X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30523
Przesłano:
Dział: Języki obce

Kto to jest? Konspekt lekcji angielskiego

Język angielski
Klasa: 4
Data: 11.04.2016
Rozdział 6
Temat: Kto to jest?
Cele: uczeń:
-nazywa części twarzy po angielsku,
-wyszukuje prostych informacji szczegółowych w tekście słuchanym( wyszukuje brakujących wyrazów)- słuchanie,
-rozumie ogólny sens tekstu – czytanie,
-opisuje osoby (wygląd zewnętrzny)- mówienie,
-opisuje osoby- pisemnie ( uzupełnianie zdań)- pisanie.
Metody
-TPR,
-audiowizualna,
-komunikacyjna,
-audiolingwalna.
Formy pracy
-indywidualna- kierowana przez nauczyciela i samodzielna,
-cała klasa (lockstep).
Środki dydaktyczne
-podręcznik,
-ćwiczenia,
-karty pracy,
-płyta CD- magnetofon.
Zgodność z podstawą programową:
1. Treść nauczania: człowiek – wygląd zewnętrzny.
2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu.
3. Reaguje na polecenia.
4. Rozumie ogólny sens prostego tekstu.
5. Wyszukuje proste informacje w tekście.
6. Opisuje ludzi według wzoru.
7. Uczeń współdziała w grupie.


Przebieg lekcji:
1. Powitanie
2. Podanie tematu i celu lekcji (nacobezu).
3. Rozmowa na temat znanych nazw części ciała z poprzednich lat nauki .
4. Podręcznik Evolution s. 68/1
- Jakie cz. Ciała są przedstawione na ilustracjach?
-Ćwiczenia wymowy- za nauczycielem.
-Wysłuchanie nagrania CD2/18
-Jakich wyrazów brakuje w usłyszanych zestawach słów?
5. Wysłuchanie dialogu Cd2/19
-Omówienie dialogu- co pojawiło się w nagraniu?
-Jakie osoby były opisywane?
6. Zagadka nauczyciela- Kto to jest?
Nauczyciel opisuje 1 osobę z klasy, uczniowie zgadują.
7.Czasownik HAVE GOT- omówienie przez nauczyciela zastosowania z przykładami.
Podręcznik s. 69- Evo`s grammar
8.Uzupełnianie zdań podr. s.69/3
9. Wymieńcie cz. twarzy o których dzisiaj mówiliśmy.
Następnie wykonajcie zadanie 1/69 w podręczniku.
10.Uzupełnij zdania czasownikiem have got. Podr. s.69/2
11.Podsumowanie
-Co było celem dzisiejszej lekcji?
-Czego się dzisiaj nauczyliście?
-Jaki czasownik poznaliście ?
-Podajcie przykłady zastosowania cz. ciała i czasownika have got.
12.Zadanie domowe
-Ćwiczenia 1,2,3 s.24
13. Pożegnanie

ZADANIA dodatkowe ( gdyby zostało czasu trochę)
1. Podr.69/3
2. Ćw. 24/5
3. Zabawa Simon says: touch your.......
4. Rysowanie twarzy na kartce przyłożonej do swojej twarzy.
Nauczyciel mówi po angielsku co teraz rysujemy.
Draw your head,
Draw your nose,
Draw your ...........

Opracowała : Krystyna Metlicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.