X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30079
Przesłano:
Dział: Świetlica

"Barbórka"- święto górników

Scenariusz zajęć:
TEMAT: „Barbórka”- święto górników.
Cele główne:
- Zapoznanie uczniów z zawodem górnika.
- Omówienie specyfiki pracy górników.

Cele szczegółowe:
- Zapoznanie uczniów ze strojem i narzędziami pracy górnika oraz z rodzajami węgla (kamienny, brunatny).
- Zapoznanie uczniów z symbolami górniczymi i kolorami pióropuszy.
- Rozróżnienie górnika podziemnego od odkrywkowego.
- Zapoznanie uczniów z legendą o Skarbniku.
- Uświadomienie dzieciom zagrożeń spotykających górników pod ziemią.
- Zapoznanie uczniów z patronką górników- św. Barbarą.
- Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat pracy górników.

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
- Wie: jak wygląda strój górnika i co oznaczają górnicze pióropusze.
- Umie: wymienić zagrożenia czyhające na górników pod ziemią.
-Potrafi: dostrzec różnicę między górnikiem podziemnym (dołowym), a odkrywkowym.; wymienić, kto jest patronką górników.

Metody nauczania:
- pogadanka
- pokazowa
- opowiadanie
- dyskusja dydaktyczna.

Miejsce zajęć: sala świetlicowa.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Środki dydaktyczne:
czapka górnika, zdjęcia całego stroju górnika (galowym i roboczym), zdjęcia z kolorami górniczych pióropuszy i symboli, węgiel brunatny (skała), legenda o Skarbniku, książka: „Łysek z pokładu Idy”.

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie uczniów.
2.Przedstawienie tematu zajęć.
3.Rozmowa w kręgu na temat specyfiki pracy górnika.
Przedstawienie miejsc pracy górników. Omówienie elementów stroju górnika, narzędzi pracy i kolorów pióropuszy.
4.Zaprezentowanie górniczego czako; omówienie znajdujących się na nim symboli.
5.Przedstawienie uczniom węgla kamiennego i brunatnego, jako najważniejszych surowców energetycznych w naszym kraju.
6.Przeczytanie legendy o Skarbniku: omówienie znaczenia ducha kopalni w życiu górników.
7.Przybliżenie postaci św. Barbary- patronki górników. Barbórka- 4 grudnia- święto górników.
8.Omówienie zagrożeń czyhających na górników w kopalniach.
9.Przeczytanie fragmentów książki p.t. „Łysek z pokładu Idy” G. Morcinka. – omówienie przedstawionej części książki.
10.Pokolorowanie przygotowanej sylwetki górnika.
11.Podsumowanie zajęć i pożegnanie grupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.