X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30653
Przesłano:

Co poeci wpisują do pamiętników? Konspekt zajęć z języka polskiego kl. IV

mgr Małgorzata Chmielowiec
nauczyciel języka polskiego

Konspekt zajęć z języka polskiego kl.IV

Temat lekcji: Co poeci wpisują do pamiętników?

Cele lekcji:
Po lekcji uczeń potrafi:
• Interpretować głosowo tekst poetycki.
• Analizować utwór poetycki.
• Wyszukiwać w tekście potrzebne informacje.
• Z pomocą nauczyciela umiejscawiać tekst literacki w kontekście historycznym.

Metody:
• Metoda programowa: Praca z tekstem.
• Metoda aktywizująca: Burza mózgów, dyskusja

Środki dydaktyczne:
• Tekst wiersza zamieszczony w podręczniku.

Przebieg zajęć:

1. Zapis tematu. Przygotowanie do lekcji.
2. Głośna lektura wiersza z uwzględnieniem interpretacji głosowej.
3. Analiza i interpretacja wiersza Słowackiego:
• Kto mówi w wierszu?
• Kim jest podmiot liryczny?
• Kto jest odbiorcą wiersza?
• Co wskazuje na dziecięcego odbiorcę?
• Jak można określić uczucia podmiotu lirycznego?
• Za czym tęskni podmiot liryczny?
Zapis wniosku:
W wierszu Juliusza Słowackiego pt. „W pamiętniku Zofii Bobrówny” podmiot liryczny tęskni za ojczyzną – za gwiazdami, kwiatami, a więc za bardzo prostymi rzeczami.
4. Dalsza analiza tekstu:
• Dlaczego poeta tęskni za rzeczami, które są wszędzie? („najlepsi poeci”).
• Jak się nazywa tęsknota za krajem?
(Wprowadzenie pojęcia NOSTALGIA – tęsknota za ojczyzną).
5. Próba umiejscowienia tekstu w kontekście historycznym.
6. Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie – czym dla podmiotu lirycznego jest kraj? (Niebem).
7. Burza mózgów. Symbolika nieba.

8. Zapis pracy domowej.
1. Przygotuj materiały i informacje dotyczące Mazurka Dąbrowskiego.
(data, miejsce, okoliczności powstania).
2. Naucz się na pamięć wiersza
„Pozdrowienie” lub „W pamiętniku Zofii Bobrówny”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.