X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30903
Przesłano:

Praca z filmem na matematyce. Scenariusz zajęć

Marlena Kamińska
lekcja: matematyka
klasa: I i II gimnazjum.

Temat: Uzupełnianie kart pracy do filmu pt.”Łowcy miodu” (GWO).
1. Cele lekcji

a) Wiadomości
Uczeń zna:
1. odczytywanie i zaznaczanie danych w tabeli,
2. zależności między jednostkami masy, prędkości.

b) Umiejętności
Uczeń doskonali umiejętności:
1. łączenia teorii z praktyką,
2. czytania ze zrozumieniem i oglądania filmu w skupieniu i ze zrozumieniem,
3. w sytuacji praktycznej oblicza: cenę w zależności od masy,
4. dokonywania analizy i wyciągania wniosków- ocenia prawdziwość zdań,
5. kojarzenia i logicznego myślenia,
6. posługiwania się kalkulatorem,
7. współpracy w grupie i prezentowania wyników,
8. aktywnej i twórczej postawy.

c) Cele terapeutyczne
1. wzmocnienia pozytywne, także na forum klasy.
2. motywowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
3. pomoc w osiąganiu sukcesów i zadowolenia z własnej pracy.
4. odbudowywanie zaniżonej samooceny.
5. wzmacnianie wiary we własne siły.
6. wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów.

2. Metoda i forma pracy
Metoda: pokaz filmu połączony z konkretnymi zadaniami do rozwiązania.
Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa.

3. Środki dydaktyczne
1. karty pracy dla każdego ucznia,

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza
1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie i omówienie pracy domowej. Omówienie celów i tematu lekcji.

b) Faza realizacyjna
1. Wyświetlenie filmu ze strony gwo.
2. Każdy rozwiązuje część A karty pracy indywidualnie.
3. Sprawdzamy odpowiedzi- wskazany uczeń czyta na głos.
4. Rozwiązywanie wybranych zadań z częśći B- wspólnie, pod kierunkiem nauczyciela. Chętni uczniowie rozwiązują przy tablicy.
5. W ramach pracy zbiorowej uczniowie mogą udzielać sobie wskazówek itp.
6. Nauczyciel kieruje pracą uczniów, motywuje, pomaga w razie potrzeby, udziela wskazówek.
Uczniowie oceniają własną pracę na lekcji. Nauczyciel na podstawie obserwacji dokonuje oceny pracy na lekcji.

5. Zadanie domowe
Omówienie pracy domowej:
1. Część C karty pracy.

6. Załączniki
1. Karty pracy ze strony gwo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.