X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30570
Przesłano:
Dział: Świetlica

System żetonowy - konstruktywne nagradzanie dzieci w świetlicy szkolnej

System żetonowy – konstruktywne nagradzanie
dzieci w świetlicy szkolnej

System żetonowy jest bardzo skuteczny, gdy pragniemy nakłonić wychowanka do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w świetlicy, a nasze słowne zachęty nie wystarczają by go zmotywować.
Skuteczność systemu wynika z precyzyjnie określonych zasad i opisu oczekiwanego zachowania dziecka. Wprowadzamy zatem nagrody w postaci żetonów ( kartek :wzorowe zachowanie w kolorze zielonym, dobre zachowanie w kolorze pomarańczowym, poprawne w kolorze czerwonym i naganne zachowanie w kolorze szarym),które są przyznawane w każdym dniu, po zajęciach w świetlicy.
Podstawową zasadą systemu żetonowego jest motywowanie dziecka do właściwych zachowań.
Jeśli wychowawca postępuje konsekwentnie a reguły są zrozumiale przedstawione dla dziecka,
wówczas uczeń jest zmotywowany do właściwego zachowania.
Wprowadzony przez wychowawców system żetonowy jest odnotowywany w dzienniku po zakończeniu zajęć w świetlicy. Podsumowanie następuje pod koniec każdego miesiąca. Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymują medale wzorowych świetlików, a ich nazwiska są umieszczone na szkolnym stronie internetowej szkoły.

Kryteria oceniania

Wzorowe zachowanie-uczeń przestrzega zasad i reguł obowiązujących w świetlicy. Stanowi wzór dla innych uczniów a ponadto jest aktywny i chętny do zabawy oraz nauki.
Dobre zachowanie- uczeń przestrzega zasad i reguł obowiązujących w świetlicy, lecz nie zawsze stosuje się do wszystkich punktów w regulaminie wzorowego świetlika.
Poprawne zachowanie- uczeń nie przestrzega zasad oraz reguł obowiązujących w świetlicy. Nie chętnie uczestniczy w zajęciach. Nie słucha poleceń wychowawców.
Negatywne zachowanie- zachowanie ucznia w świetlicy jest naganne i wymaga poprawy. Uczeń pomimo wielu upomnień wychowawców nie zmienia swojego zachowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.