X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 305
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankiety - Mierzenie jakości pracy szkoły

Klasy IV-VI
-------------------

Ankieta
Szanowni Państwo,
Wypełniając ankietę, pomagają nam Państwo w zbieraniu informacji na temat pracy szkoły, do której chodzi Państwa dziecko. Bardzo za to dziękujemy.
Gwarantujemy Państwu pełną anonimowość.
Na podstawie zebranych w ten sposób informacji przygotujemy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, do której chodzi Państwa córka lub syn. Raport ten będzie publicznie zaprezentowany i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

1. Czy uważa Pan/Pani, że w placówce prawidłowo rozpoznawane są potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi, uczniami? Tak Nie Nie mam zdania
Proszę zakreślić odpowiednią rubrykę.

2. Czy uważa Pan/Pani , że placówka w zakresie pomocy socjalnej w wystarczającym stopniu współpracuje z:Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi twierdzeniami: Tak Raczej tak Raczej nie Nie
Proszę zakreślić odpowiednią rubrykę.
a) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
b) Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
d) Rodzicami
e) osobami, które świadczą pomoc

3. Czy jest Pan/Pani informowany o planowanych formach pomocy dzieciom w zakresie opieki? Tak Nie Nie mam zdania
Proszę zakreślić odpowiednią rubrykę.

4. Czy jest Pan/Pani zadowolony z form pomocy udzielanej uczniom i wychowankom w naszej placówce w zakresie opieki? Czy są one wystarczające?
Jeżeli tak, to jakie?.................................................

5. Czy uważa Pan/Pani, że w należyty sposób jest informowany o formach pomocy udzielanej dzieciom?

6. Czy uważa Pan/Pani, że czas pracy placówki zaspokaja potrzeby rodziców? (dotyczy przedszkola, szkoła-świetlica) Tak Raczej tak Raczej nie Nie
Proszę zakreślić odpowiednią rubrykę.

7. Czy działalność świetlicy szkolnej spełnia Państwa oczekiwania?

8. Czy uważa Pan/Pani, że w dni wolne od zajęć szkoła- przedszkole powinny organizować zajęcia opiekuńcze dla dzieci?
Tak, jest taka potrzeba
Raczej jest taka potrzeba
Raczej nie ma takiej potrzeby
Nie, nie ma takiej potrzeby
Proszę zakreślić odpowiednią rubrykę.

9. Czy uważa Pan/Pani, że placówka wykorzystuje swoje możliwości zaspokajania potrzeb uczniów- dzieci w zakresie opieki?

10. Czy uważa Pan/Pani, że do tworzenia planu pracy opiekuńczej powinni być włączeni rodzice i przedstawicieli instytucji pomocowych

11. Czy znany jest panu/Pani plan pracy opiekuńczej w naszej placówce?

12. Czy odejmowane działania opiekuńcze są skuteczne?

13. Czy uważa Pan/Pani, że placówka jest miejscem bezpiecznym?

14. Czy uważa Pan./Pani, że wyjazdy, wycieczki organizowane przez szkołę-placówkę są prawidłowo zorganizowane?

ANKIETA DLA UCZNIA

Drodzy uczniowie, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat działań wychowawczych w naszej szkole. Ankieta ma odpowiedzieć na pytanie, jak według Ciebie nasza szkoła wychowuje młodzież. Ankieta jest anonimowa.
Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć krzyżykiem lub otoczyć kółkiem.
Za szczere odpowiedzi dziękujemy.

1. Czy uważasz, że szkoła realizuje działania wychowawcze?
TAK NIE
2. Czy według Ciebie szkoła uczy:
- postaw patriotycznych TAK NIE
- postaw obywatelskich TAK NIE
- bycia członkiem rodziny TAK NIE
- przywiązania do korzeni (regionu) TAK NIE
- przeciwdziałania agresji TAK NIE
- zdrowego stylu życia TAK NIE
- zapobiegania patologiom i uzależnieniom:
· papierosy TAK NIE
· alkohol TAK NIE
· narkotyki TAK NIE

3. Czy Twoim zdaniem szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?
TAK NIE CZASAMI

4. Jacy są w Twojej opinii nauczyciele?
- sympatyczni i życzliwi TAK NIE CZASAMI
- gdy mam kłopot, mogę liczyć na wychowawcę TAK NIE CZASAMI
- stawiają sprawiedliwe oceny TAK NIE CZASAMI
- stwarzają na lekcji miłą atmosferą TAK NIE CZASAMI
- lekcje wychowawcze są ciekawe TAK NIE CZASAMI
- na początku roku informują mnie, za co i jak będę oceniany TAK NIE CZASAMI
- pomagają mi, gdy mam kłopoty w nauce TAK NIE CZASAMI
- rozmawiamy w szkole o ważnych problemach tj. alkoholizmie, paleniu papierosów, narkomanii, agresji, przemocy TAK NIE CZASAMI
5. Czy w szkole funkcjonuje samorząd, w którym masz swoich przedstawicieli? TAK NIE

6. Czy znasz swoje prawa i obowiązki? TAK NIE

7. Czy w szkole przestrzegane są prawa ucznia? TAK NIE
dlaczego?..............................................

8. Czy znane są Tobie kryteria przyznawania ocen z zachowania? TAK NIE

9. Czy Twoja postawa uczniowska jest uwzględniana podczas oceny zachowania
TAK NIE

10. Czy w Twojej opinii nauczyciele są:
- życzliwi TAK NIE CZASAMI
- udzielają wsparcia TAK NIE CZASAMI

11. Czy uważasz, że nauczyciele motywują Cię do nauki? TAK NIE CZASAMI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.