X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30502
Przesłano:
Dział: Świetlica

Roczny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej w szkole Podstawowej

Roczny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach

Miesiąc Hasło tygodnia Treści kształcenia
wrzesień I tydzień : „Nasza świetlica”.

II tydzień: „ Minęły wakacje”.

III tydzień: „Bezpieczny uczeń”.

IV tydzień: „ W grupie weselej” - zapoznanie wychowanków z regulaminem świetlicy szkolnej;
- pasowanie na wychowanka świetlicy;
- zajęcia integrujące grupę;
- poznajemy swoich kolegów i koleżanki poprzez zabawy w kręgu;
- podpisanie kontraktu o przestrzeganiu regulaminu świetlicy przez uczniów;
-zabawy sportowe na boisku szkolnym;
- zapoznanie z zapleczem dydaktycznym świetlicy.
- próba zilustrowania swoich wakacji – zajęcia plastyczne.
- konkurs plastyczny np. „ Pocztówka z wakacji”
- zabawy integrujące grupę;
- zajęcia umuzykalniające;
- wyjście na plac zabaw;
- wspólne oglądanie bajek na kanałach dziecięcych.
- zapoznanie podopiecznych z zasadami poruszania się po drogach i ulicach;
- rysujemy znaki drogowe.
- gry edukacyjne i stolikowe;
- ciągła integracja uczniów poprzez zabawy w kręgu;
- czytamy baśnie, bajki i legend;
- zasady bezpiecznej zabawy na boisku szkolnym oraz na placu zabaw – pogadanka n – la;
- nauka własna;
- rozmowy indywidualne z uczniami według ich potrzeb.
- zabawy i gry towarzyskie;
- quizy w grupach;
- gry i zabawy sportowe z elementami rywalizacji na boisku szkolnym ;
- wspólne muzykowanie i zabawa w teatr;
- „Moja rola w grupie” – zajęcia z elementami socjoterapii.

październik I tydzień: „ Październik miesiącem oszczędzania”.

II tydzień: „Dzień Edukacji Narodowej”.

III tydzień: „ Wiem jak się zachować – elementy savoir – vivre”.

IV tydzień: „ Jesień w polu, lesie i ogrodzie”. - uświadomienie wychowankom zasadności oszczędzania pieniędzy;
- sposoby oszczędzania uczniów – rozmowa kierowana;
- opowiadanie tematyczne;
- integracja grupy;
- praca techniczna „ Skarbonka z materiałów odpadowych”;
- zabawy integrujące grupę w kręgu;
- dekoracja sali świetlicy szkolnej.
- udział uczniów w akademii;
- praca plastyczna „ Moja Pani”;
- opowiadanie lub wiersz tematyczny;
- prace porządkowe w sali;
- wystawa prac plastycznych;
-gry i zabawy integracyjne;
- gry stolikowe oraz stołowe – przypomnienie zasad fair – play gier towarzyskich.;
- zabawy relaksacyjne przy muzyce.
- pogadanka nauczyciela na temat znaczenia kultury osobistej na co dzień;
- stworzenie meta planu – praca w grupach;
- wiersze i opowiadania tematyczne;
- drama tematyczna;
- odrabianie prac domowych z pomocą nauczyciela;
- zabawy ruchowe w sali;
- wspólne muzykowanie.
- zmiany zachodzące w polu, lesie i ogrodzie w faunie i florze pojawiające się z nadejściem jesieni – referat n – la;
- zabawy w kręgu;
- konkurs tematyczny z nagrodami;
- wycieczka do lasu;
- rebusy i krzyżówki tematyczne;
- nauka piosenki o jesieni – popisy indywidualne uczniów;
- udział w konkursach szkolnych;
- wiersze i opowiadania tematyczne;
- gry i zabawy integrujące grupę.

listopad I tydzień: „ Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”.

II tydzień: „ Dbamy o zdrowie”

III tydzień: „ Żegnamy odlatujące ptaki”.

