X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30398
Przesłano:

Budżet wycieczki i inne budżety - propozycja scenariusza lekcji na godzinę wychowawczą

Temat lekcji : Budżet wycieczki i inne budżety
Czas realizacji: jedna godzina lekcyjna – 45 minut.
Cel ogólny: Celem ogólnym lekcji jest przedstawienie uczniom potrzeby planowania wydatków.
Cele szczegółowe: Po zajęciach uczeń/uczennica powinien/powinna umieć: wyjaśnić pojęcie budżet, wymienić składniki budżetu, rozróżnić funkcje budżetu, poznać sposoby równoważenia budżetu, potrafić opracować i zanalizować budżet osobisty.
Metody pracy: dyskusja, metaplan, praca z tekstem, samoocena.
Środki dydaktyczne: małe karteczki samoprzylepne, duże arkusze papieru, flamastry, taśma klejąca lub masa mocująca.
Ocenie podlegać będą: aktywność i zaangażowanie uczniów podczas lekcji, poprawność wykonywania zadań na lekcji


Przebieg lekcji:
Przed przystąpieniem do lekcji, na których ma być opracowywany budżet np. wycieczki czy jakieś innej imprezy, dobrze by było żeby nauczyciel na wcześniejszej lekcji poprosił , aby uczniowie przed zajęciami zgromadzili potrzebne informacje (np. o cenach noclegów, kosztach transportu itp.). Dużym ułatwienie przeprowadzenia lekcji będzie skorzystanie z pomieszczenia, w którym jest Internet.

1. Na początku należy zadać pytanie: Co to jest budżet?
Uczniowie przedstawią prawdopodobnie wiele różnych skojarzeń z pojęciem budżetu (nauczyciel powinien zwrócić uwagę na to , że budżet, to nie tylko wydatki, ale również przychody). Nauczyciel kierując dyskusją na temat budżetu, może skorzystać z proponowanych pytań:
1. W jakiej sytuacji uczniowie spotkali się z pojęciem budżetu?
2. Czy rodzina by lepiej funkcjonować powinna posiadać(tworzyć) budżet?
3. Czy budżet rodzinny będzie wyglądał tak samo, jak budżet dobrze prosperującej firmy?
4. Czy budżet państwa jest odzwierciedleniem innych, wcześniej wymienianych budżetów?
5. Jakiego rodzaju mogą być budżety?
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi uczniowie wspólnie z nauczycielem określają, co to jest budżet.
2. Nauczyciel rodzaje wszystkim uczniom małe karteczki samoprzylepne i prosi ich, aby wypisali informacje, które ich zdaniem, będą potrzebne do opracowania budżetu wycieczki. Mogą się pojawić następujące propozycje.
- Miejsce docelowe wycieczki (gdzie ?).
- Jak długo ma trwać wycieczka (objazdowa, stacjonarna)?
- Jakie będzie miejsce zakwaterowania ( ceny noclegów)?
- Jaki wybierzemy środek transportu ( za ile)?
- Czy będzie potrzebne dodatkowe ubezpieczenie?
- Jaki będzie program wycieczki (wyjścia do teatru, muzeum, kina itp. I związane z tym koszty np. biletów)?
- Jak będzie wyglądała sprawa wyżywienia najważniejsze koszty?
- Kto za to wszystko zapłaci (czy istnieje możliwość dofinansowania)?

3. Uczniowie przyklejają karteczki na dużym arkuszu papieru lub tablicy, następnie drogą eliminacji( wiele haseł będzie się powtarzało) ustalając listę danych potrzebnych do opracowania budżetu wycieczki.
Jeżeli jakaś istotna informacja się nie pojawi, to nauczyciel poprzez kolejne pytania powinien uczniów na nią naprowadzić.
4. Następnie nauczyciel wraz z uczniami próbują opracować tabelę , która będzie pomocna w przygotowaniu budżetu wycieczki klasowej. (przykładowa tabela załącznik nr 1.)
Następnie należy wypełnić tabelę danymi przygotowanymi wcześniej przez uczniów( lub znalezionymi w czasie lekcji e Internecie).
5. Podczas podsumowania lekcji nauczyciel powinien zwrócić uwagę na to, czy opracowany budżet jest budżetem zrównoważonym (przychody = wydatki). Jeśli jest nie jest, należy wspólnie przedyskutować problem, jak zrównoważyć budżet ( Czy istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych? Czy można zmniejszyć lub zrezygnować z niektórych pozycji?)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.