scenariusze, ulotki,
notatki
3│Wykorzystanie poczty elektronicznej│a) Wprowadzenie nowego sposobu komunikowanie się z użytkownikiem biblioteki (poczta elektroniczna). b) Nawiązanie współpracy i wymiana informacji z innymi bibliotekami, placówkami oświatowymi i organizacjami.│na bieżąco w okresie stażu│
4│Wykorzystanie Internetu│a) Przeszukiwanie internetowych baz danych w celu pozyskania informacji i materiałów potrzebnych czytelnikowi m.in. przydatnych adresów, prezentacji multimedialnych .b) Kształcenie u czytelników umiejętności wyszukiwania konkretnych informacji w elektronicznych katalogach bibliotecznych oraz na edukacyjnych stronach WWW. c) Uaktualniani i wzbogacanie strony WWW szkoły.│na bieżąco w okresie stażu│

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć(§ 8 ust .2 pkt 3)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Zamieszczenie własnych publikacji na portalach edukacyjnych│opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego│2015│- kopie artykułów i publikacji
2.│Dzielenie się wiedzą z nauczycielami│a) przeprowadzenie instruktażu z poruszania się po przeglądarce bazy MOL│na bieżąco w okresie stażu│- scenariusze, sprawozdania
3.│Wymiana doświadczeń, uwag z bibliotekarzami│a) kontakt z bibliotekarzami na internetowym forum www.bibliotekawszkole.pl/forumb) udział w konferencjach, zjazdach, spotkaniach bibliotekarzy│na bieżąco w okresie stażu│- notatki, spostrzeżenia własne, zaświadczenia

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich(§ 8 ust. 2 pkt 4a)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogogicznej│a) autorski program wspomagania ucznia z zaleceniami│cały okres stażu│- notatki, spostrzeżenia własne

Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Organizacja imprez czytelniczych, wystaw, konkursów we współpracy z innymi placówkami oświatowymi│a) Opracowanie scenariuszy imprez, - wykonanie zaproszeń do udziału w konkursie, - opracowanie scenariuszy wystaw, regulaminów │ cały okres stażu│-scenariusze imprez, -regulaminy konkursów,-scenariusze wystaw-dzielenie się doświadczeniami – strona internetowa szkoły
2.│Promocja Biblioteki Szkolnej w środowisku lokalnym │a) Podanie informacji o działalności biblioteki do prasy lokalnej│ IV-V 2015│zredagowane notatki prasowe, informatory
3.│Propagowanie idei bookcrossing w środowisku czytelniczym│a)Przygotowanie miejsca dla propagowania idei - zgromadzenie księgozbioru- działania informacyjne i monitoring „uwalnianych książek”, przy współpracy b)Zorganizowanie konkursu plastycznego „Ex -libris dla biblioteki II LO w Oleśnicy” przy współpracy ze szkołami gimnazjalnymi│cały okres stażu │-podsumowanie akcji
4.│Propagowanie idei czytelnictwa│Przygotowanie i prowadzenie akcji ”CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”.Wyjście do przedszkoli i szpitala w Oleśnicy.│cały okres stażu│-podsumowanie akcji

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Oleśnicy│a) Lekcje biblioteczne – na podstawie przygotowanego konspektu lub scenariusza│2013-2016│-potwierdzenie-własne scenariusze
2.│Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Oleśnicy│a) Lekcje biblioteczne – na podstawie przygotowanego konspektu lub scenariusza│2013-2016│-potwierdzenie

Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony(§ 8 ust. 2 pkt 5)
L. p.│Zadania│Forma realizacji│Termin│Sposób dokumentacji
1.│Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych│a) opis i analiza wybranych dwóch problemów powstałych w bibliotece b) konsultacja z pedagogiem szkolnym│2015│- opracowane pisemnie dwa problemy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.