X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30374
Przesłano:

Lubię tu wracać - mój dom. Scenariusz zajęć

Grupa wiekowa: 4,5 latki
Temat zajęcia: „Lubię tu wracać - Mój dom”

Cele ogólne:
- zapoznanie z miejscem zamieszkania
- poznanie różnej architektury mieszkalnej – budynków
- wykonuje pracę przestrzenną

Cele operacyjne:
- zna adres swojego zamieszkania
- potrafi wskazać różnicę w architekturze kiedyś i dziś
- wie co to jest : „Skansen”
- Potrafi słuchać w skupieniu
- 5l Liczy wyrazy w zdaniu, 4l dzieli wyrazy na sylaby
- czyta globalnie DOM
- zapamiętuje to co jest przedstawione na obrazkach
- wykonuje pracę plastyczną - przestrzenna


Metody i formy pracy:
- objaśnienie, instrukcja, rozmowa, pogadanka
- oglądowe: wizualne środki dydaktyczne.

Formy:
- z cała grupa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
- obrazki przedstawiające domy kiedys i dziś, wiersz Z. Beszczyńskiej: „Dom” , pudełka po ciastkach, lekach, herbacie, papier kolorowy, klej nożyczki, skakanki, tamburyno. Ilustracje okolicy – rozpoznawanie miejsc.


Przebieg zajęć:

Przywitanie za pomocą wiersza:
„Mrówka krówka i baranek,
Tygrys i hipopotamek,
Myszki liski oraz bobry
Wszyscy mówią ci DZIEŃ DOBRY”

Słuchanie wiersza: ”Dom”- Rozmowa z dziećmi na temat wiersza, omówienie wyglądu domu-mieszkania Zwrócenie uwagi na różne rozumienie znaczenia słowa: „DOM” –jako rodzina, jako ciepło, jako pomieszczenie, jako budynki.
Rozmowa z dziećmi czy nasze domy są podobne do domu opisanego w domu 5l. całymi zdaniami.
Pogadanka na temat okolicy, w której mieszkają dzieci. Rozpoznawanie charakterystycznych budynków, miejsc. Omówienie ich znaczenia np. budynków typu teatry, Domy Kultury itp.

Czytanie globalne: DOM, dzielnie na głoski, przeliczanie glosek.

Praca ze zdjęciami zdjęć domów dawnych i dzisiejszych. Obserwacja zmiany architektury. Próby opisywania zdjęć. 5l. Próby układania chronologicznie zdjęć.

Ćwiczenia ruchowo-graficzne: kreślenie w powietrzu obiema rękami sylwety domu.

Zabawa ruchowa: „Wracamy do swoich domów” – dzieci są podzielone na 4 grupy ,układają ze skakanek domy. Przy akompaniamencie tamburyna poruszają się podskokami po całej sali. Podczas przerwy w grze, wracają do swoich domów.


Praca plastyczna: 5l – wykonanie z pudełek kartonowych wg własnego pomysłu domów. Samodzielna praca dzieci 4l. wyklejanie z figur geometrycznych domów-forma płaska. Praca wg wzoru nauczyciela.

Podziękowanie za zajęcia, sprzątanie miejsc pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.