IV tydzień: „ Katarzynki, Andrzejki”.

- obchody Święta Zmarłych na świecie – referat nauczyciela;
- praca techniczna „ Znicz dla moich bliskich”;
- „Sławni, którzy odeszli” – pogadanka n -la;
- gry i zabawy zespołowe;
- wycieczka na Grób Nieznanego Żołnierza.;
- nauka własna;
- zabawy relaksacyjne;
- czytanie na głos baśni i bajek polskich.
- zasady zdrowego odżywiania – pogadanka n- la ;
- krzyżówka z hasłem- praca w grupach;
- zajęcia warsztatowe „ Robimy sałatkę”;
- zabawy relaksacyjne;
- gry stolikowe i stołowe;
- wspólne muzykowanie – popisy indywidualne uczniów.
- „Które ptaki opuszczają nas na zimę” – pogadanka n -la w oparciu o atlas ptaków;
- praca plastyczna – ptak metodą orgiami;
- zajęcia z zakresu żywego słowa;
- zabawy integrujące;
- prace porządkowe;
- gry i zabawy stolikowe;
- udział w apelu okolicznościowym.
- organizacja i udział podopiecznych w zabawie andrzejkowej;
- wróżby andrzejkowe – zabawa w grupach;
- dekoracja sali;
- wspólne muzykowanie.

grudzień I tydzień: „ Mikołajkowe zwyczaje”.

II tydzień: „ Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

III tydzień: „ Świąteczne przygotowania”. - pogadanka n – la o zwyczajach mikołajkowych w Polsce i na świecie;
- wykonywanie ozdób choinkowych;
- zabawy integracyjne;
- nauka własna;
- udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych dot. Świat Bożego Narodzenia;
- wspólne ubieranie choinki.
- wykonywanie prac konkursowych dot. świąt;
- ozdoby choinkowe – prace plastyczno – techniczne uczniów;
- dekoracja sali;
- wspólne kolędowanie;
- zabawy integracyjne;
- udział w apelu szkolnym.
- rozmowa kierowana n – la dot. udziału i roli uczniów w świątecznych przygotowaniach w ich rodzinnych domach;
- wiersze i opowiadania tematyczne;
- zabawy integracyjne;
- wspólne kolędowanie;
- nauka własna;
- krzyżówki i rebusy tematyczne.

styczeń I tydzień: „ Noworoczne postanowienia”.

II tydzień: „ W karnawale same bale”.

III tydzień: „ Dzień Babci i Dziadka”.

IV tydzień: „ Bezpieczne ferie”. - znaczenie i rola wyznaczania celów w życiu człowieka – pogadanka n – la;
- „ Moim marzeniem jest...”- krótkie wypowiedzi uczniów na forum grupy ( nauka poprawnego formułowania zdań na głos);
- gry i zabawy integracyjne;
- oglądanie filmów popularnonaukowych;
- pomoc n –la w odrabianiu zadań domowych.
- zwyczaje karnawałowe – ref. n – la;
- praca plastyczno – techniczna „ Maska karnawałowa”;
- wystawa dzieł plastycznych uczniów w gablocie na korytarzu;
- gry i zabawy stołowe i stolikowe;
- zabawa karnawałowa dla wychowanków świetlicy.
-„ Laurka dla babci i Dziadka” – praca plastyczna uczniów;
- wspólne układanie krótkich rymowanek do laurek;
- nauka piosenek „ Moje babcia” oraz „ Nie ma jak u dziadka” – popisy indywidualne uczniów;
- wiersze i opowiadania tematyczne;
- zabawy relaksacyjne;
- gry stolikowe i komputerowe;
- dekoracja sali;
- utrwalanie słów poznanych piosenek.
- zasady bezpiecznej zabawy zimą – pogadanka n – la;
- zabawy na świeżym powietrzu ( np. lepienie bałwana);
- „ Moje wymarzone ferie” – praca plastyczna inspirowana albumami turystycznymi;
- praca z książką;
- nauka własna.

luty I tydzień: „ Z komputerem za pan brat”.

