X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30904
Przesłano:

Rozwiązywanie zadań dotyczących drogi, prędkości i czasu. Gra dydaktyczna na lekcji matematyki w kl.6

Marlena Kamińska
lekcja: matematyka
klasa: VI.

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących drogi, prędkości i czasu.
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń zna:
1. sposób obliczania drogi, prędkości i czasu,
2. zależności między prędkością, drogą i czasem i ich jednostkami.
b) Umiejętności
Uczeń doskonali umiejętności:
1. łączenia teorii z praktyką,
2. w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze
i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s
3. dokonywania analizy i wyciągania wniosków,
4. matematyzowania - opisywania otrzymanych rezultatów językiem matematyki,
5. kojarzenia i logicznego myślenia,
6. współpracy w grupie i prezentowania wyników,
7. aktywnej i twórczej postawy.

c) Cele terapeutyczne
1. wzmocnienia pozytywne, także na forum klasy.
2. motywowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
3. pomoc w osiąganiu sukcesów i zadowolenia z własnej pracy.
4. odbudowywanie zaniżonej samooceny.
5. wzmacnianie wiary we własne siły.
6. wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów.

2. Metoda i forma pracy
Metoda: gra dydaktyczna „POCIĄGI” (materiały dydaktyczne kl.6 GWO).
Formy pracy: praca w grupach.
3. Środki dydaktyczne
1. plansza do gry, zasady gry, kostki do gry,
2. kartki z treścią zadania domowego.

4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie i omówienie pracy domowej. Omówienie celów i tematu lekcji.
2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji (jak obliczamy prędkość, drogę i czas).
b) Faza realizacyjna
1. Przypomnienie zasad pracy w grupach.
2. Wyjaśnienie uczniom zasad gry.
3. Przykład pokazany przez nauczyciela w celu lepszego zapoznania uczniów
z zasadami.
4. Połączenie uczniów w pary i rozpoczęcie gry pod okiem nauczyciela.
5. W ramach grupy uczniowie mogą udzielać sobie wskazówek, objaśnień, sprawdzać poprawność rozwiązania itp.
6. Uczniowie w grupach rozwiązują wyrzucone kostkami przykłady, przesuwając pionki. Nauczyciel kieruje pracą uczniów, motywuje, pomaga w razie potrzeby, udziela indywidualnych wskazówek oraz obserwuje pracę grup.
Uczniowie oceniają własną pracę na lekcji. Nauczyciel na podstawie obserwacji dokonuje oceny pracy na lekcji.
5. Zadanie domowe
Omówienie pracy domowej (wklejenie treści do zeszytów):
1. Piotr wyruszył na pieszą wędrówkę o godzinie 900. Rozpoczął ją z dużym zapałem, więc przez pierwsze dwie godziny szedł z prędkością 6 km h . Przez następną godzinę szedł z prędkością 5 km h , po czym przez pół godziny z prędkością 4,6 km h . Ostatnie 15 minut wlókł się z prędkością 1,6 km h . O której godzinie skończył wędrówkę i jaką drogę przeszedł?

6. Załączniki
1. kartki z treścią zadań,
2. plansza do gry, zasady gry, kostki do gry.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.