X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30805
Przesłano:

Bezpieczna droga do szkoły - zasady przechodzenia przez jezdnię

Przedmiot: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne

Cele:
- Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych.
Uczeń:
- Zna zasady działania sygnalizacji świetlnej
- Wymienia i rozróżnia kolory sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych
- Zna zasady przechodzenia przez jezdnię
Środki dydaktyczne: plansze, filmik ,,Bezpieczne przechodzenie przez jezdnię”, duży szary papier, kolorowe flamastry, kostka do gry.
Metoda pracy: aktywizująca, pogadanka, praktyczne działanie.
Forma pracy: indywidualna, zbiorowa.

4. Przebieg lekcji

Zajęcia wstępne:

- Powitanie uczniów
- Przedstawienie i omówienie tematyki zajęć

Zajęcia właściwe

1. Obejrzenie filmiku ,,Bezpieczna droga do szkoły” wypowiedzi uczniów na temat bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię.

2.Sygnalizacja świetlna
Sygnalizacja świetlna reguluje przejście i ruch pojazdów oraz pieszych. Istnieją dwa rodzaje takiej sygnalizacji: światła dla pojazdów i światła dla pieszych.
Światła dla pojazdów składają się z trzech okrągłych lamp i każda z nich ma inny kolor.
Zielony: oznacza, że pojazdy mogą jechać.
Pomarańczowy lub żółty: oznacza, że światło zmieni się na czerwone.
Czerwony: oznacza, że pojazdy nie mogą jechać.
Światła dla pieszych: na lampie ukazana jest postać pieszego.
Nieruchomy pieszy czerwony wskazuje, że nie wolno przechodzić.
Idący pieszy zielony wskazuje, że można przechodzić.
Migający pieszy zielony wskazuje, że kończy się czas przeznaczony na przechodzenie przez jezdnię.

3. Przejście dla pieszych lub droga dla pieszych.
Przejście lub droga dla pieszych zwane także zebrą - jest oznaczone na asfalcie za pomocą białych, równoległych pasów. Wskazuje którędy pieszy może przejść przez ulicę, mając pierwszeństwo przed pojazdami.
Zasady przechodzenia przez jezdnię:
- Przed przejściem przez jezdnię należy popatrzeć w lewo i w prawo. Przechodzimy tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że przejście przez ulicę jest bezpieczne.
- Przed przejściem patrzymy, czy pojazdy się zatrzymały.
- Gdy przechodzimy przez jezdnie, robimy to z uwagą. Jeśli zbliża się pojazd, upewniamy się, że kierowca nas zauważył i zmniejsza prędkość.
- Przechodzimy przez przejście lub drogę dla pieszych szybkim krokiem, ale nie biegamy, i najkrótszą drogą zawsze w linii prostej.
- Gdy przechodzimy nie schodzimy z obszaru asfaltu oznaczonego białymi, równoległymi pasami.
- Nie przechodzimy przez przejście lub drogę dla pieszych w momencie, gdy usłyszymy syrenę policji, straży pożarnej lub karetki pogotowia. Te pojazdy zawsze mają pierwszeństwo.
-Nigdy nie wychodzimy na drogę dla pieszych, wychodząc spomiędzy zaparkowanych lub zatrzymanych przy drodze pojazdów. Zanim zaczniemy przechodzić, kierowcy powinni wyraźnie dostrzec naszą obecność i zamiar przejścia przez jezdnię.
- Pomagamy przejść przez ulicę osobom niepełnosprawnym, starszym oraz dzieciom.
-Zwracamy uwagę na auta wjeżdżające do garaży i wyjeżdżające z nich.
Gra w Światła:
Nauczyciel wraz z uczniami rysuje ciąg kręgów około 15 może być więcej, używając zamiennie trzech kolorów sygnalizacji świetlnej zielony, czerwony, pomarańczowy. Uczeń kolejno rzuca kostką do gry i przesuwa się po ciągu o tyle okręgów, ile wskazuje liczba na kostce. Okrąg zielony – przesuwamy się o tyle okręgów ile wskazuje liczba na kostce, okrąg żółty- cofamy się o jedną pozycję, okrąg czerwony – opuszczamy jedną kolejkę gry

4. Zajęcia końcowe
-Powtórzenie materiału
- Pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.