II tydzień: „ Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”. - zasady bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu;
- udział w programie autorskim „ Dniem i nocą walcz z cyberprzemocą”;
- edukacyjne gry komputerowe – zabawa w parach;
- nauka własna;
- zabawy integracyjne w kręgu;
- dekoracja sali świetlicy szkolnej;
- rozmowy indywidualne, dyscyplinujące wychowanków.
- „ Mój pupil” – praca plastyczna;
- „Jak dbam o swojego przyjaciela” – swobodne wypowiedzi uczniów;
- zabawy w kręgu;
- oglądanie filmów przyrodniczych na kanałach popularno – naukowych;
- pomoc n – la . w odrabianiu prac domowych;
- wspólna zabawa w kalambury;
- gry stolikowe i stołowe.

marzec I tydzień: „ Polska literatura dziecięca”.

II tydzień: „ Tydzień zdrowego odżywiania”.

III tydzień: „ Dzień Kobiet”.

IV tydzień: „ Wielkanoc świętem wiosny i radości”. - zapoznanie uczniów z sylwetkami najpopularniejszych pisarzy literatury dziecięcej;
- głośne czytanie wybranych utworów;
- próba zilustrowania wybranego wiersza Brzechwy lub Tuwima;
- organizacja wystawy prac wychowanków;
- nauka własna;
- zabawy ruchowe ze śpiewem.
- pogadanka n – la dot. metod zdrowego odżywiania ;
- wdrażanie akcji „Owoce kontra słodycze”;
- prace plastyczno – techniczne „ Mój ulubiony owoc” wykonane metodą wyklejanki lub wydzieranki;
- krzyżówki i rebusy tematyczne;
- rozmowy indywidualne z uczniami według ich potrzeb;
- wspólne muzykowanie;
- gdy stołowe.
- sławne kobiety z Polski i ze świata (przybliżenie sylwetek przez n – la. w oparciu o encyklopedię );
- „ Portret kobiety” – praca plastyczna bliskiej dziecku kobiety (np. mamy, cioci, siostry, babci);
- praca z książką;
- czytanie na głos wierszy Konopnickiej i Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej;
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
- tradycje i obrzędy wielkanocne – gawęda n – la.;
- dekoracja sali;
- prace plastyczno – techniczne „ Ozdoba wielkanocnego stołu”;
- krzyżówki tematyczne – praca w zespołach;
- gry komputerowe;
- wycieczka do Pracowni Plastyki Obrzędowej na warsztaty robienia światów z opłatka;
- „Święta w moim domu” – swobodne wypowiedzi uczniów;
- rozmowy interwencyjne z uczniami.

kwiecień I tydzień: „ Mały ogrodnik”.

II tydzień: „ Tradycje wielkanocne”.

III tydzień: „ Tydzień z Waltem Disneyem”.

IV tydzień: „ Moja ojczyzna”. - czytanie na głos literatury tematycznej;
- sadzenie roślin i pielęgnacja w sali świetlicy szkolnej;
- warzywa i owoce naszego kraju – rebusy i krzyżówki;
- gry stolikowe;
- wspólne oglądanie bajek na kanale dziecięcym;
- zabawy relaksacyjne.
- Wielkanoc w Polsce i na świecie – referat n – la;
- literatura tematyczna;
- praca plastyczno – techniczna „ Pisanka wielkanocna”;
- nauka własna;
- pomoc n – la w odrabianiu zadań domowych;
- zabawy ruchowe z piłką na boisku szkolnym.
- sylwetka Disneya (gawęda n -la);
- wspólne oglądanie bajek animowanych autorstwa W. Disneya;
- próba zilustrowania wybranego fragmentu bajki, przez uczniów, techniką dowolną;
- zabawy ruchowe inspirowane bajkami Disneya;
- nauka własna – pomoc nauczyciela;
- postać bohatera bajek Disneya wykonana z materiałów odpadowych – praca plastyczno – techniczna;
- organizacja wystawy prac uczniów.
- próba przybliżenia najmłodszym podopiecznym historii Polski;
- „ Flaga lub godło Polski” – praca plastyczno – techniczna;
- literatura tematyczna;
- krzyżówki i rebusy tematyczne – zabawa
w grupach;
- popisy wokalne uczniów w odśpiewaniu hymnu polskiego;
- zabawy w kręgu;
- rozmowy indywidualne z uczniami odnośnie ich zachowania.

