X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30524
Przesłano:
Dział: Języki obce

Poznajemy części ciała - konspekt lekcji j. angielskiego klasa 1

KLASA I
N-l : Krystyna Metlicka
Przedmiot: język angielski
Rozdział: The Gingerbread Man.
Temat: Poznajemy części ciała.
Cele ogólne:
- poznanie nazw podstawowych części ciała,
- osłuchanie się z językiem angielskim,
- kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zabawową formę zajęć,
- kształtowanie i rozwijanie sprawności ruchowo- motorycznej.
Cele szczegółowe: uczeń:
- umie rozpoznać i nazwać części ciała,
- potrafi użyć poznane słownictwo w zabawach słownych i zgadywankach,
- rozumie proste wypowiedzi nauczyciela,
- rozwija ogólną sprawność fizyczną: szybkość, spostrzegawczość.
- rozwija koordynację ruchową i umiejętność kojarzenia.
Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna.
Metody pracy:
- aktywizująca,
- TPR- metoda reagowania całym ciałem,
- audiolingwalna- wielokrotne powtarzanie,
- audiowizualna- prezentacja słownictwa za pomocą obrazków.

Środki dydaktyczne:
-podręcznik,
-płyty CD,
- komputer,
Zgodność z podstawą programową:
-komunikowanie się w języku obcym,
-współpracowanie z innymi,
-kształtowanie u uczniów wiary we własne możliwości i pozytywnego stosunku do nauki,
-rozbudzenie ciekawości poznawczej,
-zachęcanie ucznia do działania indywidualnego i zespołowego,
-rozbudzenie ekspresji muzycznej i ruchowej.


Przebieg lekcji:
1. Powitanie
2. Rozgrzewka językowa- przypomnienie kolorów i nazw przyborów szkolnych.
3. Wprowadzenie do temetu lekcji- podanie celu lekcji.
4. Prezentacja nazw części ciała przez nauczyciela.
5. Ćwiczenie wymowy.
6. Podręcznik str. 17 – ilustracja: omówienie.
7. Zabawa prawda- fałsz.
8. Podręcznik str. 17 ćw. 3- ukryte części ciała, rozpoznawanie i nazywanie.
9. Piosenka- The Wheels on the Bus.
10. Pacynka imbirowego pana- pokaz części ciała na ilustracji.
11. Wyjaśnienie zadania domowego.
12. CD 1 nr 40- pokazywanie części ciała zgodnie z nagraniem.
13. Podsumowanie lekcji.
14. Pożegnanie

Przebieg lekcji:
1. Powitanie
2. Rozgrzewka językowa- przypomnienie kolorów i nazw przyborów szkolnych.
3. Wprowadzenie do temetu lekcji- podanie celu lekcji.
-Dzisiaj nauczymy sie rozpoznawać i nazywać częci ciała po angielsku.
-Podajcie po polsku jakie części ciała znacie.
4. Prezentacja nazw części ciała przez nauczyciela.
Nauczyciel na sobie pokazuje części ciała i nazywa je:
head, ears,
eyes, nose,
mouth, arms,
hands, legs.
5. Ćwiczenie wymowy.
Pokazywanie części ciała przez nauczyciela i uczniów oraz nazywanie 3 x.
6. Podręcznik str. 17 – ilustracja: omówienie.
Jakie części ciała pokazuje nam chłopiec?
Number one is.......
Number two is ...... itd.
7. Zabawa prawda- fałsz.
N-l pokazyje różne części ciała I podaje ich nazwy – dzieci musza powiedzieć czy to sie zgadza czy nie.
Forma odpowiedzi - yes- no.


8. Podręcznik str. 17 ćw. 3- ukryte części ciała, rozpoznawanie i nazywanie.
Jakie cz. ciała ukryły sie na rysunkach?
Number one is.......
Number two is ...... itd
9. Piosenka- The Wheels on the Bus.
Wszyscy wstają ustawiaja się w jadący autobus.
10. Pacynka imbirowego pana- pokaz części ciała na ilustracji.
Uczniowie wyjmują z szafek ilustracje, wskazują na rysunku cz. ciała, których nazwy usłyszą.
11. Wyjaśnienie zadania domowego.
Pokoloruj rysunek.
12. CD 1 nr 40- pokazywanie części ciała zgodnie z nagraniem.
Wysłuchanie nagrania i pokazywanie.)
13. Podsumowanie lekcji.
Czego dzisiaj się nauczyliście?
Jakie części ciała potraficie już nazwać?
Ile nazw zapamietaliście?
ROZDANIE ŁAPEK TYGRYSKA. OCENA DLA WYRÓŻNIAJACYCH SIĘ UCZNIÓW AKTYWNOŚCIĄ.
14. Pożegnanie

EXTRA:
Płyta – piosenka o trzęsących się cz. ciała.
1. Karty obrazkowe z cz. ciała- nazywanie i pokazywanie.
2. Zabawa Simon says: touch your.........
3. Rysowanie potwora na tablicy:
MONSTER: HAS GOT 2 heads, 4 arms, 5 legs, 3 eyes, 4 ears.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.