X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30487
Przesłano:
Dział: Języki obce

Flagi i symbole Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Regulaminy konkursów na dzień j. angielskiego

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS I-III
W RAMACH „DNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 2”

„Flagi i symbole Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”

Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła podstawowa nr 2 w Nowogardzie. Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawują nauczyciele j. angielskiego: Aleksandra Dul i Beata Feńczak.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie j. angielskiego.
4. Promowanie osiągnięć uczniów.
5. Poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-III.
2. Prace muszą być wykonane w grupach 3-4 osobowych.
3. Uczniowie mają za zadanie wykonać techniką dowolną flagę oraz symbol jednego z krajów Zjednoczonego Królestwa na papierze formatu A3.
4. Prace można składać do nauczycieli języka angielskiego do dnia 27.04.2016.
5. Wyboru najładniejszych prac dokona komisja w składzie: nauczyciel plastyki oraz organizatorzy.
6. Spośród wszystkich prac nagrodzone zostaną trzy najładniejsze.

Nagrody:

Laureaci otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy, których wręczenie odbędzie się podczas szkolnego Dnia Języka Angielskiego w maju.

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS IV-VI
W RAMACH „DNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 2”

„Plakat reklamujący wycieczkę do Londynu”

Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła podstawowa nr 2 w Nowogardzie. Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawują nauczyciele j. angielskiego: Aleksandra Dul i Beata Feńczak.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie j. angielskiego.
4. Promowanie osiągnięć uczniów.
5. Poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VI.
2. Prace muszą być wykonane w grupach 3-4 osobowych.
3. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować plakat reklamujący wycieczkę do Londynu.
4. Technika jest dowolna.
5. Prace wykonane muszą być na papierze formatu A3 lub A2.
6. Prace można składać do nauczycieli języka angielskiego do dnia 27.04.2016.
7. Wyboru najładniejszych prac dokona komisja w składzie: nauczyciel plastyki oraz organizatorzy.
8. Spośród wszystkich prac nagrodzone zostaną trzy najładniejsze.

Nagrody:

Laureaci otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy, których wręczenie odbędzie się podczas szkolnego Dnia Języka Angielskiego w maju.

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI
W RAMACH „DNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 2”

Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła podstawowa nr 2 w Nowogardzie. Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawują nauczyciele j. angielskiego: Aleksandra Dul i Beata Feńczak.

Cele konkursu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas IV-VI w zakresie języka angielskiego.
2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów.
3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.
4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.
5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.
7. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą o krajach anglojęzycznych
8. Rozwijanie postawy ciekawości i otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur.
9. Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Zasady uczestnictwa:

1. Zakres konkursu to: komunikacja w życiu codziennym oraz wiedza ogólna o kulturze, obyczajach i geografii krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
2. Każda klasa VI-VI wystawia 4 reprezentantów swojej klasy.
3. Konkurs ma charakter testu – wyboru dla 3- osobowych drużyn, składających się po 1 przedstawicielu z każdego poziomu klasowego.
4. Skład 3- osobowych drużyn ustala się w drodze losowania przed konkursem.
5. Czas trwania konkursu: ok. 1 godziny.
6. Konkurs odbędzie się 13 maja 2016r. a wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym apelu w „Dniu Języka Angielskiego”.

Nagrody:
Laureaci otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy, których wręczenie odbędzie się podczas szkolnego Dnia Języka Angielskiego.
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS II-III
W RAMACH „DNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 2”
„Znajomość słownictwa i poprawnej wymowy”

Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła podstawowa nr 2 w Nowogardzie. Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawują nauczyciele j. angielskiego: Aleksandra Dul i Beata Feńczak.

Cele konkursu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas II-III w zakresie języka angielskiego.
2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów.
3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.
4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.
5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II-III.
2. Każda klasa II wybiera 4 przedstawicieli, a III – 6 przedstawicieli.
3. Skład 2- osobowych drużyn ustala się w drodze losowania przed konkursem.
4. Uczniowie losują 3 karty obrazkowe, a następnie po naradzie jedna wybrana osoba z grupy przedstawia co jest umieszczone na wylosowanych kartach.
5. 1 punkt przyznawany jest za znajomość słowa i 1 punkt za poprawną wymowę i 1 punkt za poprawną pisownię. W sumie można zdobyć 3 punkty za każdy wyraz (w sumie maksymalnie 9).
6. Konkurs odbędzie się 13.05.2016r., a wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym apelu w „Dniu Języka Angielskiego”.

Nagrody:

Laureaci otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy, których wręczenie odbędzie się podczas szkolnego Dnia Języka Angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.