maj I tydzień: „ Maj pełen kolorów”.

II tydzień: „ Legendy i podania ludowe”.

III tydzień: „ Jan Kochanowski – patron naszej szkoły”.

IV tydzień: „ Święto mojej mamy”. - przybliżenie uczniom wierszy i opowiadań tematycznych;
- wykonywanie kwiatów z majowej łąki – praca plastyczno – techniczna;
- dekoracja świetlicy szkolnej;
- zabawy ruchowe na boisku szkolnym;
- wspólne oglądanie bajek;
- relaks przy muzyce.
- przybliżenie literatury tematycznej uczniom;
- próba interpretacji utworów i płynących z nich morałów – praca uczniów w grupach;
- krótka inscenizacji w oparciu o wybraną legendę;
- zabawa w kalambury;
- gry stolikowe i stołowe;
- oglądanie bajek.
- przybliżenie sylwetki wieszcza przez n – la;
- „ Popiersie Kochanowskiego”- praca plastyczna węglem;
- wystawa prac w gablocie na korytarzu szkolnym;
- czytanie na głos przez wychowanków utworów wieszcza;
- zabawy z elementami rywalizacji na boisku szkolnym;
- zabawy integracyjne w kręgu;
- rozmowy interwencyjne z uczniami.
- nauka piosenek tematycznych;
- popisy indywidualne uczniów;
- laurka dla mamy- praca plastyczna;
- zabawa dramowa „ Jestem mamą i ...”;
- „ Kwiaty dla mamy” lub „ Portret mamy” – praca plastyczno – techniczna”
- wystawa prac uczniów;
- nauka własna;
- zabawy relaksacyjne.
czerwiec I tydzień: „ Dzień dziecka”.

II tydzień: „ Tydzień opieki nad zwierzętami”.

III tydzień: „ Warzywa i owoce – samo zdrowie” - przybliżenie uczniom Praw Dziecka;
- obowiązki i prawa dziecka – ucznia;
- organizacja zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka;
- zawody sportowe na boisku szkolnym;
- nauka własna;
- głośne czytanie przez n – la. bajek dla dzieci.
- budowanie poczucia odpowiedzialności za czworonożnych przyjaciół poprzez czytanie literatury fachowej;
- „ Moje zwierzątko”- praca plastyczna farbami;
- zabawa edukacyjna „ Farmer” ( podział zwierząt na hodowlane i dzikie);
- prace porządkowe w sali;
- krzyżówki z hasłem – zabawa w zespołach.
- oglądanie filmów przyrodniczych na kanale Discovery Wild;
- zabawy ruchowe z wykorzystaniem instrumentów;
- nauka własna.
- pogadanka nauczyciela „ Jedz owoce i warzywa”;
- przybliżenie uczniom problemu nadwagi u dzieci ( przyczyny i skutki) – gawęda n – la;
- „ Mój ulubiony owoc” – praca techniczna wykonana z masy solnej;
- wystawa prac uczniów;
- rozmowy indywidualne dyscyplinujące podopiecznych świetlicy szkolnej;
- rebusy tematyczne;
- pomoc n – la w odrabianiu zadań domowych;
- zabawy relaksacyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.