X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30253
Przesłano:
Dział: Języki obce

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
2015
GRAMMAR

1. Wzbierz odpowiednia grupę rzeczowników nieregularnych, tak by uzupełnić poniższy tekst.
I can see two ..... in the kitchen. There’s also a little ..... under the table, waiting for some
cheese and a very big cat waiting for this ..... . Everybody knows cats like ..... and of course
..... don’t like cats! But they like every ..... .
A) child, mouse, mouse, mice, mice, child
B) children, mouse, mouse, mice, mice, child
C) childrens, mouse, mouse, mices, mices, child
D) childs, mice, mice, mices, mices, children

2. Poniżej znajduje sie ......... form rzeczowników nieregularnych
fox, child, tooth, feet, man, person, people, lice,
oxen, mouse, news, spoons, box, brushes, ink

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

3. Wybierz odpowiednia grupę czasowników, tak by pasowały to tekstu

It ..... a hot and sunny summer day. My friend and I ..... to go for a walk. We both ........walking in the forest on such nice days. So, we ..... very happy walking among the trees. Suddenly, I ..... some dark clouds in the sky. "Look Tom! It ..... to rain ."- I ..... to Jack. He..... at the sky. "We should come back. I ..... scared. Let's hurry up. A storm ..... !"- ..... Tom.
A) is, decided, like, felt, noticed, could, said, looked, am feeling, is coming, said
B) was, decided, like, felt, noticed, is going, said, looked, am feeling, is coming, said
C) was, decided, like, felt, noticed, is going, told, was looking, am feeling, will come, said
D) was, decided, like, felt, noticed, is going, said, looked, felt, comes, said
4. Uzupełnij poniższe zdanie właściwą forma czasownika
Adam ..... .......TVat the moment.
A) watches B) watching C) watch D) is watching

5. Wybierz odpowiednie słowo
We often go up in the ..... .
A) left B) lift C) felt D) fill

VOCABULARY

6. Która grupa rzeczowników złożonych jest zapisana poprawnie? One or two words:
A) living room, bath room, bedroom, sitting room
B) living room, bathroom, bed room, sitting room
C) livingroom, bath room, bedroom, sittingroom
D) living room, bathroom, bedroom, sitting room
7. Które produkty mogą być podane jako śniadanie?
Chris, I’m going out. Your breakfast is ready in the kitchen:
a)
orange juice
toad
jam
ham
cornflakes
milk b)
chess
snowflakes
jam
ham
yoghurt
bacon c)
glasses
peach
jam
ham
cornflakes
milk d)
orange juice
toast
jam
ham
cornflakes
milk

8. You can wear (możesz ubrać):
1) jumper 2) tights 3) gloves 4) ruler
5) sneakers 6) dress 7) curtains 8) pillow
A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 3, 5, 6, 7 C) 1, 2, 3, 5, 6 D) 1, 3, 5, 6, 8
9. Tworzenie barw. Jakie kolory powstaną z polaczenia podanych kolorów?
(wzbierz odpowiednia grupę)
Red and yellow make ..... Red and white make .....
Red and blue make ..... Blue and yellow make .....
Green and red make .....
A) purple
orange
grey
pink
green B) orange
purple
brown
pink
green C) pink
purple
brown
orange
grey D) orange
brown
purple
pink
grey

EVERYDAY ENGLISH
10. Jack, what’s the time?
It’s ....... .
A) half to seven B) seventeen o’clock C) five to half D) two o’clock
11. Which hat do you like?
A) It’s John’s. B) It’s a cap. C) The yellow one. D) The cap on the right.

12. Would you like some sugar in your tea?
A) Yes, there’s some. B) Yes, please. C) No, it’s not mine. D) No, there isn’t.

13.Jak odczytasz te datę? 3.03.2009
A) third of March two thousand and nine
B) the third of March two thousand and nine
C) March the thirth two thousand nine
D) March the three two thousand nine
14. Które zdanie pod tabelą najlepiej definiuje ogólny sens listu Kate?
Tom,
How are you? I’m fine and I’ve got some great news. We are going on our summer holiday
to Spain. Can you imagine? The whole two weeks. It’s going to be great! What about you?
You can join us if you want too, you know. What do you think?
Kisses,
Kate
A) Kate is missing Tom.
B) Tom doesn’t know what to do.
C) Kate is inviting Tom.
D) Kate is worried about Tom.
15. My birthday is ...... May, 31st.
A) on B) in C) at D) last
16. Fill in the message (Uzupełnij wiadomość):
Dear Jim,
You did it! You are the winner!
.....................................
Love,
Aunt Gloria
A) Good luck!
B) Congratulations!
C) Welcome home!
D) All the best!
17. The film “The Muppets” is fantastic.
A) You mustn’t miss it! B) You can’t miss it! C) You don’t miss it! D) You can miss it

18.Match the sentences. Dopasuj zdania 1 - 5 do zdan a- e
1. I’m Diane. a. Their coach is Mexican.
2. He’s Italian. b. Our address is 23 Finley Road
3. She’s my best friend. c. My e-mail is dia28@gmail.com
4. We’re brothers. d. His surname is Vinci.
5. They’re football players. e. Her number is 020 8446 2035
A) 1e, 2a, 3d, 4b, 5c B) 1c, 2d, 3b, 4a, 5e C) 1c, 2d, 3e, 4b, 5a D) 1d, 2e, 3b, 4b, 5a
19. Complete the parts of e-mails: Uzupelnij wiadomosc mailowa
...... John,
How's ..... ? I hope you're .....

A) Hi; doing; getting well B) Hi; going; well C) Hi; you; not bad D) Hi; life; fine

20. Fill in proper prepositions in the following sentences:
Wybierz odpowiednie przyimki:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.