X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30488
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opisujemy plan lekcji - nazwy przedmiotów szkolnych. Konspekt lekcji dla klasy IV z elementami nauczania kształtującego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Klasa : IV a
Data : 16.01.2015
Nauczyciel: Beata Feńczak
Temat : Opisujemy plan lekcji - nazwy przedmiotów szkolnych. („School subjects”)
Cele lekcji :
- uczeń rozumie znaczenie nowych słów związanych z przedmiotami szkolnymi i potrafi z pamięci wymienić co najmniej pięć przedmiotów szkolnych w języku angielskim.
- uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące planu lekcji Clary odnajdując informacje w tabeli.
- uczeń potrafi pełnym zdaniem powiedzieć jaki jest jego ulubiony przedmiot i jakiego dnia tygodnia są te zajęcia.
Metody: metoda podawcza, metody aktywizujące ( karty obrazkowe, mapa pojęciowa).
Formy pracy: praca z całą klasą, indywidualna oraz praca w parach.
Materiały dydaktyczne: podręcznik „Team Up1”, karty obrazkowe, magnetofon, płyta CD.


Przebieg lekcji:
1.Wstęp:
- N wita uczniów: Good morning, how are you today?
- sprawdzenie obecności,
- sprawdzenie pracy domowej (ćw. 3,str.38 – jako obowiązkowe dla wszystkich)- ocena koleżeńska.
- zapytanie czytania (tekst z ostatniej lekcji) oraz ocena koleżeńska.
- przedstawienie celów lekcji oraz istotnych kwestii, na które N będzie zwracał uwagę w trakcie lekcji :
*czy rozumiem słowa określające nazwę przedmiotów szkolnych,
*czy prawidłowo je wymawiam,
*czy potrafię prawidłowo odczytać informacji z planu lekcji Clary (jaki przedmiot, jakiego dnia ma Clara),
*czy potrafię odpowiadać i zadawać pytania dotyczące zajęć na planie lekcji Clary,
- zapisanie celów i tematu lekcji na tablicy.

2. Rozwinięcie:
- prezentacja słów z a pomocą kart obrazkowych, cała klasa powtarza za N.
- ćwiczenie 1,str.46 w podręczniku – UU samodzielnie podpisują obrazki symbolizujące przedmioty szkolne wyrazami z ramki. Na koniec N włącza nagranie (CD1:63) i sprawdza poprawność z całą klasą.
- N zadaje pytanie „What’s your favourite subject?” wybranym uczniom
- N rysuje na tablicy mapę pojęciową z tłumaczeniem, UU przepisują mapę do zeszytów. N sprawdza poprawności wymowy oraz ilości zapamiętanych słów poprzez zmazanie angielskiej nazwy (podział na dwie grupy- która udzieli więcej poprawnych odpowiedzi) - - N poleca metodę fiszek do nauki słówek w domu (znaczenie i pisownia)
- przypomnienie nazw tygodnia oraz informacji o przedimku umieszczanym przed dniem tygodnia (on Wednesday).
- ćwiczenie 2, str. 46.w podręczniku – odczytywanie danych z tabeli. N zadaje pytania dotyczące planu lekcji Clary i pyta wybranych przez siebie uczniów.
- praca w parach – N prosi o wzajemne zadawanie pytań dotyczących planu lekcji zaczynających się od słów:
“What has Clara got on..........?”
“When has she got..................?”

3. Zakończenie

- ewaluacja: sprawdzenie celów lekcji:
N pyta wybrane osoby o ulubiony przedmiot oraz kiedy są te zajęcia.
“What’s your favourite subject?”
“When have you got it”
Zdanie podsumowujące: „Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się.............”
N pyta o osiągnięcie celów: osoby na tak – podnoszą do góry ołówek, na nie – książkę.

- zadanie pracy domowej – U do wyboru: albo sporządzają swój plan lekcji w języku angielskim w zeszycie lub wykonują ćwiczenie 5 na str.38 w zeszycie ćwiczeń (krzyżówka z nowo poznanymi słówkami).
- pożegnanie: Goodbye, have a nice day.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.